1

איסור בשר בחלב בין תושב”כ לתושב”ע

מתורתו של הרב דוד פורמן:

ואם כבר הרב פורמן, שיעור מרתק נוסף שלו בנושא: איך להבין את הרמזים של ה’