אפנות בחקר המקרא, והפעם: מציאת הספר בימי יאשיהו

לחץ לגירסת הדפסהעל מגמות שמוצגות כמחקריות, ובעצם אינן אלא אפנות, דיברנו כאן וכאן, (וראה גם סרטו של אליצור כאן). הפעם נעסוק בסיפור שמשמש ציר מרכזי לכל עיסוק בנושא של זמן כתיבת התורה, בכל במה: מציאת הספר בימי יאשיהו. פרולוג הפליגו נא איתי קוראים חביבים, אלף שנה קדימה, ונאזינה יחדיו לפודקאסט על תולדות הציונות, המנחה החביב בתכנית … המשך לקרוא אפנות בחקר המקרא, והפעם: מציאת הספר בימי יאשיהו