רד”צ הופמן: האותנטיות של מצוות חג ראש השנה

לחץ לגירסת הדפסהמעובד מתוך פירושו לויקרא, בתוספת הערות. בויקרא כג פסוקים כג – כה, בא חוק על דבר האחד בחודש השביעי. היו מן החוקרים שהכחישו את אותנטיות החוק הזה, וטענו שהוא הוספה מאוחרת בתורה, וכן הטילו ספק בהיותו ‘ראש השנה’ כפי שקבעו חכמינו. נתבונן נא על הפסוקים, ונבחן את הדברים.  (כג) וידבר ה’ אל משה … המשך לקרוא רד”צ הופמן: האותנטיות של מצוות חג ראש השנה