האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

הכתב העברי הקדום – של מי?

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ב”צ לוריא במאמרו: הכתב העברי הקדום של מי? (בית מקרא פד’), מעלה את הקשר ההדוק בין הכתב העברי הקדום ובין בני ישראל.

בערך ״כתב״, ״כתבים״ באנצ. המקר. נאמר:,

״הכתב העברי הקדום הוא הכתב האלפביתי של הכנענים, שדוגמותיו הקדומות ביותר (עד כמה שידוע לנו היום) הן הכתובות הקצרות של ראשי חצים והכתובות הפיניקיות שנתגלו בגבל.

״באל־חד׳ר הסמוכה לבית־לחם, נמצאו שלשה ראשי חצים מברונזה ועליהם הכתובת ׳עץ עבדלבאת׳; בבקאע נמצאו חצים דומים ועליהם הכתובת ׳חץ אדא בן עכי׳, ׳חץ זכר(ב)בן בנעך. החצים יוחסו למאה הי״ ב.

״הכתובות הקדומות ביותר מגבל הן הכתובות על ארונו של אחירם והחרותות שנמצאו בקבר, והכתובת של יחמלך. יש לייחס אותן לכל המוקדם למאה הי״א… הכתב הכנעני־ארמי הזה בא לגבל פתאום, במקום הכתב התמונתי, ולא קדמה לו התפתחות מקומית מודרגת, לפיכך אין לראות בגבל את מקום לידתו של האלפבית הזה״.

אין כל מניעה לראות את החצים עם הכתובות מאל־חד׳ר ומבקאע כתוצרתם של בני ישראל, שהרי כיבוש הארץ, בגבולותיה לפי הברית בין הבתרים, החל בימי האבות והעברים — החברו — התהלכו בארץ לפחות כבר במאה הט״ו-הי״ד; ועוד — סמוך לאחר כיבוש יהושע, בתקופת השופטים ידע כבר נער מסכות שבעבה״י לכתוב לגדעון את שמותיהם של ״שרי סכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש״. לפיכך אין צורך לייחס את החצים עם הכתובות לכנענים, שזהו מושג מעורפל ובלתי מוגדר, ואין לנו שום ידיעה ולא נמצא כל זכר על ידיעת הכתב בעריהם.

החוקרים קבעו לאלפבית הקדום את השם ״הכתב הפניקי״. האם הפיניקים הם ממציאי הכתב האלפביתי?

אין ספק שאחד ההישגים החשובים של הפניקים, ואולי החשוב ביותר, הוא הפצת ידיעת הכתב בארצות הים התיכון. הם לימדו את היונים את האלפבית והם והיונים אחראים להפצתו של הא״ב בארצות המערב. זוהי זכותם הגדולה, כותב סבסטינו מוסקטי2, אבל האם הם בעלי ההמצאה הזאת? כלל לא ברור. העובדה שהם עשו רבות להפצתו עוד אינו מעיד שהם המציאו אותו, אלו הן שתי בעיות נפרדות.

במשך שנים רבות מקובלת היתה הדעה שהפניקים המציאו את הכתב, ומסתמכים על דברי הרודוטס/

״הפניקים האלה שבאו עם קדמוס…  בהתישבם בארץ הזאת הביאו ליוונים דברי מדע רבים ושונים וביחוד את האותיות, שלא היו ליוונים קודם לכן, כפי שאני חושב. בראשונה השתמשו בהן כמו כל הפניקים, אחר כך במשך הזמן קבלו יחד עם הבטוי גם את צורת האותיות  בעת ההיא ישבו ברוב המקומות יחד עם היוונים גם היונים, שרכשו להם את האותיות אצל הפניקים בלמדם מהם והשתמשו בהן אחרי שהשתמשו בהן רק מעט; בהשתמשם בהן אמרו, מה שגם נכון, שהובאו מאת הפניקים ליון וקראו אותן פניקיות״.

על המצאת הכתב האלפביתי כותב דיודורם סיקילוס:[1]

ובתשובה לאלה האומרים, כי הסורים הם שהמציאו את האלפבית והפניקים למדו זאת מהסורים ואחר כך העבירום אל היוונים… ועוד אומרים האנשים, שהפניקים לא היו הראשונים שגילו זאת, הם לא עשו יותר מאשר שינוי צורת האותיות.

גם הסופרים הרומאים דנו בשאלת מקור הכתב האלפביתי; פליניוס[2] כותב במקום אחד שהמצאת האותיות הוא מעשה רב של הפניקים, ובמקום שני הוא אומר שמקורה של המצאה זו היא במסופוטמיה. טקיטוס אומר שזוהי המצאה מצרית, והוא מוסיף כי הפניקים נטלו לעצמם את כל הכבוד בעד מה שקיבלו מהמצרים והעבירו לאחרים[3]״.

על ראשיתו של הכתב האלפביתי כותב נ.ה. טור־סיני[4]

״בהיותם במצרים פיתחו שבטי ישראל כתב אלפביתי, שדרגות קרובות לו שימשו כנראה גם שפות אחרות, כגץ בכתובות הפרוטו־סינאיות, שכמה מאותיותיו משותפות הן לאלפבית הכנעני המאוחר״.

 

הנחה זו של טור־סיני מוזרה מאד: על החיים של בני ישראל במצרים נאמר:10 ״וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך״. בתנאי־חיים קשים אלה סביר יותר שבאותם הימים לא היתה מחשבתם של בני ישראל נתונה לרעיונות על כתב נוח לקריאה, כי אם לסיפוק הצורך הגופני היסודי, כפי שהכתוב מביא בשמם: 11״זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חגם את הקשאים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים״. לתלות בבני ישראל במצרים, בעם המשועבד לפרעה, את הרעיון של המצאת הכתב האלפביתי ללשונם, ואולי גם ללשונות קרובות — כלל לא סביר.

וממשיך טור־סיני: ״ומשם, (כלומר — מסיני) חודרות אותיות האלפבית הראשון הזה לדרום ארץ ישראל ומשמשות בכתובות הפרוטו־כנעניות. מדרום חדר לסוריה מאות שנים לפני בד ישראל״.

לא ידוע לנו איזה ״עם כנעני״ עלה מסיני לארץ ישראל. ידוע רק עם אחד שבא מסיני לא”י ותורתו בידו, והיא כתובה בכ״ב האותיות של האלפבית, הוא עם ישראל. אין בידינו תאריך של כיבוש הארץ אבל אם זמנם של החצים בעלי הכתובות הוא המאה הי״ב, אין זה סותר את ההנחות שלנו. על רבים מחוקרי המקרא מקובלת דעתו של אולברייט ושל מזר, כי זמן יציאת מצרים היא שנת 1400 בערך. ועוד — בני ישראל הגיעו לא רק לדן, הם הרחיקו גם לבקעת הלבנון עד לבוא חמת, ולכן לא צריך לחפש עם כנעני בלתי ידע כדי לייחס לו את החצים עם הכתובות שנמצאו באל־חד׳ר ובכקאע.

יש מן החוקרים המנסים למצוא קשר בין הכתב האוגריתי, כתב־יתדות אלפביתי — עם הכתב האלפביתי. אמנם, הכתב האוגריתי הוא קדום הרבה יותר מן הכתב האלפביתי, הוא שלב מתקדם של כתב היתדות, אבל באוגרית לא הצליחו להשתחרר מן ההשפעה המסופוטמית ולהחליף את החומר וכלי הכתיבה, והמשיכו לכתוב על לוחות חמר ביתד. כתב זה נשאר קפוא, ללא התקדמות, ועם חורבנה של אוגרית נשתכח, ולא נותר כל קשר בינו לבין הכתב האלפביתי.

בלשץ מעורפלת וברמזי מלים מסיים טור־סיני את הערך ״אלפבית״ באנצ. המקר. הוא אומר שכנראה קשור האלפבית הכנעני העבד בתולדות ישראל ותודתו.

לעומת כל הדברים מן המקוחת החיצוניים ומדעתם של החוקרים בימינו, נביא את דברי אבפולימוס2,, האומר:

״משה הוא שמסר ליהודים את הכתב3‘ ומהם קיבלו הצורים והם מסרוהו ליוונים״.

משה גדל בבית פרעה, ידע את הכתב המצרי בן מאות סימני כתב, אבל מכאן ועד להפיכתו לכתב האלפבית בן כ״ב אותיות המרחק הוא רב מאד. זהו רעיון חדש ובלתי תלוי ״במקורות״, רעיון גאוני, ואין לחפש אותו ב״עם כנעני״ בלתי ידוע. ובכלל, רעיון גאוני הוא של יחיד ולא של ציבור עלום־שם, כפי שמנסים החוקרים לעשות. מדוע הם מתעלמים מדברי אבפולימוס? הם יצרו תיאוריה מעורפלת בשעה שהדברים פשוטים וברורים. חסרונם היחיד הוא בכך שזהו הישג של הגניוס היהודי.

כאשר משה הגה ברעיון כיצד להנחיל לעמו את תורת החיים שלו, ניצת במחשבתו רעיון גאוני זה, והוא הנחיל אותו לעמו ולאנושיות כולה4,.

הערות:

[1]   דיודורס סיקילוס הוא בן זמנו של יוליוס קיסר. את ספרו כתב בשנים 30-60 לפנה״ס.

[2]   נולד בשנת 23 אחה״ס בצפון איטליה.

[3]   נולד בשנת 61 אחה״ם.

8א בדומה לכך כותב יוסף נוה בספרו אותיות ותולדותיהן, הוצ׳ כתר, ירושלים 1979, עם׳ 23: ״העברים קיבלו מן הכנענים את הכתב האלפביתי יתד עם ערכי תרבות אחרים, במאה הי״ב או הי׳׳ א לפנה״ס, הם כתבו בכתב שהיה נהוג אצל הפיניקים עד המאה ה־ט׳, עד אשר החלו לפתח מן הכתב הפיניקי כתב עברי לאומי עצמאי משלהם׳׳.

[4]   אנצ. מקר. א׳, עם׳ 406.

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
אנונימי
אנונימי
4 years ago

תגובת כופר נוסף שראה את המאמר אשמח אם תתיחסו לזה , זה ואדי לתועלת כי דיעות אילו מסתובבות ברשת ,כדי להקל עלכם אם יש כבר מאמרים בנושא ברציו רק לשים לינק “כאן” למאמר או השורות המתאימות ,תודה הרעיון שהכתב הומצא על ידי ה”אבות” שלול, כי ידוע שבתקופה זו מצריים החזיקה רק עבדים מצריים, וגם להם היא סיפקה אוכל, שכר, דיור, טיפול ובכלל תנאים מצוינים, וכן לא היו אז קבוצות אתניות שונות במצריים. מה גם שכדי לבחון רעיון במדע, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא לא נכון ואז ואך ורק אז מנסה להוכיח אותו. איך אתה מוכיח את קיום ה”אבות”? לי יש… Read more »

אנונימי
אנונימי
4 years ago

תודה לסבלנות ולתשובות אך מה אם מחקר זה שלכאורה מראה שמראה בפשטות את התפתחות הכתב הלטיני מפורטו כנענית ו פיניקית שהם המקור גם לשפה העברית והערבית
https://usefulcharts.com/blogs/charts/evolution-of-the-english-alphabet?fbclid=IwAR2r1Us4Ri6sZcyttObKYBwCvVKFKwypLHrox_3MWVlNYhdzZlLsSLCGvY8
וכן סירטון זה https://www.youtube.com/watch?v=4VNVCxi9TL8&feature=youtu.be&app=desktop
וכן יש טוענים שהכתב הפרוטו סינאי הוא כתב פרוטו כנעני, מה שמחזק את ההשערה שה”עברים” הם בעצם שבטים כנעניים אוטוכטוניים
אתה רוצה להגיד שהחוקרים טוענים שהכתב העברי העתיק קדום לכתב הפורטו כנעני וקדום לכתב הפיניקי?, כי אני אשמח לראות מקור לדברים הללו,

M M
M M
2 years ago
Reply to  אנונימי

אנונימי – במחילה אבל כתבת אוסף של שגיאיות.
הכתב מכונה כנעני אך ורק בגלל שהופיע *בכנען* ולא בגלל שהופיע בקרב הכנענים. הכל הפוך לגמרי ממה שכתבת! הכתב הכנעני *לא* היה בשימוש של האוכלוסיה הכנענית אלא בשימוש רק של האוכלוסיה הישראלית בהר (כך על פי רוב). יש הבדל ברור בכתבים בין האוכלוסיות – כנענים כותבים בכתב יתדות וישראלים בכתב “כנעני” (שמכונה גם עברי עתיק). אתה סתם נטפל לכך שהוא מכונה “כתב כנעני” ולא מבין מה אתה קורא.

