האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

"רציו" רוצה לגדול... רוצים לתרום?

תקבלו מייד
אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

10 ₪
20 ₪
100 ₪
200 ₪
500 ₪
1000 ₪
סכום אחר
הפוך את תרומתך לחודשית (ללא לקיחת מסגרת)
כן!, אני אתכם
לא! רוצה תרומה חד פעמית

ה'סוד' הגלוי של המיסיונרים

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

העובדה שהמיסיונרים מסלפים ציטוטים כחלק משגרת התעמולה שלהם, היא לא סוד, ראינו את זה בעשרות מאמרים, מה שהתחדש לי לאחרונה, הוא שהם בהחלט מודעים לזה, ואף גאים בכך…

בעקבות המאמר על הסרטון המגוחך בענין קידושי קטנה, פנה אלינו הדוקטור ברושי, בבקשה להיפגש, השבתי שבהחלט אפשר להיפגש עם מי שמחפש את האמת, כל מה שמוטל עליו הוא רק לפרסם שטעה בענין קידושי קטנה, ונשב ללבן ענינים אחרים.

כצפוי הברושי התחמק מלהתייחס, לכן עברתי לנושא הבא, שאלתי האם כאשר אראה לו שהסרט הזה, הבא באותה סדרה, מיוסד על אי הבנת הנקרא, ונניח שהוא ישתכנע שדבריו הם טעות, האם יוריד את הסרט?

שוב, לאחר אינספור התחמקויות, התשובה היתה שהסרטים לא שלו, והוא לא יכול להוריד אותם…

שאלתי, האם יש בידו נימוק הגיוני, שלא מיוסד על שקר, כדי לבסס את אמונתו?

בתגובה קיבלתי הטפה על כך שהאמונה לא מגיעה מהיגיון, ורק מי שזוכה להתגלות יוכל להיות מאמין.

שאלתי, אם כן, שהאמונה לא מגיעה מהיגיון, ואי אפשר לבסס אותה, אלא אם כן אזכה בהתגלות אישית מהמשיח הנוצרי או חבר אחר, מדוע אם כן, הוא מפרסם תעמולה שקרית הבנויה על סילופים, איך זה מקדם אותי להתגלות?

התשובה היתה מדהימה בפשטותה: 'נעשה הכל כדי ללכוד תשומת לב'…

לא מאמינים? ההתכתבות המלאה מצורפת בהמשך, (חזקה על מיסיונר טוב וישר דרך שישמח בפרסום דבריו שהם חלק בלתי נפרד מעבודת האל שלו).

אבל נתחיל מההתחלה, הסרטון השני בסדרה, נושא את הכותרת: ההלכה מאשרת התעללות מינית בנשים?

 

ובכן, נושא הסרט הוא 'התעללות מינית', תסכימו איתי, שאי אפשר לדבר על 'התעללות' – בנוגע למעשה שנעשה בהסכמה, הסרטון עוסק באישור של ההלכה, לכאורה, להתעלל באשה נגד רצונה, 'אשה התלוננה', בדגש על התלוננה, ובפרצוף שמבטא התעללות רבתי.

בעיה קטנה, כל הסוגיא שהמיסיונרים מצטטים, לא עוסקת כלל במעשים בניגוד לרצונה של האשה, להיפך, הבהרה רבתי באה באותה הסוגיא, ששום אקט מיני אסור לו שיתבצע בלי מודעותה של האישה, לא רק שנגד רצונה הוא איסור, אלא אפילו אם היא מסכימה, אלא שהיא לא במודעות, היא מנומנמת, הדבר אסור, שכן יחסי אישות צריכים לבא ממקום של חיבור ומודעות, ואין להתייחס לאשה כחפץ, גם אם היא לא מתנגדת. הבנים הנולדים מאקט בזמן שהאשה אינה מודעת, נקראים 'בני אנוסה', ונחשבים לבנים שלא נולדו בקדושה.

הנושא בסוגיא כאן הוא אחר לגמרי, נושא דתי, משהו שהעסיק הרבה את המיסיונרים דווקא, שזכו ועל שמם נקראת 'התנוחה המיסיונרית', התנוחה היחידה שאנשי המיסיון אישרו לילידים במלזיה ועוד מקומות כ'מותרת', אותה אשה שהתלוננה על היפוך השולחן, לא התלוננה על כך שהדבר לא נעם לה מבחינה פיזית, היא באה  לשאול את הרב, מבחינה דתית רוחנית, האם הדבר מותר, האם התורה מאשרת לאדם ליהנות מיחסי מין בצורות שונות ומשונות? או שהדבר פסול ויש רק צורה אחת לעשות זאת? תשובתו של הרב היתה, שכשם שהתורה התירה לאדם ליהנות מאוכל, בצורות שונות, ולא רק לחטוף ולאכול, כך התורה התירה לשני בני הזוג, ליהנות מצורות שונות של יחסי מין. הגיוון והשינוי הוא רצונם של שני בני הזוג, והדבר מותר.

אין כאן לא התעללות, ולא החפצה, אלא אמירה חשובה מאד על חיי המין על פי התורה. משהו שמיסיונרים, שיש להם גם תנוחה מיסיונרית מיוחדת לקרוא טקסט לא מסוגלים להבין.

המחשבה כאילו, שאם הוזכרה אכילת בשר דג, בתור משל על ההנאות המותרות, זה הופך אוטומטית ל'החפצה', (רעיון שעולה על ידי נערה פתיה שהמיסיון מחפיץ אותה כקריינית פרומפטר, אולי מישהו יימשך לפוזות שהיא עושה למצלמה…), מגוחך, זו טרמינולוגיה עיונית, האם כשמישהו מדבר על 'תנוחת כלב' (במחילה), הוא מתייחס לאשה ככלב?

       

הגמרא בנדרים שם מונה לא רק 'בני אנוסה', כבנים שלא נולדו בקדושה, אלא אף 'בני שכרות', כאשר אחד מבני הזוג אינו במצב של פיכחון, אלא הוא בסצינה התל אביבית הרגילה, עם אלכוהול בראש, החיבור ביניהם אסור, והולד נולד שלא בקדושה. בני הזוג צריכים להיות במצב של פיכחון ודעת צלולה, כשהם מתקרבים זה לזה! (כמו כן נאסר להתקרב לאשה שבעלה שונא אותה, או שחשב בלבו להתגרש ממנה, שכן במצב זה הוא מתייחס אליה כחפץ, מבלי להיות קשור גם בנשמתה).

