'בעיית' האמונה

"בעיית האמונה", זו 'בעיה' שעולה תדירות על שולחנם של מדעניסטים בני זמננו, אין זה נתפס אצלם, שבעידן שלנו, בו יש חומר מטריאליסטי כה רב וכה אגרסיבי, זמין בכל אמצעי מדיה, רוב הציבור פשוט 'לא קונה' את זה, עדיין רוב החברה המערבית מאמינה, עדיין ישנם אנשי מדע מאמינים רבים יותר מדי. איך זה יתכן? האם זה … המשך לקרוא 'בעיית' האמונה