1

אנשי מדע: אין צורך בהיפותזה על אל?

אנשי מדע: אין צורך בהיפותזה על אל?

שאלה: אנשי מדע טוענים שהטענה בדבר קיומו של אלהים, לא פותרת שום בעיה ולא נצרכת, מצורף למשל הסרטון הזה של מכון דוידסון.

תשובה:

נושא הסיבתיות התבאר במאמר “מציאותו של אלהים א” ובבאים אחריו (ב ג ד).

נתייחס כאן רק למשפטים של הסרטון הנ”ל.

מצד אחד, הקריין מבין היטב כי:  “הפתרון הוא מחוץ להתנסות שלנו” (3:04), “אנחנו צריכים למצוא פתרון שמתקיים מחוץ לזמן ולמרחב” (3:32).

אבל כשמדובר על האפשרות היחידה המתאימה, שיש משהו מעבר, שהוא מחוץ להתנסות ומחוץ לזמן ולמרחב, חוזר הקריין על השגיאה: “אם אלהים היה קיים כל הזמן, מנקודת מבט של סיבתיות הוא לא מספק תשובה” (4:05), אבל מדוע מנקודת מבט של סיבתיות? הלא הסיבתיות אינה שייכת אלא במסגרת הזמן, הסיבה צריכה לבא לפני התוצאה, אחרת היא לא סיבה. מכיון שזו עובדה מדעית שהזמן נברא, זה מוכיח שבמציאות שאין בה זמן אין סיבתיות. נכון, כפי שאומר הקריין: “אין לפני משום שלא היה זמן” (3:20). אכן, אין לפני, אבל יש גורם. לכל דבר פיזי יש גורם, וגם לדבר הפיזי הראשון חייב להיות גורם. התשובה אלמנטרית.

לעומת זאת, התשובה בה נוקט הקריין היא: שאין סיבה. הסיבתיות היא משהו שהמוח שלנו המציא. קביעה זו שומטת את הקרקע מכל מסקנה ודיון אנושי, מכל מסקנות המדע, ומכל חשיבה בכלל. כמובן שאף אדם שפוי לא מאמין בה, זה לא מפריע לו להשתמש בה רק היכן שנח לו.

בכלל, הטענה שהמח שלנו לא מותאם לחלוטין להבין את העולם, גם היא פרדוקסלית, שהרי זו עצמה טענה פרי המח שלנו, ואין טעם לקבל את מסקנותיו בצורה שרירותית לפי הצורך. בהיעדר אינדיקציה, יש לשלול את כל מסקנות המח. ואילו העובדה שאנו נתקלים בה שוב ושוב, שהמח האנושי מותאם לתפוס את התיאוריה שמאחורי המציאות ולהגדירה באופן מתמטי, מהווה הוכחה לכח עליון, ראה: תודעה קוסמית.