חכמים הקפידו, שאפילו אם האשה מסכימה, ואינה מביעה התנגדות, אם זה מחמת מוראו של הגבר, ולא מרצונה השלם והאמיתי, זה הוא גם חטא: "כל הכופה אשתו לדבר מצוה נקרא חוטא שנאמר (משלי יט ב) גם בלא דעת נפש לא טוב", (ערובין ק:), כל שהדברים הם 'בלא דעת', זה נחשב כפיה. וכך אמרו גם במסכת כלה: "מפני מה הויין ליה לאדם בנים בעלי מומין מפני שתובעה ואשתו אינה נתבעת לו", "פירוש אינה מתרצה לו" (בעל הטורים), כלומר, היא שותקת, אבל בליבה אינה מרוצה מכך, העושה זאת – עשוי להיענש שבניו יהיו בעלי מומים.

שולחן ערוך אורח חיים רמ ג: "הפושעים והמורדים – אלו בני אנוסה", משנה ברורה: "אפילו אינה אנוסה רק שאינה מרוצה מפני כעס שיש לה עליו". "בני שנואה", מבאר המשנה ברורה, אפילו אינו שונא אותה  תמיד, אלא אם באותה שעה יש לו כעס עליה עד כדי שנאה, אסור לו להתקרב אליה, גם אם היא רוצה. גם השולחן ערוך באבן העזר כה מזהיר שאין לאדם להתקרב לאשתו עד שיפייסנה.

דבר זה כל כך ברור, החל מהסוגיא שם בנדרים, דרך כל המדרשים וספרי המוסר, ועד ספרות ההלכה, שרק מיסיונר בור יכול לפרסם כותרת שהתושבע"פ עוסקת ב'התעללות' באשה או בכל פעולה מינית שהיא נגד רצונה.

אגב, הרא"ש בנדרים שם, מבאר, שגם החכמים שם שאוסרים ביאה שלא כדרכה, אפילו אם האשה מסכימה, לא סוברים זאת מסיבות רוחניות, של איסור ליהנות בצורות שונות, אלא משום שגם אם האשה מסכימה, זו טירחא בשבילה!

גם הסרטון הבא בתור של המיסיונרים, שוב מהווה רצף של שקרים, הסרטון נושא את הכותרת: זנות וסטיות מיניות בקרב חז"ל, הפעם בלי סימן שאלה.

 

כותרת כל כך חריפה, האם מסתתר משהו מאחוריה? פשוט כלום, לא יאומן כי יסופר!

 מדהים! אפילו המיסיונר הכי מטומטם, לא יכול לקרוא גמרא עם פירוש שטיינזלץ, ולחשוב שמדובר באחד מהחכמים, או לאשר את דברי המאזינה הפתיה שמדובר ברב מוסמך. מדובר באדם אומלל שהיה מכור למין, שהחליט לחזור בתשובה, ומרוב צער על חטאיו נפח את נשמתו ביגון. חכמים כדי להעריך ולכבד את מסירותו לתשובה, קראוהו לאחר מותו בשם 'רבי'. למרות שמן הסתם מימיו לא למד אפילו יום אחד. את הסיפור הנפלא הזה על כוחה של תשובה, לקחו המיסיונרים והפכו ל'זנות בקרב חז"ל'! כמה רוע וטימטום!

ומה הם 'סטיות מיניות בקרב חז"ל'? האמורא שמואל אמר שניתן לבעול בתולה מבלי להוציא דם, ושואל המיסיונר הגאון 'מנין הידע'?

ובכן, התשובה פשוטה, שמואל היה רופא, כמוזכר כמה מקומות בתלמוד, בתור רופא הוא ידע, מה שיודעת גם הרפואה המודרנית כיום, שקרום הבתולים אינו סוגר ב100% את פתח הנרתיק, וניתן לחדור בזהירות מבלי להוציא דם.

הדוגמא השלישית, גם היא סילוף מכוון, הגמרא מדברת על 'אבריה דרב פפא', המיסיונר מקריא מפירוש שטיינזלץ, שהמדובר על כרסו, איבריו, ולמרות זאת, תוך כדי דיבור הוא טוען שהכוונה לאיבר המין. את הפירוט ניתן לקרוא בהתכתבות המלאה עם ברושי, שתועלה בסוף המאמר הזה.

לפני שניתן לכם טעימה מן ההתכתבות, קשה להתאפק מלהעלות משהו שעלה בימים האחרונים בערוץ שקרי המיסיון:

ובכן יש טעויות הנובעות מבורות וטמטום גרידא (הרי 'נכ' אין בכלל בעברית, לא רק בתלמוד…), אך יש גם סילופים מכוונים, כפי שראינו, איך מסביר זאת אדון ברושי?

בעקבות פנייתו המרגשת:

חזרתי אליו, והצעתי לו, שבמדה והאמת מעניינת אותו, ברור שלאור מה שהראיתי במאמר, שהוא לא הבין את ההלכה בענין קידושי קטנה, יש להניח, שכמבקש אמת, הוא ישמח להסיר את הסרטון או לפרסם הבהרה, ואז נוכל להיפגש ללבן את שאר הנושאים.

כמובן, שאפשרות כזו לא עלתה בדעתו, כל הנושא היה כיצד הוא יצליח להתחמק…

קחו טעימה מההתכתבות, (את הטקסט המלא תוכלו לקרוא בסוף המאמר):

ובקיצור, ברושי יודע יפה מאד שהוא מסלף, ולכן הוא אומר כמה שפחות מילים, כדי שהצופה יטעה מעצמו… וכמובן, הוא לא אחראי על העלאת הסרטים, ולא יודע איך מורידים אותם…

מן הון להון, קיבלתי שיעור מאלף בנצרות בכלל, רק ביקשתי ביסוס הגיוני לנצרות, על הדרך, וקיבלתי הטפות שאסור לבקש נימוקים וצריכים להאמין סתם כך, במדה וישו מתגלה אליך ומבקש שתאמין, עלי להמתין להתגלות.

אם כך, שאלתי, מדוע אתה מסלף טקסטים ומפרסם סרטונים, ולא נותן לישו לעשות את העבודה השחורה הזו? התשובה שקיבלתי מהמיסיונר היא: 'נעשה הכל כדי לקבל תשומת לב'….

כל מילה נוספת מיותרת!

בטוח שנהניתם, ולמדתם רבות על המיסיון, זו ההתכתבות המלאה.

3.2 42 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
53 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
אריה
אריה
1 year ago

(402) !ל"יהודים" המשיחיים אין קווים אדומים – YouTube

בקישור יש סרטון חובה בקשר לתופעה הקרויה igod. מדובר באתר של נוצרים שהם אפילו לא נוצרים סטנדרטיים (2:41 בסרטון), אלא באתר שמפיץ טענות שלקוחות מאתרים נאו-נאצים ושל עליונות לבנה מרחבי האינטרנט. איתן בר וגולן ברושי מכרו את נפשם לשטן פשוטו כמשמעו.

דוד
דוד
1 year ago
Reply to  אריה

הייליגער גאט אים היממעל… ראיתי את הסרטון המדובר וזה פשוט לא יאומן!!!
הדאקטיר המשיחי הטוען בפה מלא שהתלמוד היהודי נתפס בימינו באופן כל כך שגוי ושקרי אצל הגויעם, עד שמחמת כן ממש מתפתחת אנטישמיות מסוג חדש בקרב נוצרים אדוקים!!!!!
ימות המשיח ממש. משיחי מפורסם טוען טענות שהן אנטיתזה גמורה לכל מה שחבורת הליצנים שלנו מנסה למכור לתמימים באינטערנעט.
ומיסטר מייקל הוא גם בעל תואר דוקטור לספרות ולשפות שמיות מאוניברסיטת ניו-יורק. מהו בדיוק תואר הדוקטור של ברושי הליצן? ואיזה תואר יש לשאר המוקיונים, איתן, מוטי והשוטה האוקראינית ההיא* (זו שמנסה להוכיח את "זאמיר היקר" (הרב זמיר כהן?) ומפילה עליו "גישה לענין ללא שום מחקר מעמיק", מה שהם עצמם חוטאים בו)?

*הסרטן הנ"ל סוף-סוף מביא את שם משפחתה של אנסטסיה. השם "אוחרמנקו" נפוץ בעיקר באוקראינה

Last edited 1 year ago by דוד
אריה
אריה
1 year ago
Reply to  דוד

היהודים שנפלו בשבי הכת הנוראה הזאת נאלצים לשמוע הטפות שהמקור שלהם הוא אתרים נאו-נאצים. האמונה בישו הובילה את המסכנים האלו לשאול תחתיות.

דוד
דוד
1 year ago
Reply to  אריה

נו נו, אם כן אפוא ודאי נתגלתה ערוותם ונחשף שיתם, בושה אמם וחפרה יולדתם. והנך מוזמן אף להוסיף עליהם איזה דברים ידועים שנאמרו על אדום במזמור "על נהרות בבל" ובאלפא-ביתא הששית ממגילת קינות, ועוד כהנה וכהנה, וד"ל.
אבל שוב, למה כבר אפשר לצפות מן המינים הזדים, תשמידי ישוע הנצרי, רבן שלחרשין? הגינות ויושר? הלא כל דתם עומדת על כזב וספורי בדים. והכי מצחיק הוא, שעם כל שנאת האתיאיסטים לדת, איש מהם לא האשים את הנוצרים בניכוס תרבותי, בשעה שכל תרבותם האינדו-אירופית מעוותת ומשבשת את ספרותינו השמית.
(למען השם חבר'ה, אין לנו כאן מספיק ליצנותא דעבודה זרה. תתעוררו! ובעיקר תפרטו עד כמה כל מום שהם מוצאים ברבותינו, באמת נמצא בהם בצורה הרבה יותר גרועה. נו, נתחיל בכך שלפי האמת, כל "נבואות בשורת ישו" שהם מוצאים ב"ברית הישנה" נשענות על הוצאה חמורה ביותר של הכתובים מפשטם, באופן הרבה יותר גס ממה שהם מוצאים אצל חז"ל. ואנשים עוד קונים את זה! רחמנא ליצלן)

Last edited 1 year ago by דוד
Ben
Ben
1 year ago

בעלי הנפש להראב"ד שער הקדושה

והפיכת השולחן עצמו שהתיר אומר אני דוקא שהיא מתרצית עמו לדעתה ע"י ריצוי אבל אם הוא כופה באותה הכופה ודאי אינו ניצל מן החטא ואני קורא עליו בלא דעת נפש לא טוב שהרי אמרו חכמים ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה. והקשו עליו והא אמרינן הרוצה שיהיו בניו זכרים יבעול וישנה ותריץ ליה לא קשיא כאן לדעת כאן שלא לדעת. הנה זה הבועל ושונה וכוונתו לעשות בנים זכרים. וכיון שהוא עושה שלא מדעת נקרא חוטא. מי שמענה את דעתה והופך את שולחנו שלא מדעתה כ"ש שהוא חוטא. ויש מי שאומר מי שהופך שולחנו כיון שהוא מרוצה לתשמיש אע"פ שהיא מוכרחת בהפיכת השולחן מותר משא"כ בבועל ושונה שלא מדעתה שכל הבעילה על כרחה היא ואסור מפני שהוא בעילת זנות. והראיה ע"ז כי האשה הבאה לפני רבי ואמרה לו כו' ופשוטו של דבר דומה שלא היו הן רוצין ואעפ"כ התירו להן, ואני אומר שאין ראיה מזה שאפשר שנתרצו להן על ידי ריצוי אלא שבאת לדרוש אם היה איסור בדבר אם לאו. וכלשון הראשון נ"ל דאסור לעשות בה שום דבר שלא מדעתה עד שיפייס ותתרצה

אהרן
אהרן
1 year ago

מחילה, אני לא מתחיל להבין מדוע יש בנושא טור כזה ארוך של תגובות, רק צריך לקרא את התחלת חילופי ההתכתבות בשביל להבין עם מי יש ליהושע ענבל עסק, אם "טעויות" כאלה, שכל יהודי פשוט שלומד הדף היומי לא יפול בהם, הוא לא מוכן לתקן, מה יש לדבר עם אחד כזה?!
האמת שיותר מהכל אני נדהם מסבלנות של צוות האתר, כמה אפשר לענות למגיבים? יש כאן נודניקים מגמתיים (בדומה לרבותיהם), או קשי תפיסה… חברה, קצת רחמנות על צוות האתר, מחכה להם משפחה בבית

דוד
דוד
1 year ago
Reply to  אהרן

אוה, זה מושלם! סוף-סוף תגובה עניינית. אם כי לא הייתי אומר שאותו עמית הוא אחד מאותם תרמיתי ישוע הנצרי המדוברים במאמרינו אלה, אבל סוף-סוף מישהו מבין שלעתים אין, אבל פשוט אין עם מי לדבר. למען השם, יש כאן וידיאו מפורש וברור שבו השוטה ההיא מנסה לנפנף את "זאמיר" (הרב זמיר כהן?) בטענה שצריך יותר מאשר "כיפוס בגוגעל" כדי לדבר עניין. הוי האירוניה. הוי צבועים וחנפים.
מאריה דאברהם, מה אתם צריכים עוד כדי להבין עם מי יש לנו כאן עסק?! שהם באמת יתחילו לדבר כפירה?! שנסביר מדוע כל רע שהם מוצאים בחז"ל, הרי הוא כבר נמצא אצלם, רק לא רע אלא גרוע?!

