1

האם יש זכר לקריעת ים סוף בקברות הפרעונים?

אורי יהודה, ארכיאולוג מתחיל, מסתמך על ספארקס בטענה כי יתכן בהחלט שהד לאירוע מתואר ואף מצוייר בקברות הפרעונים.

להלן איורים מתוך קבר תחותמס השלישי וקברים נוספים מאותה תקופה:

יהודה כותב:

“טביעת חיילי פרעה בים היא מוטיב מקובל והם נחשבים לגיבורים”.

התמונה הבאה לקוחה מ”ספר השערים המצרי” (book of the Gates) הנחש המפותל בתוך המיצר מסמן את אויבי מצרים

הגדלה מתוך קברו של אמנחותפ II:

אם נסכם את המוטיבים המצריים בספר השערים ובספר השאול (אמדואט), הרי ניתן למצוא הקבלה לסיפור חציית ים סוף במקרא.

הסיפור המצרי מחולק ל 12 שעות הלילה ומתאים לזמן חציית ים סוף המקראית אשר נערכה גם היא בלילה. לפי המיתולוגיה המצרית, מגיע פרעה אל ים הלהבות בשעה הרביעית של הלילה, והאש מונעת ממנו להגיע לים. ניתן להקביל מוטיב זה לעמוד האש שהגיע אל מאחורי מחנה בני ישראל ולא איפשר לצבא פרעה להתקרב אליהם.

בשעה החמישית מסופר על קריעת הים לשניים כאשר בתווך נמצא נחש מפותל המתאר את אוייבי מצרים. הדבר מקביל לחציית ים סוף ומעבר בני ישראל בתוכו.

בשעה העשירית, לפנות בוקר, חוזר הים ומטביע את חיילי פרעה האמיצים בתוכו. גם בסיפור המקראי חיילי פרעה טובעים בים לקראת סוף הלילה ובבוקר מוצאים בני ישראל את גופותיהם מושלכות על החוף. וישב הים לפנות בקר לאיתנו

להלן תמונה הכוללת את האיור כולו:

 

(התמונה באדיבות המצרים)