1

פרופ' יהושע ברמן: 'אני מאמין'!

ספרו החדש של פרו' יהושע ברמן, אני מאמין, פותח מחדש את החזית הישירה שלו נגד ביקורת המקרא.

הספר הוא מחזה בלתי נפרץ, גם חוקרים שמרנים הרבה יותר ממנו, משתדלים לכתוב את הדברים כפי שהם נראים בעיניהם, ולא יוצאים בכותרות שוב ושוב נגד הממסד. הספר הזה אינו סתם 'מחקר שמרני', המצדד בהתרחשות האירועים, אלא מתקפה ישירה על מוסד ביקורת המקרא, מוסד שאינו עומד באמות מידה מחקריות בסיסיות, כפי שמראה ברמן. הוא גם 'מעז' לדבר על יג' עיקרי האמונה, ולא על איזו אמירה שמרנית עמומה בסגנון 'שמים בתורה'.

המלחמה החזיתית של ברמן, לא התחילה מהיום:

ד”ר ברמן: עליבותו של מחקר המקרא

ד”ר יהושע ברמן: סתירות? ביקורת המקרא לא פותרת שום בעיה

דיון בין פרופ’ יהושע ברמן לפרופ’ בנימין זומר – תורת התעודות ריאלית?

יורם חזוני עם פרופ’ יהושע ברמן: האמנם קשה להאמין בתנ”ך? (en)

ויש לכך מחיר, כפי שהוא כותב בהקדמה:

המטרה שלו היא גם לאלף בינה את הדתיים הליברליים הבטוחים כי מדובר בענין מחקרי בו אמורים להחליט 'הגורמים המקצועיים':

עד כאן החדשות הטובות. יש בספר אכן טענות חשובות ומוצקות כנגד ביקורת המקרא בכלל, ותורת התעודות בפרט.

בנוגע לדרך לימוד התורה, הוא נכתב מנקודת מבט ליברלית, שאינה מותאמת לתפיסה האמונית התמימה, רוב הפערים הם פערים של סגנון וניסוח, שאותם יש לתלות ברקעו השונה של המחבר. אך ישנם מספר פערים שקשה לגשר עליהם, ועל המאמין התמים לוותר ולדלג על ההצעות של ברמן, כגון ששש מאות אלף הוא מספר טיפולוגי, ועוד. אני כיהודי מאמין לא  מוכן לקבל את הפירוש הזה כפירוש כנה והוגן, ובפרט שאין שום סיבה לחשוב כך. אמנם גם במדה ויהיו ממצאים הסותרים את מספר בני ישראל שבתורה, איאלץ להניח כי הממצאים שלפנינו אינם שלמים ואינם מייצגים את המציאות (ראה גם כאן על פירוש זה).

אמנם גדי איידלהייט בסקירה על הספר הגדיל לעשות וייחס לברמן את הרעיון שיש בתורה כתיבה אנושית, ועל כך השיב ברמן (בהתכתבות פרטית) שיוזביץ' הכניס מהרהורי ליבו, ולא זו היתה כוונתו.

רב צעיר אומר:

יש להדגיש, שההתייחסות של המחבר אל המקרא בהתאם לחיבורים מקבילים מאותה תקופה פותח תיבת פנדורה לא קטנה, שגם איתה יש להתמודד.

כאן דוגמא מן הספר.

כאן הוא מתראיין על הספר:

וכאן שיחה מרתקת עם הרב חיים נבון:

 

וזו שיחה ממכון ידעיה:

עוד מתוך הספר:

 

עוד מספר זה הבאנו כאן בענין הנסיון לחלק את פרשת המבול.