עמית ש
עמית ש
1 year ago

נראה שהמשיחיים האינפנטיליים נותנים פה דירוג שלילי לכל תגובה שמבקרת אותם.

נוריאל
נוריאל
1 year ago
Reply to  עמית ש

גם אני כבר הערתי על כך וזה די ברור שהם עושים כן. אבל זה הרמה שלהם.(אם אפשר לכנות את זה 'רמה' בכלל, כי זה מתחת לכל ביקורת ופשוט מביך).

עמית ש
עמית ש
1 year ago
Reply to  נוריאל

כן.מביך לחלוטין.חבורת אנשים מבוגרים שמתנהגים כמו גנון. רק מחפשים להציק ולהקניט במקום לנהל שיח רציני.למזלם, ברשתות החברתיות הם יכולים לצנזר תגובות ענייניות כדי לתת מצג שווא שהם "נאורים" והם משאירים תגובות בוטות כדי להשחיר שומרי מסורת. הם פחדנים ולכן אין להם אומץ להגיע לדיון מסודר והוגן. עלובי נפש… הם מכוונים לישראלים תמימים שהם נראים עבורו "קולים" ו"מודרניים"

Last edited 1 year ago by עמית ש
שלום דובער
שלום דובער
1 year ago

חזק ואמץ אתה מדהים אותי כל פעם מחדש איך אתה עם כמות כזו של ידע סידרת את אמונתך ויודע לענות בצורה מבריקה ירבו כמוך בישראל {נותן לי מרץ וחשק ללמוד תורה היטב ולחקור את האמונה שלי}

נוריאל
נוריאל
1 year ago

כפי הנראה הם מתחרטים על ההצעה שנתנו לרציו. חשבו על ב' דרכים א. יסרבו להם- ואז הם ינפנפו בזה.
ב. יקבלו ההצעה שלהם ואז יוכלו להציג את הדיון מסולף כדרכם בכל דבר. ולנפנף בניצחון שקרי.

הרב בחוכמתו אמר להם כמשל הפרפר החיים של הפרפר תלויים בידיים שלכם. רוצים דיון? תוכיחו שאתם רוצים דיון אמיתי! תודו כבר עכשיו על טעות שפרסמתם במידה ותשתכנעו.

פה הם נתקלו בבעיה רבתי להודות בטעות? להתחיל את הדיון בניצחון לצד השני? איך יוכלו לטעון שנצחו? אם הם יודו ששיקרו במצח נחושה במה ינפנפו אחר כך הרי יתכן והם משקרים תוך כדי נפנוף?

נגרר אותו "ד"ר" בור לשיחת הפיתיון ובעצם עשה טעות גורלית בכל ההתכתבות הוא מודה כמעט בפה מלא שהם משקרים! מרמים ומסלפים! ושזה בסדר מבחינתם כי העיקר זה לקבל תחושה שמיימית שהם צודקים ועם העובדות? אתם אפשר להתמודד.

זה נגד כל האג'נדה שהם מפרסמים כביכול הם דוברי אמת שמחפשים אמת ושיש להם הוכחות וטיעונים אמיתיים.

ולכן אחרי שהם קלטו את הטעות ושפורסמה ברבים הם נאלצים לרדת לרמה ירודה ולשלוח את השלוחים הנאמנים שלהם ולסמן – על כל תגובה של רציו בניסיון נואש להציג מצג שווא הבנוי על לחץ חברתי כביכול רציו טועה, אוי לה לאותה בושה ועלבון לאינטליגנציה האנושית.

כל הכבוד לרב על המהלך החכם.

Last edited 1 year ago by נוריאל
דוד
דוד
1 year ago
Reply to  נוריאל

אמן אמן (במועל יד)! אכן נתגלה קלונם שלתרמיתי ישוע הנצרי, רבן שלחרשים. ראה עתה כיצד ירוצו אלה למאמר הקודם (בענין קידושי קטנה וכו') ולא ימצאו מה לומר מלבד להתלונן על אותה הערה שלא במקום, המדברת על "הכמרים שאינם יודעים צורת אשה", בטענה שזה מכוון רק לקתולים המערביים (הכנסיה הרומית), אותם האוונגיליסטים מתעבים יותר אפילו משהם שונאים אותנו, ועוד כהנה וכהנה יציאות שאינן נוגעות לעצם הענין (כנראה הם עדיין רואים עצמם מחוייבים ל"מי שם פה לאדם" אע"פ שבאמת אין להם מה להוציא ממנו. אולי כשם שכל חצי מילה הכתובה בתלמוד מחייבת לפי דעתם, כך לפי דעתם "דבר אחד לדור" מחייב שיהיה תמיד מי שידבר, ואפילו אין לו מה לומר).
אבל למה אתה מצפה, שטעויות תכרנה בטעויותיהן שלהן?
(נו חבריא, מי יעלה בראש וימשיך להגיב פה במעט ליצנותא דעבודה זרה? חסר לנו קצת בידור בחיים)
(דרך אגב, למה כל כך הרבה תגובות כבר מסומנות בדירוג שלילי? מה, כבר הכריסטיאנים השתלטו על הדף, אך לא מצאו כיצד להגיב והסתפקו בדירוג התגובות, או מה בדיוק? מוזר שדווקא התגובות של עמית והתגובה של אריה, הנראים כמנסים לשכנע את הצוות לקיים את הדיבייט המצולם מול הער דאקטיר גולן, זכו לדירוג חיובי במספרים גבוהים במיוחד)

Last edited 1 year ago by דוד
אריה
אריה
1 year ago
Reply to  דוד

את המשיחיים וטיעוניהם צריכים לחקור באוניברסיטה לא במחלקה למקרא או ליהדות אלא במחלקה לחקר האנטישמיות. לא חשוב מה כתוב בפועל בתלמוד, המיסיונרים כבר ימצאו ציטטות פיקטיביות בפרקים שלא קיימים בשביל להסית נגד התלמוד. וזה משהו חשוב להבנת האנטישמיות. באותו האופן האנטישמי ממציא את דמות היהודי כך שיהיה לו מושא שנאה נוח.

המיסיונרים האלו מייצגים את זרם הכנסיות הפרוטסטנטיות, שבחו"ל אגב הם פועלים ללא לאות נגד מדינת ישראל.

עמית ש
עמית ש
1 year ago

חבורת הליצנים האלה באה להתריס ולעשות פרובוקציות. הסרטונים שלהם מביכים לצפייה, ערוכים בדרמטיות ובכלל יש פה עסק אינפנטיליים שרק מחפשים למשוך חילונים תמימיים שספגו הסתה נגד הדת ולהראות להם לכאורה אמונה עם ערכים "מערביים" יותר.

