1

סרט מחקרי על יציאת מצרים

הסרט הובא כאן בעבר, אבל בינתיים ידיד יקר הצמיד לו כתוביות לעברית, למען ירוץ הקורא בו

לתגובות הערות ולייקים: aln@kavnaki.net