אגדת הביג דאטא

לחץ לגירסת הדפסהרבות אנו שומעים בשנים האחרונות מפי מלומדים ו’עתידנים’ על העתיד הקרוב שלנו, בו ינוהל העולם ע”י ביג דאטא, מחשבי על שיחשבו וישקללו את ה-כ-ל, אולי אפילו המח שלנו יהיה מחווט למחשב שיקבל החלטות טובות בשבילינו. למה אולי? ודאי יהיה מחובר! אין ספק שתוך כך וכך שנים לכל אחד יהיו רכיבי מחשב במח, ואלו … המשך לקרוא אגדת הביג דאטא