1

האם ואיך על היהדות לקבל את התרבות המערבית? פאנל

דיון ציבורי על היהדות מול התרבות המערבית, הרבנים: אליהו מאיר פייבלזון, אוריה ענבל. מנחה: הרב אברהם ויינשטיין.

להשלמת הפאנל נביא כאן עוד דעות של הוגים מקצוות הקשת הדתית והפוליטית:

(זהו חלק ראשון מתוך 4)