האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

"רציו" רוצה לגדול... רוצים לתרום?

10
20
100
200
500
1000
סכום אחר
הפוך את תרומתך לחודשית (ללא לקיחת מסגרת)
כן!, אני אתכם
לא! רוצה תרומה חד פעמית

נושאים באתר

ד"ר יצחק מייטליס: גילו של המין האנושי

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

בחפירות ארכאולוגיות ברחבי העולם נמצאו שלדי בני אדם, כלי אבן ושרידי יישובים, בני עשרות אלפי שנים. נוסף על כך, נמצאו כלי חרס שנוצרו לפני כ"8,000 שנה. ממבט ראשון עולה אפוא כי האדם קיים עשרות אלפי שנים, כפי שאכן גורסת הדעה המקובלת במחקר[1], בניגוד למסורת חז"ל שלפיה האדם קיים כ6,000 שנה בלבד.

בטרם ננסה להתמודד עם הקושיה שמעלה המחקר הארכאולוגי, יש להדגיש שתי נקודות. ראשית, אין זה סוד שאת סיפור בריאת העולם אין ללמוד כפשוטו. מעשה הבריאה מורכב ורב בו הנסתר על הגלוי, כפי שכבר כתב הרמב"ן במפורש:

שמעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן המקראות, ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה עד משה רבינו מפי הגבורה. ויודעיו חייבין להסתיר אותו. (בראשית א א, ד"ה בראשית)

ובדומה לו התנסח גם הרב קוק:

התורה סתמה במעשה בראשית ודיברה ברמיזות ומשלים, שהרי הכל יודעים שמעשי בראשית הם מסתרי תורה. (אגרות הראי"ה א צא)

שנית, דברינו בהמשך מבוססים על ההנחה ששיטת המחקר המדעי[2] המבססת את תיארוך הזמנים על התפרקות חומרים רדיואקטיביים בסלעים ובחומרים אורגניים, אכן מדויקת. שיטת תיארוך זו מתבססת על ההנחה ש"ההווה הוא המפתח לעבר" (חוק האטון), ועל כן קצב פירוק אותם חומרים היה דומה גם בעבר הרחוק.

כידוע, התורה איננה ספר מדע ואף לא ספר היסטוריה. תכלית התורה היא ערכית-מוסרית, ומטרתה להנחות את העם והאדם כיצד לעשות את הטוב והישר בעיני ה'. על כן, התורה מתייחסת לאדם רק משעה שהוא נוצר בצלם ובדמות, כפי שכתב במפורש הראי"ה קוק:

אין מעצור לפרש פרשת "אלה תולדות השמים והארץ" שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים, עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעל חיים. (שמונה קבצים א תקצד)

רש"י בפרשתנו מסביר את משמעותה של אותה "היבדלות": "נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו – בצלמנו: בדפוס שלנו; בדמותנו: להבין ולהשכיל" (בראשית א כו). ספורנו על אתר מוסיף ומטעים ש"כדמותנו" פירושו "בעל יכולת בחירה". עולה אפוא שרק משנוצר אדם בעל אינטליגנציה גבוהה הוא ראוי להיקרא "אדם", וכל מה שהתרחש קודם אינו מעניינה של התורה.

נמשיל משל על מנת להבהיר את הדברים[3]. אדם מצביע על תמונה התלויה על קיר, ושואל עוברים ושבים באיזה גובה היא תלויה.

התשובה הנפוצה ביותר תהיה זו שתאמוד את גובה התמונה ביחס לרצפה שעליה עומדים הצופים. למרות זאת, הערכת גובה התמונה במאות מטרים (ביחס לפני הים) או בעשרות מטרים (ביחס ליסודות הבית) תהיה מדויקת באותה מידה. אמנם, על אף שמדובר בהערכות קבילות באופן תיאורטי – הן אינן רלוונטיות, שכן מטרת אומדן גובה תלייתה של תמונה היא לבדוק אם היא תלויה בגובה המתאים לעין הצופה. באופן דומה, ייתכן שיצור הדומה לאדם בצורה כזו או אחרת אכן התקיים לפני עשרות אלפי שנים, אך בשעה שאנו מנסים לברר מהו גיל האדם כוונתנו היא לבדוק מתי נוצר אדם הדומה לנו, דהיינו אדם בעל יכולות גבוהות המבדילות אותו מבעלי החיים שסביבו.

על כך שלצד האדם הראשון התקיימו יצורים נוספים דמויי אדם כבר עמד הרב קוק על סמך דברי הזוהר:

שהיו כמה מיני אנשים חוץ מאדם שנאמר בתורה, אלא ששם צריך להשכיל יפה את המליצות העמוקות הצריכות ביאור רחב מאוד (אגרות הראי"ה א צא)

בניגוד לדברי הרב קוק, שמהם עולה כי התקיימו כמה סוגים של אדם שחיו במקביל לאדם הראשון, הרמב"ן והספורנו סבורים שהאדם הראשון היה האדם היחיד באותה תקופה, אך קדמו לו דמויי אדם קדומים, שהלכו והתפתחו בשלבים מבחינה שכלית עד אליו:

|בתחילה נוצר יצור מתנועע] כמו החיות והדגים… שהיה האדם נוצה כלומר בעל תנועה, כי היצירה היא החיות והרגש… ואחרי שיצרו בהרגשה נפח נשמת חיים מפי עליון להוסיף הנפש הזאת על היצירה הנזכרת. (הרמב"ן, בראשית ב ז)

"ויהי האדם לנפש חיה" – היה עם כל זה חיה בלבד בלתי מדברת עד שנברא בצלם ובדמות.[4] (ספורנו שם)

נראה אפוא שרעיון האבולוציה האנושית קנה לו שביתה בקרב חכמי ישראל מאות שנים לפני דרווין.

לאחר שהתברר כי התורה אינה עוסקת באותם אירועים שקדמו ליצירת אדם בעל יכולות שכליות גבוהות אלא בצורה סתומה המיועדת ליודעי ח"ן בלבד,[5] עולה השאלה מתי לדעת המחקר התפתח אדם תבוני בעל יכולת "להבין ולהשכיל"?

בעבר היה מקובל במחקר להגדיר את האדם כתבוני משעה שהחל לייצר כלים. אולם, תצפיות על קופים גילו כי אף הם יודעים לייצר כלים מענפי עצים, וכן ידועים בעלי חיים רבים היכולים לבנות מבנים שונים, כגון הבונה הקנדי המקים סכרים ומבני עץ לאורך הנחלים. על כן, דמוי האדם שייצר כלי חרס בתקופה הניאוליתית (תקופת האבן החדשה) לא היה שונה מהותית מהקוף, גם אם היה "משוכלל" יותר.

תפיסה אחרת גרסה כי האדם התבוני הוא זה היודע לתקשר. אולם, במשך שנים רבות ידוע כי גם בעלי חיים מתקשרים בעזרת קולות המופקים מגרונם, ומחקרים שנעשו על תוכים מלמדים שחלקם לא רק מחקים קולות אדם אלא אף מגלים הבנה של שפה ברמה של ילד בן שלוש. זאת ועוד, ידוע היום כי קיים דמיון רב בין מוחו של אדם למוחו של תוכי, ושניהם מסוגלים להבחין בין צבעים וצורות הנדסיות שונות ולזהות סוגי חומרים שונים.

אם אכן בעלי חיים מתקשרים בעזרת הפקת צלילים מגרונם, יוצרים כלים ובונים בתי מגורים, במה אפוא שונה האדם התבוני מבעלי החיים באופן מהותי? לשון אחר: האם "מותַר הָאָדֶם מִן הַבְּהָמָה" (קהלת ג יט) הוא בשכלול יכולות אלו בלבד?

החוקר מרדכי כסלו הציע כי נקודת הזמן המשמעותית המבדילה בין האדם לחיה היא המצאת הכתב.[6] המצאה זו מלמדת שהאדם הגיע לרמת הפשטה כזו שבעזרת עשרות סימנים מוסכמים ומופשטים הוא מסוגל להעביר מידע, תובנות ורגשות, ולתרגם צירוף של סימנים מוסכמים למסר בעל משמעות. יכולת זו, לקשור בין סימן מוסכם לדבר שאין לו כל דמיון חזותי לסימן זה, איננה מצויה אף אצל בעלי החיים המפותחים ביותר.

זאת ועוד, על פי ההיסטוריונים המצאת הכתב היא אשר מפרידה בין התקופות הפרה-היסטוריות לתקופות ההיסטוריות. רק באמצעות הכתב ניתן היה להעביר מידע מאדם אחד למשנהו גם אם הוא מרוחק מבחינה גאוגרפית או כרונולוגית, וכך לצבור ידע שיאפשר את התפתחות החברה על בסיס ידע וניסיון הדורות הקודמים.

ואכן, על פי הממצאים הארכאולוגים באזור עיראק, סימני כתב התגלו באזור נהר הפרת לפני כ-5800-5700 שנים, תקופה המקבילה לבריאת האדם על פי המסורת. עולה כי המקרא, שבמרכזו עומד האדם התבוני היודע לכתוב, עוסק בתקופה ההיסטורית ולא באלו שקדמו לה.

