האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

"רציו" רוצה לגדול... רוצים לתרום?

תקבלו מייד
אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

10 ₪
20 ₪
100 ₪
200 ₪
500 ₪
1000 ₪
סכום אחר
הפוך את תרומתך לחודשית (ללא לקיחת מסגרת)
כן!, אני אתכם
לא! רוצה תרומה חד פעמית

הרב אליהו אהרמן: המדע מוביל לאמונה (en)

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

The Necessity of Multiple Truths

בכל חדושין דאורייתא, אי אפשר להיות דבר מבורר שלא יהיה נטייה לכאן ולכאן. כמו שאמרו חגיגה [ג ב] הללו מטמאין והללו מטהרין כו' ואלו ואלו דברי אלקים חיים [עירובין יג ב]. פירוש אלהים בעל הכחות כולם הנפרדים שבעולם וזהו לשון רבים. וכן חיים לשון רבים דדברי תורה הוא חיות הבריאה כולה. ויש חלוקות של חיים, ועל זה נאמר פלגי מים לב מלך ביד וגו' מאן מלכי רבנן [גיטין סב א] ואין מים אלא תורה [ב"ק יז א], והם נפלגים למעיינות שונים לאסור ולהתיר
וכסבורים אנו דהוא בדעתו של חכם ואינו כן אלא גם זה ביד ה' שמאיר עיניו ומטה לבבו כפי החפץ ורצון אלהי לבד ולכך נקרא דברי אלהים חיים דבאמת הן דברי הש"י וכמו שאמרו [ב"ב יב א] דמן החכמים לא ניטלה נבואה דבאמת הוא מהש"י כנבואה רק החילוק דנבואה הוא כה אמר ה' היינו כזה ממש ואין בו הטיה וחילוק ושני נביאים המכחישים זה את זה האחד נביא שקר כי נביא מלשון ניב כמו שפירש רש"י בחומש [שמות ז א] והיינו דבורו דהש"י דהדבור דהש"י ממש בגרונו של נביא והדבור הוא התגלות לפועל ובהתגלות אי אפשר להיות שני הפכים בנושא אחד כידוע דשכל בני אדם מכחיש זה כנודע
מדברי רמב"ם אבל חכם הוא דבוק בחכמתו של הש"י שהוא במחשבה שבמוח שם אפשר להיות שני הפכים בנושא אחד. ולא עוד אלא שהוא כמעט מוכרח כפי מה שיסד הש"י כל הבריאה דבר והפכו כידוע מספר יצירה ואין לך דבר בעולם שלא יהיה היפוכו ממש גם כן ובודאי יש לזה רשימו בחכמתו יתברך שהוא שורש הרצון המוציא לפועל, רק שבפועל שני ההפכים אינם בנושא אחד כשהוא יום אינו לילה וכשהוא לילה אינו יום, מה שאין כן במקור שם כולא חד. ולכך כל חידוש דברי תורה שיוצא לעולם על ידי איזה חכם בהכרח יוצא אז גם כן ההיפך וזה טעם פוטר מים ראשית מדון מים היינו תורה מי שפותח איזה שער ודבר הוא ראשית מדון ומחלוקת.

ר' צדוק הכהן – רסיסי לילה אות ט"ז

The Gemara says that King Talmai forced the Rabbis to translate the Torah into Greek. He put them in 70 different rooms in order to make sure they would copy from each other and told them to get to work. They had to make certain changes so that there would be no theological mishaps [e.g. "let ME make man" instead of "let US make man" which implies that there was more than one creator]. Miraculously – they all made the EXACT same changes.

Rav Hutner quipped that it would have been yet a greater miracle had they all been in the same room and all of the rabbis had agreed on the same changes….

This passage from Rav Tzadok, which is CHOCK FULL OF NOVEL INSIGHT, reveals the depth of Rav Hutner bon mot.

Rebbe Tzadok teaches that whenever a חכם say something, there must be a חכם who says the opposite. In the world of concrete reality there cannot be two opposites. It is either day or night. She is either pregnant or not. The Mets either won or lost. But in the world of thought, there can be and there MUST be two contradictory truths and they are both reflections of Divine wisdom. Hashem is so broad that in His universe כביכול there are many differing approaches that all have a source in absolute reality.

When a חכם teaches "his" understanding, it is but an illusion! His wisdom is really emanating from this "multi-faceted" G-d [כביכול] as is the teaching of the opposing חכם. People are just the conduits of celestial wisdom. [That would explain why it is so important for the sage to be humble and not just smart. Humility enables one to be a vaild messenger of this elevated wisdom who doesn't allow his own earthly viewpoint to taint the greater truth.]

Indeed, אלו ואלו דברי אלקים – the name אלקים means that he is the תקיף ובעל הכחות כולם [that is our kavana every day every time we say His name] – the source of all strengths. All contradictory wisdom comes from אלקים. Not just אלקים but אלקים חיים – the living G-d. His Torah gives life to the entire creation.

Please read the original as I didn't do it justice.

 

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x