מתן תורה בהיסטוריה – ההתגלות

לחץ לגירסת הדפסהעדויות היסטוריות להתגלות האל בהר סיני ב’ תמח’, ולנתינת עשרת הדברות לישראל: התגלות ה’ תפסה  מקום מרכזי ומשמעותי בכל ספרות הנביאים, כפי שאומר משה ‘השמע עם קול אלהים ויחי’, יחיד הוא עמינו המתאר תמיד איך נשמע קול ה’ בדברו, ומה מראה יש לארץ בהופיעו. כי ידעו כל העם איך בראשית הימים נגלה ה’ … המשך לקרוא מתן תורה בהיסטוריה – ההתגלות