חיזוק לדבריו מוצא כסלו במשנה המציינת כי "הכתב והמכתב" היו בין הדברים שנוצרו ביום השישי לבריאה בין השמשות (משנה, אבות ה ו). דהיינו, הכתב הנו אחת היצירות הראשונות שנוצרו על ידי האדם התבוני עם סיום מעשה הבריאה.[7]

נדמה כי ניתן לצרף לדבריו של כסלו שלושה חידושים נוספים שהתרחשו באותה תקופת זמן שבה התפתח הכתב, המלמדים על התקדמות טכנולוגית משמעותית שחלה בתקופה זו. ראשית, מלאכת אריגת בגדים שתי וערב.[8] למעשה, אף חז"ל קשרו את "המצאת" מלאכה זו לאדם הראשון וראו בה נדבך חשוב בהתפתחות האנושות:

"כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש: גזז ולבן ונפץ וטוה וארג" (ברכות נח ע"א). על משמעותו המהותית של הלבוש עמד יפה הפרשן בנו יעקב:

הלבוש אינו רק הגנה מפני הקור אינו רק קישוט. הוא סימן ההיכר הראשוני וההכרחי לחברה אנושית, והיא – בהרגשתו המוסרית של האדם – מותר האדם מן הבהמה… הלבוש הוא סמל כבוד האדם באשר הוא אדם, והעירום – ממהות החיה…

בתת ה' בכבודו לאדם ולאשתו כתנות ובהלבישו אותם, נאמר לנו אפוא שאין הבגד דבר שבהסכמה בלב אלא תוספת למעשי בראשית, מעין עור שני שניתן לאדם, מעין גופניות נאצלת יותר.[9]

המצאה נוספת המצוינת במשנה באבות דלעיל כאחד הדברים שנוצרו ביום שישי לבריאה בין השמשות היא "צבת בצבת עשויה". הצבת עשויה ממתכת, ומכאן ייתכן שנרמז לראשיתה של תעשיית המתכת, שהחלה בעיבוד נחושת בתקופה הכלקוליתית, באלף הרביעי לפנה"ס.

למעשה, המילה "כלקוליתית" עצמה מורכבת מהמילים "כלקוס", דהיינו נחושת, ו"ליתוס", דהיינו אבן. התקופה נקראה כך כיוון שבה למד האדם לראשונה לייצר כלים מנחושת בד בבד עם המשך השימוש בכלי אבן. היכולת להפיק מתוך האדמה את הנחושת, להפרידה מהפסולת, להתיכה בחום גבוה של מאות מעלות צלזיוס, לייצר תבניות וליצוק לתוכן את המתכת הנוזלית, מלמדת ודאי על יכולת טכנולוגית שאף בעל חיים לא מסוגל לה.

לכל אלה ראוי להוסיף חידוש מתחום עבודת האדמה – טיפוח עצי פרי. גלעיני זיתים שהתגלו באתרים שונים מרמזים כי בתקופה המדוברת למד האדם כיצד לנטוע ולטפח עצי פרי. מאחר שהנוטע נדרש לחכות מספר שנים עד שהעץ ייתן את פריו, מלמד הדבר ללא ספק על יכולת תכנון לטווח ארוך הייחודית לאדם.

כללו של דבר, הכתב המבטא יכולת הפשטה ברמה גבוהה, האריגה המאפשרת לאדם ללבוש בגדים מגוונים המביאים לידי ביטוי את מינו ואת מעמדו החברתי, וכן פיתוח תעשיית המתכת וחקלאות המטעים – כל אלה מאפיינים את האדם הנבון והחושב שרוח אלוקים בו שהחל את דרכו לפני כ-6000 שנה לערך. מנקודה זו בזמן – עלייתו של האדם התבוני לבמת ההיסטוריה – מתחילה אפוא התייחסות התורה לתולדות האדם.

הערות:

[1] להרחבה על הגישות השונות במחקר המדעי לגבי גיל האדם והדרך להתמודד עמן, עיינו: מ' כסלו, 'גיל האדם – התש"ס או מליון שנה', שנה בשנה, ירושלים תשס"א, עמ' 348-329.

[2] אמנם, ייתכן שחוקי הטבע היו מעט שונים לפני 5000 שנה. למשל, כיום ידוע כי היחס בין איזוטופים שונים ביסודות המצויים באוויר אינו קבוע, ועל כן בבדיקת גיל דגימה באמצעות האיזוטופ הרדיואקטיבי פחמן 14 מתקבלות תוצאות שונות, בהתאם ליחס שמניחים שהיה קיים בעבר בינו לבין שאר היסודות בטבע. עולה אפוא כי על מנת לתארך דגימה, על החוקר לבחור את היחס הנראה סביר בעיניו, והדבר תלוי במידה רבה בהנחות המוקדמות שלו שאי אפשר להוכיחן. ואף על פי כן, כפי שכתבנו בגוף הדברים, אנו מניחים כי חוקי הטבע לא השתנו באופן מהותי מאז בריאת העולם ועד ימינו.

