האם התורה באמת ממשיכה תרבויות קדומות? ג (דוד סלע, חורים, ושאר ירקות)

לחץ לגירסת הדפסהבהמשך לפרקים הקודמים, בהם עסקנו בשאלת המשמעות של קשרים לכאורה שיש בין הסיפור בתורה, ובין תרבויות קדומות. בחלק הראשון ראינו שהתורה אכן באה לפעמים להפקיע את הדעה המקובלת בעמים סביבותיה. ובחלק השני ראינו את יחודיות הרעיון של הסיפור בתורה, שלא יכול להיווצר מחיבור טקסטים שקדמו לרעיון המרכזי: האם התורה באמת ממשיכה תרבויות קדומות … המשך לקרוא האם התורה באמת ממשיכה תרבויות קדומות? ג (דוד סלע, חורים, ושאר ירקות)