1

פרשת הבריאה לאור המדע

דניאל תורג’מן, פיזיקאי חלקיקים ממכון וייצמן, ופעיל במאיץ החלקיקים CERN בשוייץ, מבאר את פרשת הבריאה לאור הידע המדעי המודרני. (באתר שלו, ניתן ליצור עמו קשר, ולקרוא מאמרים נוספים).

עדכון: המאמר עודכן וגירסתו הסופית פורסמה בקובץ מגדים כאן.

להלן תקציר המאמר שנעשה ע”י הכותב:

תקציר:

פרק א׳ של ספר בראשית מקפל בתוכו, בו-זמנית, שתי תיאורי בריאה בתוך אותו הטקסט. כל רובד בטקסט מתאר שלב משלו בתהליך הבריאה. הרובד הראשון, הגלוי יותר, מתחיל בתהליכים הראשונים של התפתחות כדור הארץ. במבט ראשון רובד זה אינו תואם למדע, אך לאחר עיון מעמיק יותר נמצא כי לא רק שהתיאור תואם את המדע, אלא שלאלמנטים מסוימים בטקסט אין פשר ללא המדע.

הרובד השני, הנסתר יותר, פותח בבריאת כל היקום כולו. במאמר אנו מראים כי הטקסט של פרשת הבריאה מכיל תיאור מילולי מדויק לתהליכים הקוסמולוגיים שיצרו את היקום שלנו. לכל שם עצם, לכל פועל ולכל מילת קישור בטקסט יש משמעות נצרכת לתיאור התהליכים הקוסמולוגיים.

בנוסף, נִראָה כי הטקסט נותן תשובה לאחת השאלות הפתוחות הגדולות במדע כיום.