1

התגלית בהר עיבל

אהרן ליפקין מדבר על התגלית החדשה במזבח הר עיבל.

ואם כבר ליפקין – יש לו ריאיון מרתק על מבני כף הרגל שגילה זרטל: