1

רד”צ הופמן, במהדורה חדשה ומעודכנת, 100 לפטירתו

לפני כמאה וחמשים שנה, זרח בשמי גרמניה אורו של המורה המופלא, רבי דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים, המנהיג הרוחני ופוסק ההלכה לכל יהדות אשכנז. הוא העמיד אחריו דור של תלמידי חכמים וחוקרים יראי שמים, והותיר שורה ארוכה של חיבורים ומאמרים מונומנטליים, שהיו הבסיס לגישה אמונית אובייקטיבית להתנגשויות של אמונה ומדע.

ספינת הדגל של חיבוריו, הוא הפירוש לספר ויקרא, שמאז ועד היום לא התחבר חיבור מונומנטלי ומקיף כזה, המשלב בתוכו גדלות בתורה, מחקר אובייקטיבי, ירידה לשרשים ההיסטוריים והרוחניים של ספר הספרים, בחלק הכי סבוך ומורכב שבו – תורת כהנים.

רבי דוד צבי היה, ועודנו, הכהן הגדול של חקר המקרא לאור המסורת, וספרו עדיין נלמד, לא רק בבתי מדרשות של חוקרים האמונים על המסורת, אלא גם בפקולטות למקרא, נחשב ספרו כאחד הפירושים הקלאסיים – מודרניים. הרד”צ נשא גם בתואר פרופסור מטעם השלטונות הגרמניים.

תלמידו, רבי יונה מרצבך, ראש ישיבת קול תורה, אמר בהספדו: “הוא היה בית הדין הגדול לכל היהדות האשכנזית… לפניו הרכינו ראש אף גדולי תורה במזרח אירופה”. תלמידו רבי אליעזר ליפשיץ כותב: “זה עשרות שנים שכל הדבר הגדול וכל שאלה חמורה בכל נפות אשכנז באה אליו… יש ונתעלמה הלכה מפי רב בעיר קטנה, וקם אותיום ונסע לברלין ושאל שאלת חכם מפי רבו… הוא היה בית הדין הגדול לכל היהדות האשכנזית”, (רא”מ ליפשיץ, הקדמה ל’ראיות מכריעות’, חשוון תרפ”ח), הרב יחיאל יעקב וינברג כותב על הקדמה זו: “החכם הסופר ר’ א. מ. ליפשיץ כתב בראש הספר “ראיות מכריעות נגד ולהויזן” של הופמן ז”ל, מאמר הערכה נלהב ומלא הערצה על ר’ דוד צבי הופמן ז”ל. ומי שזכה להכיר את רד”צ הופמן יודע כי אין בדבריו הפרזה כלשהי ורק אוסיף על יסוד הכרתי אותו, כי לא הניח כמותו בישראל”, (הקדמה לשרידי אש). “הגרד”צ הופמן היה כידוע אחד מגדולי ההוראה שבדור, וכל מחברי זמננו מביאים את דבריו לסמוך עליו”, (שרידי אש ב יט). “רוחב ידיעותיו וגודל חסידותו ויראתו הבטיחו לו את אמונה של כל היהדות החרדית בגרמניה, שראתה בו כעין ערכאה הלכתית עליונה”, (ר’ מרדכי ברויאר, ‘על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה’, סיני ק, תשמ”ז עמ’ קפ), וראה דברי רבי חיים עוזר גרודז’ינסקי: “על דבר הגעלה על ידי דאמפף… אולם כפי מה שהודיעני… כי כבר נהגו בזה בהסכמת הרה”ג מוהד”צ האפמאן זצ”ל… ובעיקר הדבר לא אומר בה לא איסור ולא היתר בדבר שכבר הורה בה חכם”, (אחיעזר ח”ג ט).

במלואות מאה שנים לפטירתו, מפרסם מוסד הרב קוק מהדורה חדשה ומעודכנת של פירושו לויקרא, עם תיקונים מכתב ידו, ועם תוספת מרובה על העיקר של הפניות למחקרים ולפרשנויות שהצטברו במשך הזמן שחלף, בנושאים בהם דן רד”צ.

תיקונים של רד”צ בכתב ידו על ביאורו לויקרא, תמונה: הרב שלמה הופמן

לרכישה דרך מוסד הרב קוק: כאן.

לגולשי האתר מצורף המבוא, וכן קטע מהפירוש העוסק בראש השנה ויום הכיפורים, לקראת הימים הנוראים.

פי’ רד”צ הופמן ויקרא מבוא

דוגמא פי’ רד”צ הופמן ראש השנה ויום הכיפורים