יא. השפה האקדמית והאקדמיזציה, מקצועיות, או ערפל תחת בהירות?

השפה הגבוהה המשמשת במאמרים אקדמיים, מייחדת את המלומדים, שהם היחידים היכולים לשחות בכל המלים הלועזיות וההגדרות המסובכות.