אריה
אריה
1 year ago

בשום פנים באופן אסור לנהל דיון או ויכוח פומבי עם אנטישמים כי זה נותן גושפנקא של לגיטימיות לשקרים ולהסתה שלהם. והתנועה המשיחית היא תנועה אנטישמית שמסונפת לכנסיות באירופה ואמריקה שנלחמות בישראל גם כן באמצעות שקרים במסגרת קמפיין הBDS.

אריה
אריה
1 year ago

קוראים למה שהמסיונרים עושים דמוניזציה. זה פשע שנאה אגב.

Mai
Mai
1 year ago

וואו. איזה נוכלים.
אינם אנשים שחושבים שהם צודקים, ומגוננים על אמונתם בשכלם, אלא מלכתחילה חסרי שכל וכל חוש צדק והגינות.

עמית
עמית
1 year ago

אני בכנות לא מבין מה העניין להתחמק מדיון איתם.
הבן אדם הציע לך דיון איתו עם מצלמות או בלי מצלמות, מה שאתה רוצה. למה לסרב? זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מכל המאמרים האלו.
תחשוב על דיון מצולם (כמו מה שהיה להם עם בן נון), לעשות את זה אפילו בלייב ליוטיוב כך שהם לא יוכלו לערוך שום דבר.
אז תראה לו שהוא טועה בלייב..
זה כבר מתחיל להרגיש שאתם באמת מפחדים מדיון עם המשיחיים

עמית
עמית
1 year ago

זה לא הצגת תנאים לדיון עצמו שזה הגיוני לגמרי (בלי עריכה, שידור בלייב, אולי אפילו moderator ניטרלי וכו')
ההתעסקות שלך בעניין כאילו זה תנאי סף להוריד את הסרטון או לפרסם התנצלות, זה הלכה למעשה התחמקות מדיון (מה שאני זוכר שלא קורה פעם ראשונה, הם כבר הציעו לכם בעבר דיבייט וסירבתם, לא? יכול להיות שאני טועה אבל אני זוכר דבר כזה)
הרבה יותר הגיוני זה מה שהוא אומר, שתעשו את הדיון הזה ואז שם תדונו בין היתר על קידושין בביאה לפי ההלכה, פדופיליה וכו'
שם תוכל להראות לו *בלייב* שהוא טועה.
אני לא מצליח להבין למה לא לעשות דבר כזה…

עמית
עמית
1 year ago

אמרתי במפורש שיכול להיות שאני טועה לגבי הדיבייט, אבל האמת היא שזה לא נראה ככה.
מה שאתה אומר רק מוכיח שוב שאתם מתחמקים מדיון או דיבייט עם המשיחיים.
יצא לי לצפות/להאזין לאינספור דיבייטים לאורך השנים, גם נכחתי בכמה בודדים – מעולם לא שמעתי על בודק עובדות בדיבייט.
כפי שאמרתי, ישנם תנאים שהם מאוד לגיטימיים, כגון מודרטור ניטרלי, מיקום ניטרלי, זמנים שווים, שידור בלייב בלי עריכה וכו'
אבל בודק עובדות במקום ? מי שמע על דבר כזה?
כל העניין הוא שיהיה דיון בין הצדדים ולתת לצופים לקבוע מי צדק. אם המשיחיים יביאו דברים שהם שקרים מובהקים, תוכל להוכיח אותם על כך בדיבייט/דיון וכל מי שיצפה בזה יראה שהם טעו.
בודק עובדות בדיבייט זה לא דבר מקובל בכלל, ובעייתי מאוד בהרבה מובנים. (מספיק לראות איך רשתות חדשות משתמשות ב"בדיקת עובדות" בשביל לנגח את הימין כל פעם)

לכן אני שוב פעם לא מבין למה אתם כל הזמן מחפשים כל מיני תירוצים לא לדון עם המשיחיים?

עמית
עמית
1 year ago

אני חייב לומר שאני מתפלא מהתגובות שלך.
ברור שבדיבייט יש לך מחלוקות רציניות, צד אחד מבין את הכתוב בצורה אחת, והצד השני בצורה אחרת. וברור שכל צד חושב שהשני מעוות את הכתוב.
בגלל זה יש דיבייט.. לראות מי צודק ומי מעוות.
מי מוציא דברים מהקשרם, מי מצטט דברים לא קיימים, מי מעוות דברים – כל זה אפשר להראות בדיון או דיבייט עם moderator נורמלי.

אישית אני לא זוכר שראיתי שהם טוענים שרבי עקיבא אמר שישו הוא המשיח (טענה הזויה אם כן) אבל דווקא מאוד קל להוכיח שזה לא נכון..
בדיבייט בדרך כלל יש גם זמן של cross-examination, שם אתה יכול ללחוץ עליהם בשביל מקור לדברים שהם אומרים ולהראות או שאין להם מקור לזה וזה סתם שקרים, או שהם מביאים מקור מעוות.
לגבי זה שרבי עקיבא לא היה יהודי כביכול, אפשר לטעון בדיבייט שכל הפואנטה היא שרבי עקיבא התגייר, ואם המשיחיים לא מקבלים את העניין של גיור, אז לפי ההיגיון שלהם גם ישו לא היה יהודי. מכיוון שהוא אמור להיות צאצא של דוד המלך, אבל דוד המלך הוא צאצא של רות המואבייה. לפי ההיגיון שלהם אם לא מקבלים גיור, דוד המלך היה גוי וישו היה גוי.

אתה מבין? זה כל העניין בדיבייטים ודיונים.
אם הם באמת מביאים טיעונים כאלה מופרכים, אם הם מעוותים טקסטים בצורה כל כך בוטה – יהיה לך מאוד קל להוכיח את זה בדיון איתם בלייב ככה שכולם יראו שהם משקרים.
אז למה להתחמק?

עמית
עמית
1 year ago

פרשנויות שונות לכתבים שונים זה לא משחק מלוכלך. אתה יכול לטעון עד מחר שהם "משחקים מלוכלך" אבל אני ממש לא חושב שזה נכון.
הם טועים, כן. לא מבינים את הספרות הרבנית, לא יודעים איך עובדת ההלכה – סבבה. לא מודעים לקטעים רבניים אחרים שסותרים אותם – אתה יכול לטעון את זה. אבל זה כל העניין.
עם זה אפשר לנהל דיון.. זה שהם טועים זה לא אומר שהם משחקים מלוכלך, זה כן אומר שאתה יכול להפריך אותם בדיון בלייב.
וזה שאתה מסרב להבין את זה רק מראה שאתה פשוט לא מעוניין בכלל בדיבייט או דיון. אתה מתחמק חד וחלק.