[3] משל זה שמעתי משמו של הגאולוג מר אורי וירצבורגר.

[4] יש להבחין כי לדעת הרמב"ן לא ברור אם אותו גוף עבר תהליך של אבולוציה או שמא מדובר בתהליך שהתרחש לאורך דורות רבים, בעוד שלדעת הספורנו ברור כי בתחילה היה יצור דמוי חיה ורק בשלב מאוחר יותר הוא התפתח לבריאה חדשה ונעלה יותר של אדם בעל צלם ודמות.

[5] ייתכן שלאירועים אלו מכוונת המשנה במונח "מעשה בראשית" (משנה, חגיגה ב א).

[6] ראו לעיל, הערה 1.

[7] לכאורה, אחת המסקנות העלולות לנבוע מתיאוריה זו היא ששבטים פרימיטיבים באפריקה ובאוסטרליה אינם קרויים אדם, שהרי הם אינם יודעים קרוא וכתוב. ברור שמסקנה זו שגויה, מאחר שברגע שנתן הקב"ה לאדם את היכולת לקרוא ולכתוב הרי הוא קרוי "אדם" גם אם לא מימש יכולות אלו בפועל. לראיה, אפשר לקחת בושמני מאפריקה ואבוריג'יני מאוסטרליה וללמדם לקרוא אך אי אפשר בשום אופן ללמד קוף-אדם לעשות זאת.

[8] להרחבה, ראו: א' שמיר וע' בגינסקי, 'מחקרים באריגים קדומים שנתגלו בארץ ישראל', קדמוניות 115, תשנ"ח, עמ' 62-53.

[9] מובא בתוך: נ' ליבוביץ, עיונים בספר שמות, ירושלים תשל"ג, עמ' 383. אני מודה לידידי ד"ר ציון עוקשי שהפנה אותי למקור זה.

3 4 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
משה ס.
משה ס.
8 months ago

בקשר לויכוח המתמשך על מאמרו של מייטליס, לא הספקתי לקרוא את אריכות הדברים ואולי כבר צויין, אך במקרה שלא, הנני להפנות את תשומת ליבכם לדברי הספורנו התומכים בהבנת מייטליס. בפירושו לאבות פ"ה מ"א 'בעשרה מאמרות' כתב: 'אבל היתה הכוונה להודיע שכדי להמציא נמצא 'כדמותו בצלמו' היה בהכרח על צד היותר טוב לעשות כל סדר העשרה מאמרות אשר בהם נתהוו הנמצאות זה מזה', ע"ש, ודו"ק.

אריק
אריק
8 months ago

שלום וברכה, 1) בנוגע לשבטים "הקדמוניים" הנמצאים באוסטרליה ובאפריקה וכו' – כמדומני שחשוב לציין כי לאחרונה ד"ר נתניאל ג'ינסון (Nathaniel Jeanson), שמחזיק בדוקטורט בביולוגיה מאוניברסיטת הרווארד (והוא גם בריאתן שאוחז במסורת שהעולם צעיר), פרסם ספר בשם: "Traced: Human DNA's Big Surprise", ואף הוציא על-כך סדרה (=פלייליסט) ביוטיוב שגרפה כבר מיליוני צפיות (!), שבה הוא מבאר את מחקרו הביולוגי-גנטי, ושם הוא מתייחס גם לאוסטרלים האבוריג'נים, וגם לשבטים באפריקה, ולילידים האמריקאים ולסינים ולמעשה לכל בני-האדם, וטוען כי מזווית ביולוגית-גנטית-מדעית אפשר לייחס את כל בני-האדם החיים בעולם כיום, למשפחה אחת שחיה לפני קצת יותר מ-4000 שנים, וזאת כמובן משפחתו של נח כמקובל במסורת, את… Read more »

אריק
אריק
8 months ago

כן, מה שכתבת בסעיף ב' – לזה בדיוק התכוונתי, ותודה על הדברים.
וכפי שכאמור כתוב במקרא: "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו", וכן בדברי הרמב"ם: "כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם, והוא שלמותו האחרון… ולא תהיה הצוואה (=הציווי) לבהמות".

ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד   שלום וברכה,   הנני מוחה על פרסומו מאמר מוטעה זה, שאינו מייצג את דעת יהדותנו, ומסלף את דברי הרמב"ן והספורנו', ונוגד את השקפת גדולי ישראל. נתחיל משאלת הפרשנות, ואחריו לציטוטים המוטעים שהוצגו בו.   1. הטעות הראשונה נמצאת בכך שהמאמר מציג את דעת האבולוציונים בתור עובדה, ללא ביקורתיות: "נמצאו שלדי בני אדם, כלי אבן ושרידי יישובים, בני עשרות אלפי שנים" כקביעת עובדה, ואף הערת השוליים בהמשך [מס' 2] חוזרת ומובילה את הקורא אל מסקנה חד-משמעית זו: "ואף על פי כן, כפי שכתבנו בגוף הדברים, אנו מניחים כי חוקי הטבע לא השתנו באופן מהותי מאז בריאת העולם ועד ימינו.".… Read more »

איששמחומצליח
איששמחומצליח
8 months ago

הרי במפורש, שאין קריטריון שקובע באיזה סוג של הוכחה משתמשים, כל עוד הדבר התאמת לאדם על פי החכמה, זכותו לבאר את התורה בהתאם למה שלפי הבנתו היא האמת. וכך גם סובר הרמב”ם הנ”ל, שאם אדם רואה הכרח לדבר מסויים, זכותו לפרש כך את התורה.ההוכחות לגיל העולם והמינים, הן הוכחות הבנויות על ניתוח פיזי של ממצאים, ולמרות שכאמור ניתן להעלות ספקות ופקפוקים, עדיין לא ניתן לטעון שיש חובה דתית לקבל את הספקות שהעלה בריאתן פלוני, והדבר מסור לכל אחד על פי הבנתו והכרתו את הנושא. לפי דברי כבודך, אם אני מקבל את הראיות של פינקלשטין ורוב ארכיולוגים שטוענים שמוכח שלא הוה… Read more »

Last edited 8 months ago by איששמחומצליח
איששמחומצליח
איששמחומצליח
8 months ago

תודה רבה.

 וברור בתורה שהוא אירוע היסטורי

בדיוק לזה התכוונתי כשדברתי על הגבול לפרשנות. אבל האם אין חלק ממעשה בראשית ג"כ ברור בתורה שהוא אירוע היסטורי? אני מתכוין לספר תולדות האדם, שמזה ברור שאדם היה איש היסטורי שהיו לו ילדים ונכדים, וממנו יצא כל בני אדם. האם זה לא ברור בתורה שהוא אירוע היסטורי?

דוד
דוד
8 months ago

ולגבי יציאת מצרים מכיון שהיא בסיס האמונה כאירוע היסטורי, ברור שאין רשות לפרש אותה כמשלאף אחד לא יקבל כפירוש רציונלי שכל הסיפור של יציאת מצרים הוא משל, וברור בתורה שהוא אירוע היסטורי אהה. יציאת מצרים אינה יכולה להיות משל. אבל מה בעניין השעבוד? האם לפחות אותו אפשר להסביר בדרך אחרת (אותה פיתח אבי מורי הי"ו, שיש לה סימוכין מכמה וכמה מדרשי חז"ל, ואפשר שיש בה כדי לבטל את קושיותיהם שלמערערים על יציאת מצרים מעיקרן) לפיה "עבד" אין משמעותו "סלאבי" (עיין מקורה האטימולוגי שלמילה "סלייב" באנגלית), המעונה ומושפל וחסר כל זכות וצלם אנוש, כפירושה המקובל בלע"ז (שהוא הגורם לשונאי הדת, פרוג-רע-סיבים… Read more »

Last edited 8 months ago by דוד
איששמחומצליח
איששמחומצליח
8 months ago

אני לא מסכים עם דוד לגמרי, אבל האם ייתכן שעבדות לא הייתה כפי שהובנה בימינו "slavery" שרוב הדמיון שלנו לגביה מגיע מארצות הברית הקדם, אלא היא פירושה "corvee labour", כמו הגבעונים, כמו אנשים ששלח שלמה המלך לכרות יערות לבית המקדש, כמו הגיטו וורשא. כלומר, היהודים לא גרו בבתי מצרים ואפילו לא בערים המצריות, אלא חיו בארץ גושן, והיתה להם כלכלה עצמאית, אבל היו תחת שליטת המצרים, שהשתמשו בהם לעבודות כפייה ולבנות ערי מסכנות לפרעה. האם שמעת מימיך על עבד שהיה לו "מקנה רב"??? ולפ"ז אין סתירה כלל מן התיאורים של נוגשים, של נאנחים מן העבודה, של הריגת כל הילדים, שכל… Read more »

