ביקורת המקרא הולהויזנית 13. סיכום פרשת קריסת הביקורת הישנה

לחץ לגירסת הדפסה-בכדי להקל עלינו, נזכיר שוב את המסקנות ההיסטוריות העיקריות של הבקורת: 1) חיבור דברים ורעיון איחוד עבודת ה' נוצר בימי יאשיהו, זהו מקור D, תורת כהנים בימי שיבת ציון זהו מקור P. 2) אהל מועד, נשיאים, משיחה, לויים, חוקי הקרבנות, ושאר מושגי ת"כ (P), הם פרי התיאוקרטיה של שיבת ציון ונכתבו כהשלכה לאחור … המשך לקרוא ביקורת המקרא הולהויזנית 13. סיכום פרשת קריסת הביקורת הישנה