אישית ממה שאני צפיתי/האזנתי להם, מבחינת דיונים היה להם דיון עם יגאל בן נון, דיבייטים עם אתאיסטים ודיון עם איזה רב ראש כולל אני חושב.
אדם שקורא כאן יכול לחשוב שהם איזה חברה של נוכלים אבל אני חייב לומר שהדיונים שלהם נראו די הוגנים. הם היו הגונים עם האנשים שהיו איתם, זמנים שווים, שמירה על תרבות דיבור נורמלית וכו' – ממש לא איך שאתה מנסה לצייר אותם.
ושוב זה לא אומר שהם לא טועים, זה פשוט אומר שהם מתנהגים כמו בני אדם ואין שום סיבה לחשוב שהם ידפקו איזה קטע מסריח (חוץ מלתת פרשנויות שאתה לא תסכים איתם, אבל שוב זו המטרה של הדיון)
ואני לא רואה שום סיבה אמיתית לסירוב לדיון.

שלמה ברוורמן
שלמה ברוורמן
1 year ago
Reply to  עמית

לך תתעמת עם אונסקו שהחליטו שאין לעם ישראל קשר היסטורי לארץ ישראל או לי-ם …

א"א להתעמת עם שקרנים , אתה מראה לו את הטעות כאן,הוא שולף לך סילוף חדש ממקום אחר … זה לא ייגמר

תראה מה קורה בלינק הזה , אני מתווכח שם עם מישהו משיחי כבר חודש ,, בלוק
https://www.youtube.com/watch?v=eGFkV5ZsRv4&lc=UgxslG3uadheUgLkxl94AaABAg.9ck3xSzDf0O9e0aSyW6OQ1

Last edited 1 year ago by שלמה ברוורמן
R d
R d
1 year ago
Reply to  עמית

עמית, ההבדל בין פה שחיביים בודק עובדות לבין דיבייט רגיל הוא שפה לא מדובר במחלוקת אלא באנשים ששוב ושוב משקרים ביודעין. הם מנצלים את הרטוריקה וחוסר ההיכירות אנשים עם החומר על מנת להציג תמונה שקרית. ללא בודק עובדות השימוש שלהם בשקרים ורטוריקה יכול לגרום למצג שווא. אני מדגיש – אין פה באמת 2 צדדים אובייקטים בין יהודים לנוצרים. אלא בין גוף נוצרי שמשתמש בשקרים מפורשים. זה ממש לא דיבייט רגיל

עמית
עמית
1 year ago
Reply to  R d

אני לא יודע אם אני מסכים איתך שהם משקרים ביודעין, אני חושב שהם טועים אבל הם באמת מאמינים בדברים שהם אומרים.

אבל בכל מקרה, דווקא אם אתה צודק – הרבה יותר קל להוכיח עיוות של טקסט מאשר להתווכח על פרשנות מסויימת.
אם הם באמת מעוותים טקסטים בצורה כל כך בוטה, אדם שבקיא בנושא (כמו הרב ענבל) יוכל להפריך אותם ככה בלייב ולהראות שהם הוציאו דברים מהקשרם/ציטטו קטע חלקי/ציטטו דבר לא קיים וכו'

רפאל
רפאל
1 year ago
Reply to  עמית

אין כל עניין לחפש פרסום ודיבייט הוא לא האמצעי לחיפוש האמת, האמת של היהדות לא מתקבלת ע"י צפייה של איזה שעה או שעתיים בויכוחים חסרי טעם ועניין. האמת מתקבלת ע"י תהליך נפשי עמוק שבו לומדים את שני הצדדים לעומק, שואלים שאלות ומאפשרים דיון פתוח בלי חסימות ולא כמו המשיחיים עושים ולראייה אי אפשר להגיב לשום מאמר באתר שלהם למה בדיוק?
ניוטון לא הוכיח את כוח הכבידה ע"י דייביטים אלא ע"י ניסוי ותצפית כך גם היהדות.

עמית
עמית
1 year ago
Reply to  רפאל

מה הקשר ניסוי ותצפית ליהדות? מה הקשר ניוטון וכוח הכבידה? באמת אין שום קשר.

אף אחד לא טוען שצריך לעשות רק דיבייטים וזהו, אף אחד לא אומר שדיבייט הוא האמצעי האקסלוסיבי לחקר האמת. אלא שדיבייט יכול להוסיף לחקר האמת.
כן שיקראו גם מאמרים, יצפו בהרצאות, יקראו ספרים, ידברו עם המומחים – וגם יאזינו לדיבייטים. זה בא ביחד.
כפי שחשוב לך שיהיה דיון פתוח במאמרים, כך אם היית עקבי היית שמח לראות דיון אמיתי בין הצדדים בלייב. אין שום סיבה לא לעשות את זה.
אלא אם מה שאתה אומר זה נטו תירוץ בשביל לא לעשות דיבייטים..

עמית
עמית
1 year ago

אל תשלה את עצמך, האקדמיה רואה אותך ואותם אותו הדבר..
ואישית כן, אני חושב שאם היה חוקר מקרא שהיה יוצא לדוגמה נגדך, מאמרים בלי הפסקה, סרטונים וכו' לנסות להפריך כל דבר שאתה אומר, ואתה היית מציע לו לעשות דיון או דיבייט, מצולם או לא מצולם מה שהוא רוצה והוא היה מסרב עם כל מיני תירוצים – אז כן הייתי אומר חד משמעית שהוא פוחד.
והנה עובדה שדוקטור יגאל בן נון עשה איתם דיון ואפילו שרד כדי לספר. מי היה מאמין?

הסיבה שאני אומר שזה נראה כמו התחמקות מדיון היא בדיוק בגלל כל התירוצים שהעלת כאן ששום דבר מהם לא באמת מחזיק מים.
להגיד שאתם "מעדיפים לא להתייחס אליהם" זה מגוחך כי אתם כל הזמן מתייחסים אליהם ובגלל זה בטח הוצע לכם הדיון/דיבייט, אחרת אף אחד לא היה אומר מילה.
גם לא תמצא בכל הדיון הזה שאני מניח שצריך לעשות "רק דיבייטים וזהו", ממש לא. הפוך, אני אמרתי מקודם שדיבייטים רק מוסיפים אבל זה לא פוטר אדם מללמוד לעומק את הנושאים באמצעות מדיומים אחרים.
זה בדיוק התירוצים שמראים שזה נטו מפחד..