Last edited 8 months ago by איששמחומצליח
איששמחומצליח
איששמחומצליח
8 months ago

אני חושב שהרווח, מלבד שזה נכון בפני עצמו ממשמעות התורה, הוא, שזה ישפיע פחות על רוב המצרים אם תהיה הגירה גדולה של אנשים שחיים בארצם והיגרו למקום אחר, מאשר אם אלפי עבדים יימלטו מבתי אדוניהם בן לילה. כי הגירות המוניות קורות כל הזמן, בכל המקומות, בכל התרבויות, בכל ההיסטוריה, ואין סיבה מיוחדת למצוא ראיות תיעודיות או ארכאולוגיות למשהו כזה. יכול להיות שרוב המצרים אפילו לא ידעו בדיוק מה קרה. כמובן שהיו את המכות, אבל לרוב המצרים (למעט פרעה ועבדיו) זו אולי נראתה כשנה של אסונות טבע רבים ומגפות ומלחמות, כמו שנשמע מהפפירוס של איפואר. ולכן, תהיה פחות סיבה למצוא עדויות… Read more »

ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד שלום לכותב מצוות האתר, צר לי שהנך מתעקש לגונן על המאמר, למרות הפגיעה בזיכוי הרבים וכל מה שייצגתם עד היום. אילו טענות ברמה דומה היו נכתבות על ידי אתאיסט או מיסיונר, היית עושה מטעמים מסילופים ושקרים ברמה ירודה שכזו. מדוע הנך מוכן לקחת סיכונים לטעות בנושא חמור כל כך? כואב הלב. הלוואי שתחזור בך מתוך יראת שמים ואהבת ה' יתברך, בפרט בימים אלה. 1. מייטליס מסייג, אך זו עדיין המסקנה שהוא מייצג כאן לכל אורך המאמר ואף בהערות. הנך מוזמן לקרוא שוב את המאמר מתחילה ועד סוף, ולבדוק זאת. 2. רמב"ם (מורה נבוכים חלק שני, פרק כה): "אולם באשר… Read more »

ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד   שלום לכותב מצוות האתר,   אינני יודע כיצד להגיע אל לבך, ידידי. הנך אדם משכיל ומתוחכם, אך מה יועיל כל התחכום שבעולם כאשר התרחקנו מאמיתה של תורה? חבר יקר, האם בפנים לבך, האמנת אפילו לרגע במשפטים הקיצוניים שאמר מייטליס?  האם היה ישר בעיניך לכתוב: "רעיון האבולוציה האנושית קנה לו שביתה בקרב חכמי ישראל מאות שנים לפני דרווין", או לסלף את דברי הרמב"ן עד כדי כך: "הרמב”ן והספורנו סבורים שהאדם הראשון היה האדם היחיד באותה תקופה, אך קדמו לו דמויי אדם קדומים, שהלכו והתפתחו בשלבים מבחינה שכלית עד אליו" ?  לא עולה בדעתי אפילו לרגע שהנך מאמין בפרשנותו הסלפנית… Read more »

ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד   שלום לכותב מצוות האתר,   לא הצלחתי להגיע אל לבך, אז אנסה להגיע אל שכלך.   אתה טוען שהמאמר של מייטליס מעולם לא טען להתפתחותו של האדם הראשון מקופי-אדם, בלשונך: "זה כל נושא המאמר, לא אבולוציה, לא התפתחות מקוף, וגם לא משהו דומה. רק שאלת הימצאות דמויי אדם לפני יותר מ6000 שנה".   אולי אני טועה, אז הבה ונראה מה בדיוק כותב מייטליס. בתחילת המאמר אכן כתב כדבריך: "על כך שלצד האדם הראשון התקיימו יצורים נוספים דמויי אדם כבר עמד הרב קוק על סמך דברי הזוהר".   עד משפט זה תיאר מייטליס רק 'דמויי אדם' אשר נבראו לצד… Read more »

ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד   שלום לכותב מצוות האתר, תודה על פרסום הדברים.   אם הנני מבין אותך נכון, אתה טוען שהאדם הראשון היה בתקופה מסוימת חיה חסרת דעה, ולא זאת בלבד, אלא שמכאן לדעתך אפשר לומר שהיו מינים קדומים של בני אדם חסרי דעה, עד אשר ברא אלוקים לפני 6000 שנה את האדם הראשון ונתן בו דעה.   טענה זו, אין מייטליס טוען אותה. וגם אילו היה טוען אותה, היא נסתרת מדברי הרמב"ן עליהן ביקש להתבסס, כפי שנראה בהמשך.   נתחיל מלשונו המדויקת של מייטליס: – "שהאדם הראשון היה האדם היחיד באותה תקופה, אך קדמו לו דמויי אדם קדומים, שהלכו והתפתחו בשלבים… Read more »

מנשה
מנשה
8 months ago

שלום לכותבים הנכבדים. אני מסכים עם דבריו של ד.ב על הבנת הרמב"ן. “ודע כי המתחכמים במחקר חלקו באדם: מהם יאמרו (ראב”ח הנשיא ראב”ע שמות כג כה) כי באדם שלוש נפשות, נפש הגדול כצומח או תאמר בזו כח הגדול, ובו עוד נפש התנועה שהזכירה הכתוב (לעיל א כ-כד) בדגים ובחיה ובכל רומש על הארץ, והשלישית הנפש המשכלת, ומהם יאמרו (שמונה פרקים להרמב”ם ח”א) כי זאת הנפש אשר באדם מפי עליון, בה ימצאו שלוש הכחות האלה, ורק היא יחידה”. “והכתוב הזה כפי משמעו ירמוז כן, כי יאמר שיצר השם אֶת הָאָדָם ‘עָפָר מִן הָאֲדָמָה’, והיה מוטל גולם כאבן דומם, והקב”ה נפח ‘בְּאַפָּיו… Read more »

Last edited 8 months ago by מנשה
ד.ב.
ד.ב.
8 months ago

בס"ד   שלום לכותב מצוות האתר.   כתבת:  "הנסיונות שלך להתפלפל פשוט מצחיקים", "פשוט סיפור סבתא מצוץ מהאצבע",  "בזבוז הנייר הדיו והפיקסלים", "הכוונה פשוטה לכל יודע קרוא וכתוב", "אינו אלא דברי הבל ורעות רוח".    היו שתי סיבות לכתיבתי באתר:   1. ראיתי את מבוכת המגיבים והשכנוע המוטעה שהמאמר הכניס בלבם, לכן היה חשוב להציג את דברי הרמב"ן והספורנו במלואם. עתה יוכלו לראות בעצמם מי סילף ופירשן באופן דמיוני ועד כמה. מטרה זו הושגה לדעתי, ותודתי נתונה לך על יושרך בפרסום כל התגובות.   2. בתמימות רבה האמנתי שכאשר אפרסם את תגובותיי מעל במה זו, תאלץ לקרוא אותן בעיון ולהגיב… Read more »

ד.ב.
ד.ב.
7 months ago

גילוי דעת:
לאחר בירור העניין עם ד"ר יצחק מייטליס עצמו, גיליתי שני דברים:

א. הבנתי המאמר בצורה נכונה ולא סילפתי כוונתו המקורית של הכותב.

ב. אולם טעיתי מאוד כאשר ייחסתי לד"ר יצחק מייטליס שקרים וסילופים מתוך כוונה רעה. לא זאת בלבד שד"ר מייטליס כתב את המאמר בתום לב, אלא אף גילה נכונות רבה לחזור בו מכל טעות שתתברר. גיליתי אדם ישר וכנה, לכן ביקשתי ממנו סליחה ומחילה באופן אישי, והנני מגלה דעתי גם כאן: שאני חוזר בי מכל האמירות הבוטות והמחוצפות כלפיו. 

ד' יצילנו מכל מכשול ותקלה.

הומו סאפיינס
הומו סאפיינס
8 months ago

האם באמת הדעה שהאדם התפתח באבולוציה קנתה שביתה ביהדות וכך חשבו חכמי ישראל מאז ומעולם?
והאם קיומם של אנשים בני כך וכך מליוני שנה הוא עובדה?

בלי שם
בלי שם
8 months ago

א. את הרמב״ן וספורנו בהחלט אפשר לפרש כמדברים על שלבי בריאת האדם שסמוכים זה לזה בזמן אלא שנבדלים במהותם. כך שקשה למצוא שביתה ברורה בקרב חכמי הראשונים לרעיון. ב. למה אבולוציה מנוגדת לרעיון המרכזי של התורה? אם הבריאה יכולה להיות מכוונת גם מוטציות יכולות. כלומר תנאיי החיים וכו׳ שהובילו למוטציות. והיא היא בריאה בצלם בתהליך ארוך. הרי אם אתה מקבל שאותו יצור שיצר כלי חרס היה לפני 8000 שנה ולא 6, וממנו נהיה האדם, אתה מדבר על 2 שלבים בבריאת האדם, ואיך היה השלב השני? ג. אין ב״מדעים מדויקים״ חוץ ממטמטיקה שום דבר 100 אחוז. אבל יש תיאוריות שנתמכות על… Read more »

בלי שם
בלי שם
8 months ago

לא יורד לסוף דעתך. בין כך ובין כך אתה צריך להסביר את התודעה והקשר של רוחני וחומרי. כמו שאתה מסביר את הקשר עם חומר שנוצר בבת אחת כך תסביר את הקשר עם חומר שנהיה ראוי על ידי תהליך. רק הם חושבים שהתהליך אקראי ואתה יכול לחשוב שהוא מכוון.

