1

בליפ – האמנם התודעה האנושית יכולה להיות מוסברת בדרך פיזית?

 

דיויד אלברט על חלקו בסרט: