1

האגיפטולוג דיויד רול מתארך את יציאת מצרים

הארכיאולוג והאגיפטולוג הבריטי פרופ’ דיויד רול, מנהל המכון לחקר המדעים הבינתחומיים, מתארך את הממצאים המצריים אחרת מן המקובל, הוא מזהה שמות בכתובות המצריות, כשמות אישים המוזכרים בתנ”ך. אחד מספריו המפורסמים הוא “מבחן התנ”ך – ממיתוס להיסטוריה” (1995), רול רואה את הטקסט המקראי כמקור היסטורי אמין, הרחבה על שיטתו לגבי התיארוך המצרי ניתן למצוא בויקיפדיה האנגלית ‘כרונולוגיה חדשה‘. לתיארוך שלו השלכות לא רק על מצרים אלא גם על ישראל, כך למשל הוא מזהה את ‘לבאיה’ שבכתבי אל עמרנא עם שאול, ואת ‘דדואה’ עם דוד המלך. ‘מוטבעל’ הוא איש בעל בן שאול.

פרופ’ אריק הורנונג, שלא מקבל את הצעתו של רול, מודה כי “… יש עדיין הרבה אי וודאויות בתקופת הביניים השלישית, כפי שהראו מבקרים כמו דיויד רוהל, ואפילו הנחת היסוד שלנו לתיארוך הפלישה של של שושנק לירושלים ב925 לפנה”ס, אינה מבוססת על יסודות מוצקים”, (Hornung, E. et al.: “Ancient Egyptian Chronology” (Handbook of Oriental Studies I, vol. 83, Brill, Leiden, 2006), p. 1).

מתוך הסרט של רול “התנ”ך מיתוס או מציאות”?

הסרט המלא יציאת מצרים מיתוס או מציאות:

עוד תכנית עם רול

הרצאה של רול:

ריאיון אצל מראיין ציורי במיוחד…

ישנם עוד הרבה סרטים של רול, שגם הפיק בעצמו סרטים באורך מלא לתעד את רעיונותיו ותגליותיו.