בלי שם
בלי שם
8 months ago

תאורית אבולוציה לא קשורה לאקראיות. היא טוענת שמינים היום הינם תוצאת התפתחות הדרגתית מצורות יותר פשוטות על ידי ברירה וכו׳ וכד׳ זה הסבר לתהליך. רק שבמדע אין מקום לה׳ ולכן הם מוכרחים להכניס אקראיות. אבל אותו תהליך יכול להיות מכוון. כמו שלרבים לא צורם שהיקום התפתח מנקודה סנגולרית תוך 14 מיליארד שנה וה׳ לא ברא אותו בן רגע. למה להניח שבריאת החי הייתה כן? כדור הארץ היה ריק ופתאום היה ניצוץ ומתוך הענן הופיעו כולם כמו במדע בדיוני? אנחנו רואים שלפחות לבני אדם יש תודעה. אחת היא אם אדם נברא כמות שהוא וניתנה בו תודעה או יצורים פשוטים התפתחו עד… Read more »

בלי שם
בלי שם
8 months ago

תאוריה באה להסביר את המציאות. תאורית ״מפץ הגדול״ אותה תאוריה בין אם זה התפוצץ מעצמו ובין מישהו פיצץ. וגם ת. האבולוציה אותה תאוריה בין אם זה היה באקראי בין אם מישהו כיוון את התנאים למוטציות האלה דווקה.

בנוגע לתודעה אני לא יודע אם שייך ליצור אותה רק עם פיזיקה או שאי אפשר. (אם יש לך הוכחות או הפניות אשמח) הרבה דברים מורכבים בתחום הרגשות קשורים רק לפיסיקה. אבל זה לא נפק״מ לדיונינו.

בלי שם
בלי שם
8 months ago

זה מה שאני אומר שראיות (נניח שיש מספיק) לטובת ת. האבולוציה יכולות להיות נכונות ותהליך היה כמו שהתאוריה מתארת וזו הסיבה למורכבות. רק שזה היה מכוון. הם (נניח) מתארים את המציאות נכון רק ההסבר שונה. מוטציות הרי יכולות להיווצר מקרינה ודו׳ מי שיצר את העולם יכל לכוון את הקרינה כך שהמוטציה תיווצר. ה׳ מנהל את עולמו על ידי חוקיו. ב. זו ראיה פילוסופית… האם מישהו לפני 2000 שנה חשב שאפשר לדבר בלחש ביוון ובן אדם בפרס ישמע את זה. אילו נביא היה אומר שאפשר, בלי ספק היו אומרים שזה כח אלוקי ובשום אופן לא פיזי, כי לא שייך. קשה לחשוב… Read more »

בלי שם
בלי שם
8 months ago

א. זה שינוי השם בלבד. אין בתיאוריה הזו שום ראיות שהעולם נוצר באקראי. לכן כל המאמצים לחלק בין מקרו אבולוציה למיקרו אבולציה וכד׳ חסרי תועלת דתית. יש רק דבר אחד מהותי, האם מורכבות יכולה להיווצר באקראי או לא. אנחנו מעדיפים שלא, אבל גם אם כן לא נורא. לא על זה מתבססת האמונה. כי גם אם היא יכולה זה לא מוכרח שזה קרא. אז למה כל כך נלחמים. ב. טענת ״איך אפשר ליצור עם פיזיקה משהו שאינו פיזי״ זו ראיה בסגנון פילוסופיה של יוון באותם ימים ואין בה הוכחה מאחר שאנחנו יודעים לפחות שיש קשר בין פיזיקה לרוחניות. על זה הבאתי… Read more »

בלי שם
בלי שם
8 months ago

ב. ‏זה הסבר אפשרי אבל לא יחיד. כל חוויה קשורה לפעילות מוחית. אין רגשות בלי פעילות מוחית. כמו שתמיד ידעו שמגנט משפיע על הברזל בלי לגעת וידעו שזה פיסית למרות שלא יכלו להסביר כך יודעים שפעילות מוחית יוצרת חוויה גם אם לא יודעים להסביר. ההגיון אומר שאם תודעה נוצרת על ידי ישות שאינה פיזית לא אמור להיות חיבור בינה ובין הגוף והיא לא אמורה להיות מושפעת על ידי הגוף.

אריה
אריה
8 months ago

אם אכן אנחנו מקבלים את התארוך אז הכתב מלפני 5800 שנה הוא של אדם הראשון?

47
0
Would love your thoughts, please comment.x