כפי שאמרתי לך, הראייה מספרת אחת שאתה טועה כאן זה הדיונים שהם כבר עשו בעבר עם אנשים אתאיסטים ועם רב ראש כולל.
מי שצפה בדברים האלו יודע שעם כמה שהם טועים, לצייר אותם כחבורה של תחמנים נוכלים שמכרו את נשמתם לשטן – זה סתם דמוניזציה.
אני ראיתי דיונים מכבדים וכן שמירה על יושרה בסיסית.
לא ראיתי שום דבר שיכול לתמוך בגישה שלך להימנע בכל מצב מדיון איתם..
אם ד"ר יגאל בן נון יכול, ורב ראש כולל יכול – אין שום סיבה שאתה לא תוכל.
ובגלל זה אני חושב שכל העניין זה סתם תירוצים, לא בגלל שאני מנסה לתקוף אותך או משהו, אלא באמת כך אני רואה את זה.

רפאל
רפאל
1 year ago
Reply to  עמית

אחי היקר, דייבטים זה בשביל פוליטקאים למי שיש כריזמה, ראה הרב אמנון יצחק למשל, נראה שניצח בכל העימותים שלו למשל הקונספירציות על החיסונים,בזמן קצר אין אפשרות לבדוק את הטענות אבל שזה בכתב יש זמן לאמת הטענות ולהוכיח שהם לא נכונות כפי עשה הרב ענבל.
לא רוצה שום שיח איתם, אם הם רוצים שיבואו פה וינסו לסתור.
הם רוצים שיכרו בהם כזרם נוסף ביהדות, למה שנאפשר להם את זה?
תאמין לי יש לי ניסיון איתם תנסה להגיב עניינית לשטויות שלהם ותראה איך תיחסם תוך שנייה שחס וחלילה חברי הכת שלהם לא יראו.
שבת שלום ובהצלחה

עמית
עמית
1 year ago
Reply to  רפאל

לא מסכים שדיבייטים זה נטו בשביל פוליטיקאים ורק עניין של כריזמה.
נכון בישראל אין תרבות דיבייטים אמיתית אבל באירופה או ארה"ב זה שונה.
דיבייטים רציניים נעשים כל הזמן, אתה יכול למצוא בקלות מאות דיבייטים ביוטיוב שנעשו במקומות מכובדים, אוניברסיטאות וכו' (גם בנושאי תאולוגיה, חסר דיבייטים בין מאמינים לאתאיסטים?)
בכל אוניברסיטה בערך יש כזה דבר מועדון דיבייטים, אף אחד לא רואה את זה כדבר שלילי כמו שאתה מציג את העניין.

לגבי הרב אמנון יצחק, מעולם לא ראיתי אותו בדיבייט. אם אתה מתכוון לכל מיני קטעים באינטרנט בהם אנשים שלא מבינים כלום שואלים אותו שאלות מול עדת המעריצים שלו? זה לא רציני.
קח את הרב הזה, שים אותו בדיבייט רציני עם לדוגמה אדם שמבין באמת בחיסונים, עם moderator, זמנים שווים, זמן של cross-examination ובלי קהל מלא במעריצים שלו – ואתה תראה איך הוא מתפרק לגמרי.

חד משמעית בדיבייט אמיתי שמתנהל בצורה מסודרת אפשר לחשוף פנים של אנשים ולהראות איך הם מעוותים את הדברים.
וכפי שכבר אמרתי כמה פעמים, המשיחיים הוכיחו שהם יכולים לעשות דיבייט מסודר (כמו שהיה לאיתן הזה עם הרב ראש כולל) או דיון מסודר (כמו שהיה להם עם ד"ר יגאל בן נון), אז אין סיבה להתחמק מזה.
דיבייט או דיון כזה בלייב יהיה הרבה יותר אפקטיבי מכל תגובה שתגיב להם ביוטיוב.

שיהיה שבת שלום !

עמית
עמית
1 year ago

אני יכול להביא לך הרבה מאוד דיבייטים שנעשו באוניברסיטאות המכובדות בעולם ולא סתם על ידי סטודנטים. אני מניח שאתה כבר יודע בעצמך שזה דברים שקורים..

בדיבייט עם הרב לא היה זמן חקירה נגדית שזה חבל, אבל שוב זה דברים שקובעים מראש איך יהיה הפורמט של הדיבייט.
אני לגמרי מסכים שד"ר בן נון יצא לא הכי טוב שם, אבל זה לא בגלליהם זה נטו בגללו. בחיים לא שמעתי על חוקר מקרא שמתגאה שמעולם לא קרא ספר אחד בתנך..
אגב דווקא בדיבייט בו מצטטים דברים ספציפיים, הרבה יותר קל להוכיח שהצד השני מעוות את הכתוב.
לגבי אלכס, לא הגבתי על זה כי לא הסברת לי כלום לגבי מה היה שם. איזה דברים אלכס אמר שהוא אמר להם במפורש לא להכניס לסרטון והם עדיין עשו את זה? איך אתה יודע את זה בכלל?

לגבי בדיקת עובדות, שמע אתה יכול להחליט שלא בא לך לעשות דיבייט או דיון איתם, אבל לדעתי להתנות את זה בקיומו של איזשהו "בודק עובדות" זה לא רציני. זה לא מקובל בכלל בדיבייטים ויש בזה הרבה בעיות כפי שכבר אמרתי מקודם. זה בדיוק מסוג הדברים שגרמו לי לחשוב שאתם מתחמקים מהם… בחיים לא שמעתי על בודק עובדות בדיבייט.

אמרת לי כבר כמה פעמים להקשיב לאנשים שיש להם יותר ניסיון, אנשים שאומרים שדיון עם המשיחיים יביא ליותר נזק מתועלת – רק לא אמרת לי למה אתה מתכוון? איזה אנשים אומרים את זה? למי להקשיב?

דניאל
דניאל
1 year ago
Reply to  עמית

לא הבנתי, יש כללים מקודשים לדיבייט? מה הבעיה בבודק עובדות? זאת כזאת דרישה מרחיקה לכת? "לא מקובל בדיבייטים" נו באמת. דיבייט היא פלטפורמה עלובה של חקר האמת שמתאימה לצופים שמצפים לרגעי מייקדרופ, היא נחמדה בתור נקודה מסוימת של דיון אבל לחשוב שדיבייט ממצה?? עשה לי טובה. רוצים להיכנס לעובי הקורה? למה בדיבייט ילדותי, שמתמשך אולי למשך שעה וחצי, ולא דרך כתיבת מאמר נגד שיותר ממצה, נותן יותר יכולת למיצוי הידע הנתון אצל שני הצדדים ונותן באמת להציג את הצדדים כפי שהם?
אהה רגע אבל ראית הרבה דיבייטים אז אולי אני טועה

רפאל
רפאל
1 year ago
Reply to  עמית

שמע, כתבתי לך כבר וגם הרב, יש לי ניסיון איתם הם לא הוגנים בשום צורה, מצד אחד הם אומרים שהם ענו לכל הרבנים ושעונים להם ישר הם מוחקים את התגובה אז כמובן שזה יעשה רושם שענו לכל הרבנים, נסה לשים קישור של רציו ותראה שתוך שנייה שימחק למה בדיוק? זה נראה לך הוגן?
אני אגיד לך למה הם מוחקים, כי בכתב אין כרזימה ואין מניפולציות יש רק אמת לכן אין אתר משיחי אחד שמאפשר דיון.
נסה בעצמך תגיב עניינית בדף הפייסבוק שלהם וספר לנו.

