האם למומחים יש מושג?

כנראה שלפעמים ההתמחות רק מקלקלת את ההבנה הבריאה