1

אמנון בן תור: חצור נחרבה ע"י הישראלים, בוצרה בידי בית דוד