יצחק איזנברג
יצחק איזנברג
1 year ago
Reply to  עמית

אשמח לקישור לדיון עם בן נון אם אפשר.
תודה רבה

יצחק איזנברג
יצחק איזנברג
1 year ago

תודה רבה!

אריה
אריה
1 year ago

אבל למה לא להיפגש עם השוטה הזה מול מצלמה? בהתכתבות במייל קל להתחמק, בעימות פנים מול פנים לא יהיה ל איך להתמודד עם השקרים שהוא מקריא. זה יהיה ויראלי למדי ויתקיים מה שכתוב ויגזול את החנית מיד המצרי.

דוד
דוד
1 year ago
Reply to  אריה

אתה רואה, יוס'קה, כיצד אותו דאקטיר מדבר כאחד המסוממים מיט אלע'ס ביטויים ופתגמים משונים "יסיר אית ליב האיבין מיבישריך", ובמיוחד עצם שימושו בכינוי "הקדוש ברוך הוא": שונא תלמוד ומשתמש במילותיו כשנוח לו, מאץ'? קיצער, לך תגזול את החנית מידיו כשכל מה שהוא עושה עקב כך אינו אלא גלגול עיניו לשמיים בהצטדקות, נפנוף בידיו בצדקנות, מלמול איזע סיסמאות נבובות בלי כל קשר לעצם ה"דיאלוג" ומילוי החורים המביכים בשיחה בכל מיני טיעונים שאינם קשורים לנושא אלא רק למה שאנו לא מפסיקים להתייחס אליהם כאל שונאיהם הקתולים. מלחמה לה' בעמלק, אוקיי, אבל תן לי מלחמה, לא קורת חיצים שהכל מקוששין בה והיא עומדת.
אבל נו, מה אפשר לצפות מתלמידי האי גוברא רבא, ריבי ישוע בר יוסף דמן נצרת זצוקללה"ה, רבן שלדייגין וחרשי עץ ואבן, גבור ואיש מלחמה שופט ונביא קוסם וזקן, שר חמישים ונשוא פנים ויועץ, חכם חרשים ונבון לחש. רבן דוקר רבן דוחף והמה הולכים בדרכיו, עומדים בראש הדרך לקסום קסם, קלקלו בחיצים שאלו בתרפים ראו בכבד, הלעיגו על דברי חכמים והוציאו את כל התורה מפשטה הרבה יותר ממה שעשו רבותינו, וכל פסול שהן מוצאין בנו הריהו כבר מצוי בהן. יטלו להן צלובן ויניחוהו בשי"ן תי"ו שלהן ויניחונו לנפשנו.
למה רק להם מותר לשקר, לרמות, להטעות, לצטט בשיבוש מספריהן שלאחרים אותם הם כמובן לא קראו מעולם ולהתעצבן כשאנחנו עושים זאת להם? למה להשתמש בדאבל-סטנדרטים מוטים שכאלה, בשעה שמדברים על אמת וצדק, כביכול? ולמה אינם מבינים שאין לנו שום בעיה עם הקתולים, האורתודוקסים, הסורים, הקופטים, הארמינים, המיינסטרים הפרוטסטנטי ואפילו המורמונים, רק משום שבניגוד לפושעים האוונגליסטים, שום כת מהנ"ל אינה עושה מיסיון בקרב יהודים בארץ, אינה משקרת ומצטטת סילופים ואינה מתייחסת לכל העולם כולו כנחות מהם?
(ואם כבר דברנו על פושעי איי-גאד, האם נוכל למצוא קצת התייחסות לעצם תרגום השבעים ודעימיה? לא כמו שראינו עד עכשיו באתר, בעיקר התייחסויות לשימושו בידי המסלפים והמבקרים והחוקרים למיניהם, "תולדותיה של העדפה מתקנת" וכיוצא בזה, אלא התייחסות לעצם הדבר, למהותו ועניינו, לקשר בין הנוסח המצוי בימינו לשינויים הנזכרים בתלמוד, וכן לשאלת אחידות הנוסח, וכמובן לבאר סוף סוף מה בדיוק שונה שם מנוסח המסורה בספרי שמואל, ירמיהו ושאר הספרים בהם אומרים שיש שינוי מהותי)

Last edited 1 year ago by דוד
דוד
דוד
1 year ago

בסדר, הבנתי, אבל עדיין היה נחמד להקדיש לזה איזה מאמר בפני עצמו, ואפילו סתם כך בשביל ה"מה שתשיב". במיוחד לאנשים כמוני שאינם מונחים בכל העסק הזה "השבעים נגד המסורה", שראו איזה אזכורים פה ושם אבל לא מצאו שום מאמר או הסבר שיטתי ומפורט לסדר בהם את הראש.

Last edited 1 year ago by דוד
שלמה ברוורמן
שלמה ברוורמן
1 year ago

הרב סינגר טוען בלהט שתרגום השבעים הוא אך ורק על חמשת חומשי תורה ולא על יתר ספרי התנך .

דוד
דוד
1 year ago

בסדר, הבנתי, ידוע כבר שכנראה תרגום השבעים המקורי מימות מלכי בית תלמי היה על התורה בלבד ורק מאוחר יותר תרגמו יהודי מצרים את שאר המקרא ואת הספרים החיצוניים. הבעיה היא שאני קורא פה ושם על שינויים מופלגים ביותר בין נוסח המסורה ל"שבעים" בספרים מסויימים (בעיקר שמואל וירמיהו), אבל אין לי שום מושג במה מדובר, ואפילו ויקיפדיה כמעט ואינה מרחיבה בענין זה. הייתי רוצה שמישהו אכן יעסוק בכך בהרחבה, באופן רציני ושיטתי, ולא כמו שראינו עד עכשיו באתר, מאמרים שאינם נוגעים בשבעים אלא בדרך אגב מחמת ביקורת המקרא וסילופי המיסיונרים.

עדן
1 year ago

אם זה צוות רציו שעשה את סרטון הליצנותא דעבוודה זרה – כל הכבוד!
תמשיכו כך!
הקרב על התודעה אינו קשור לסרטון מסויים או לתגובות עליה, אלא מי הם המגוחכים

53
0
Would love your thoughts, please comment.x