האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

"רציו" רוצה לגדול... רוצים לתרום?

תקבלו מייד
אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

10 ₪
20 ₪
100 ₪
200 ₪
500 ₪
1000 ₪
סכום אחר
הפוך את תרומתך לחודשית (ללא לקיחת מסגרת)
כן!, אני אתכם
לא! רוצה תרומה חד פעמית

לאור: מתן תורה היה או לא היה 10

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

התייחסות לסרטו של אלעד לאור

הסרטונים 10-11 עוסקים ביציאת מצרים, כרגיל מדובר בחצאי דברים, באוסף שיבושים של מי שאינו מכיר משום מקום את הנתונים, מה שלא מפריע לו להתלונן על אנשים שעוסקים בנושא ואין להם השכלה פורמלית בארכיאולוגיה (סרטון 11, 12:01)…

על ביסוסה ההיסטורי של יציאת מצרים, ראה במאמרים הבאים:

עדויות מזמן יציאת מצרים, אימות יציאת מצרים היסטורית, הרקע המצרי בתורה, יוסף במצרים הדים היסטורייםפרופ' א"ש יהודה: תיאור מצרים בתורה, בן זמן המאורעותהאגיפטולוג קנת קיטשן וחוקרים נוספים: יציאת מצרים היא עובדה היסטוריתד"ר ברמן: תיאור התורה ביצי"מ – מזמן המאורעפרופ' בראד ספארקס: טקסטים מצריים העוסקים ביציאת מצרים

על התאריך של יציאת מצרים, ראה: תיארוך יציאת מצרים ד"ר מייטליס. ומידע בסיסי המוצג באופן פשוט, ראה במאמר: זמנה של יציאת מצרים – מידע בסיסי.

מכל מאות הנתונים המובאים שם, לאור כמובן מתעלם, כי אין לו מושג או כי אינו מתעניין. בכל אופן הקורא יראה שיציאת מצרים היא עובדה היסטורית ברורה שמקורות רבים מעידים עליה בבירור.

נתייחס כהרגלינו בעיקר לשגיאות הפזורות לאורך הסרט. ואת חוסר הידע יוכל הצופה להשלים מהמאמרים שנלנקק.

לאור בדקה 1:31 תיארוך יציאת מצרים, במאה ה15 יוצר בעיות, רעמסס לא יתכן במאה 15 לפני הספירה, שכן המלך המצרי הראשון בשם רעמסס עלה רק במאה ה13 "לא יתכן שהעיר נבנתה לפני שהמלך שהעיר קרויה על שמו היה בשלטון".

האם מישהו הבין מה נאמר כאן? האם כתוב בכלל בתורה שרעמסס היה שם של מלך? מדובר בשם של עיר, וכי לא יתכן שהיתה עיר בשם רעמסס לפני שאדם בשם רעמסס נתמנה למלך? דומה הדבר לטיעון שלא יתכן שקיבוץ שמיר הוקם ב1950, שהרי יצחק שמיר עלה לשלטון רק ב1982… השם רעמסס שאול מהמיתוס המצרי, ואין שום דרך לדעת אימתי נבנתה עיר בשם רעמסס. בכלל, מבחינה לוגית, אם יש בעיה בשם של עיר, לא מכחישים את כל הסיפור, אלא טוענים ששם העיר שגוי וכדו'.

לאור בדקה 2:18 "אנחנו יודעים בדיוק מתי כל מלך מצרי מלך".

מבחינה היסטורית מדובר בשטות, מי שקרא את המאמר התיארוך המצרי מבין שאנחנו לא יודעים שום דבר באופן ברור, והידע שלנו מתבסס על אמון בסופרים שונים, שלא אמינים יותר מהתורה ומאוחרים לה במאות רבות של שנים, יתירה מכך, החורים בידע על מצרים גדולים הרבה יותר ממה שניתן לחשוב, כפי שהראינו במאמר: האמנם אנחנו יודעים הכל על מצרים.

לאור בדקה 2:44 דוקא בסיפור יצי"מ התנ"ך אינו מזכיר את שמו הפרטי של פרעה ומכנה אותו בצורה מעורפלת פרעה. משום שלא ידע…

בלי לשים לב, עלה כאן לאור על אחת ההוכחות הברורות לקדמות סיפור התורה, בכל הממלכות המצריות שפעלו במקביל לישיבת ישראל בארצו, היה מקובל לכנות את פרעה בתוספת שמו, ולכן סופר שהיה חי באותו זמן היה חייב להוסיף איזה שם פרטי פרעוני. ודוקא בתקופת הממלכה החדשה, בה התרחשה יציאת מצרים, היה מקובל לכתוב רק את השם פרעה ולהשמיט את השם הפרטי (י.מ. גריניץ יחודו וקדמותו של ס' בראשית עמ' 102). בא לקלל ונמצא מברך.

לאור בדקה 3:23: החיקסוס היו עם כנעני. – אין שום מקור שהם היו עם כנעני, מדובר בהמצאה גרידא שמטרתה להטעות את הצופה התמים.

לאור שם: החיקסוס יצאו ממצרים מאתיים שנה לפני בני ישראל לפי התיארוך התנכ"י. – בעוד כל מי שיסתכל על ציר הזמן שנראה גם בסרטון, יראה מדובר במאה שנים. (בסרט 11 07:54, הוא כבר שדרג: "החיקסוס היו מאות שנים לפני יציאת מצרים", נראה כאילו בא לזלזל באינטלגנציה של הצופה).

לאור בדקה 4:16: החיקסוס הועסקו בכל מיני עבודות במצרים ולא רק במפעלי בניה כמו בני ישראל…. – שוב מזלזל באינטלגנציה של הצופה, כאילו שכתוב באיזה שהוא מקום שבני ישראל עבדו רק במפעלי בניה, ולא העיזו להעסיקם בעבודות אחרות, הם היו עם עבדים, והשתמשו בהם לכל מה שאדוניהם חפצו.

לאור בדקה 06:20 רוב האנשים החשובים של מצרים טבעו בים. – כתוב בתורה כמה אחוזים ממצרים טבעו בים? וכי לפי התורה האומה המצרית הפסיקה להתקיים, או שהתקיימה רק על אנשים לא חשובים?

לאור בדקה 07:20 ממכתבי אל עמרנא עולה שדי היה ב50 חיילים מצרים כדי להשקיט מהומה בכנען. – שוב זלזול באינטלגנציה של הצופה, 50 חיילים חמושים יכול לעזור באירוע מקומי בעיר אחת קטנה, האם זה אומר שהם יכלו להביס צבאות ולכבוש ארץ שלמה בעזרת 50 חיילים?

השליטה המצרית בכנען. – על תיעוד התנגשות הכיבוש הישראלי עם השליטה הרופפת המצרית בכנען, ראה באריכות במאמר: מה באמת אומרים הממצאים הארכיאולוגיים.

לאור בדקה 08:24 המצרים תיעדו כל תנועה וכל תזוזה בממלכה. – גם אם נניח שזה היה נכון, הרי לא כל תיעוד מצרי הגיע אלינו… ראה במאמר שלונקק לעיל האמנם אנחנו יודעים הכל על מצרים.

לאור בדקה 08:30 "לגבי השהיה של בני ישראל במצרים אין כל תיעוד" – זה כמובן שקר, יש הרבה מסמכים שמזכירים מאות פרטים הקשורים לישראל במצרים, ראה לינקים בראש פוסט זה.

לאור בדקה 08:42 "יש לנו תיעוד של אלפי רשימות בהם המצרים תיעדו בצורה קטנונית למשל יש לנו רשימה על משפחה אחת שביקשה רשות להשתמש בבאר שלה" פפירוס אנסטאזי. – שוב זלזול באינטלגנציה של הצופה, ושקר, אין לנו אלפי רשימות של משפחות שיצאו ממצרים, יש רשימות בודדות, יתכן שרשימות אלו הן שריד למליוני רשימות שהיו למצרים, אלא שאלו לצערינו לא הגיעו אלינו, ואיך אפשר להביא ראיה על היסטוריה של אלפי שנה במצרים מכח שלש או ארבע רשימות של יוצאים?

לאור בדקה 10:00  אין בכתבי נוביה והחתים תיעוד ליציאת מצרים…

לאור בדקה 10:35 "אין שום מקורות מדייניים המתעדים את ישראל"

שני המשפטים האחרונים הם בורות של חובבן, אין לנו בכלל כתבים נוביים ולא כתבים מדייניים, וגם אם היו כמה כתובות, הרי אין לצפות למצוא בהן את כל תולדות העולם העתיק.

לאור בדקה  09:27 אוכלוסיית הארץ היתה קטנה מאד באותו זמן, – על בדיה זו כתבנו בכמה מקומות, ראה במאמרים: מנין שבני ישראל מנו שש מאות אלף,

כל הטענות הבאות:

לאור בדקה 10:43 "אין לנו כל רישומים אדומים לקיומם של בני ישראל הנודדים" (אין בכלל רישומים אדומיים…)

10:47 אדום לא היתה קיימת באותה תקופה. וכן ערד. (ראה במאמרים דלהלן, לפי רוב הארכיאולוגים אדום היתה קיימת, וערד היה ישוב של נודדים)

11:15 אין זכר במדבר לנדודי בני ישראל. (ראה במאמר: עדויות מזמן יציאת מצרים, בסופו).

12:50 חשבון היה כפר קטן (ראה מאמרים מלונקקים להלן)

13:09 בכל חניות בני ישראל היו ישובים עירונים מרכזיים במאה 7 לפנה"ס. (שקר גלוי, רוב החניות לא מזוהות כלל)

14:27 מקורו של ישראל בכנען (תיאוריה בגרוש, מנוגדת להוכחות ברורות, ראה: א כיבוש הארץ: היה או לא היה?ג עדויות להימצאות ישראל בארץד מלחמות הכיבוש)

כולן מיחזור של טענות ישראל פינקלשטיין בספרו הפרובוקטיבי ראשית ישראל, שכבר הקדשנו די והותר זמן להראות את אפסות דבריו וכזב טענותיו, ראה במאמרים: מה באמת אומרים הממצאים הארכיאולוגיים, איך עובדת ארכיאולוגיה, הסקת מסקנות מתוך ארכיאולוגיה, חורים בידע – הוכחות?

ועוד מאמרי פולמוס המציגים את פינקלשטיין עירום ועריה: ד"ר מייטליס, ארכיאולוגים משבשים את הארכיאולוגיה להנאתם. פרופ' רונן: הארכיאולוגים ה'נאורים' מתעלמים ממידע. "ראשית ישראל" – מאפיהו, על שיטות העבודה המפוקפקות של מכחישי ההיסטוריה א. "ראשית ישראל" – מאפיהו, על שיטות העבודה המפוקפקות של מכחישי ההיסטוריה ב. הארכיאולוג אדם זרטל – האמנם אין ממצאים לראשית ישראל?

וראה גם:  איך מתמודדים עם סתירות לכאורה בין ארכיאולוגיה לתנ"ך? חגי משגבכשארכיאולוגיה ומקרא מתנגשים – משה רטהרב יואל בן נון – התאמת המקרא והארכיאולוגיה.

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x