1

פוסטמודרניזם ויהדות – הילכו שניהם יחדיו?

קצת מדברי רבנים והוגים בזמננו בנושא פוסטמודרניזם מול יהדות:

הרב חנני מישיבת שבי חברון:

הרב דוד רונן פרק 1 מתוך 4:

ישנה גם סדרת שיעורים של הרב יעקב נוקד, להלן שיעור 1

ולסיום גלי בת חורין על פוסט מודרניזם:

יש לציין שלגישת תלמידי הרב שג”ר “פוסט מודרניזם טוב ליהודים” (אוריה מבורך בהשילוח).

וראה גם: נא להכיר: הפוסטמודרניסט הנבער