אנונימי
אנונימי
4 years ago

כתב העברי התפתח מהכתב הכנעני
מה לעשות רציו זה לא אתר מדעי
http://net.lib.byu.edu/imaging/negev/Origins.html

שלום
שלום
2 years ago

אני לא ממש מבין בנושא אבל רציתי לשאול:
אם הכתב העברי המרובע “התפתח” איך נוהגים לפרש אליו משמעויות צורניות?
בהידברות כך אמרו: https://www.hidabroot.org/question/27077

שלום
שלום
2 years ago

לא הבנתי, בגלל שזה הינדוס של הכתב הקודם ניתן לייחס אליו משמעויות רוחניות??
מה עם מה שאמרו בקישור על עזרא הסופר? אין לו שום קשר לזה?

שלום
שלום
2 years ago

לא ידוע לי שמי שהינדס את הכתב עשה זאת על פי רעיונות רוחניים.. מה המקור?
כי הרעיונות הרוחניים נשמעו הרבה אחרי “פיתוח” הכתב ולא בזמן פיתוחו… (למייטב ידיעתי)
הקישור שצרפתי הוא חלק מהשאלה..
אם לא תוכל לראות מה נאמר שם זה לא עונה על השאלה שלי 🙁

שואל
שואל
2 years ago

התשובה שלך לא תואמת את הנאמר בהידברות ובגלל זה אני רוצה שתעיין בשאלה והתשובה הקצרה שיש בקישור… מביאים שם את דעת הריטב”א ועוד שסברו שלוחות הברית היו כתובות כבר אז בשעת מתן תורה בכתב האשורי, כי זה הכתב בו נברא העולם והשתמשו בתחילת הבריאה (ואף אחד לא הינדס אותו) רק שאז עדיין לא הגיע הזמן לעשות אותו ככתב של עם ישראל מהסיבות שהביא שם, והיה הכתב הזה ידוע למשה וגילה אותו בסוד לגדולי ישראל, והביא שם שקיימת גם התאמה בין הלשון והכתב, כי נמצא שההד היוצא מהקול הנשמע מהאותיות העבריות יוצר גל אויר הדומה לצורת האות כפי שהוא בכתב האשורי… Read more »

נוריאל
נוריאל
2 years ago

על צד שזה הכתב שבו נברא העולם פשוט שיש לזה משמעויות
אבל גם על צד שזה או הונדס ע”י מאן דהו בכוונה, או לחלופין השתנה בשינויים קלים מכתב אחר באופן טבעי יחסית של שינוי זמן נוחות וכדו’, גם, סוף כל סוף זה הכתב שנבחר בהכוונה מה’ לקדש את סיפרי התורה כך שניתן לשאר שכל שינוי שנעשה היה בהכוונה של ה’ ולא במקרה.

שואל
שואל
2 years ago

אם זה הכתב שבו נברא העולם (שעל כך אין עוררין במפרשים לפי הבנתי) ברור שאין בעיה לייחס משמעות.
מה שיצר את הבעיה הוא מה שאמרת שמישהו הינדס אותו.. וזה “התפתח”…

שלום
שלום
2 years ago

ראיתי למעלה בתגובות שכתבת: “במאה השישית התפתח הכתב העברי המרובע”

איש עברי
איש עברי
2 years ago

במאמר בהידברות נאמר: “הכתב הקדוש ניתן כשכר לאשור, והאומה שיצאה ממנו [שמלכותם הייתה בעיר בירתם נינווה שעל שפת נהר פרת מול העיר מוסול שבעיראק כיום] הם השתמשו בכתב הקודש הזו שבה נברא העולם. ולכן היה חסר מעם ישראל הכתב הקדוש כל זמן שזכותו של אשור הייתה קיימת, וזוהי הסיבה שעד סוף תקופת בית ראשון השתמשו עם ישראל אף בכתבי הקודש רק בכתב העברי הידוע כיום מהכתובות הרבות וכן נמצא הכתב הזה בספרים העתיקים שנתגלו שמצאה הארכיאולוגיה, וכמבואר בפירוש בתלמוד (סנהדרין כב א) מכיוון שכל אותו הזמן היו האשורים משתמשים בכתב הקדוש הזה בזכות אבי האומה אשור שפרש מעצת דור הפלגה.… Read more »

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x