1

ד”ר דוד שפירא נגד המינימליסטים

באדיבות אלכס צייטלין הבלתי נלאה

הנושאים: ביטול הטענה ל’היעדר אוריינות’ עד המאה ה8, ביטול הטענה לריאליה של ימי ירבעם בן יואש בימי שלמה, טענת פינקלשטיין למיקום עיר דוד, ולזיהוי חרבת קייאפה וימי שאול, הריאליות של תיאור ימי שלמה המלך. ביטול דבריו של זאב הרצוג.