האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

שאלה: הוכחות מוחצות לתורת התעודות

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

שלום רב, איך אתם מסבירים את העובדה שיש בתורה דברים מקבילים, שפעם אחת מופיעים בשם ה’ ופעם שניה מופיעים בשם אלהים, האם זו לא הוכחה מוחצת לתורת התעודות.

למשל: יש שני שושלות בפרשת בראשית, שושלת קין ושושלת אנוש, שרואים ששניהם הם אותה שושלת ואותם שמות או שמות דומים, ואחת מופיעה עם שם ה’ ואחת עם שם אלהים?

הנה כך:

שושלת קין בני אנוש
קַיִן קֵינָן
חֲנוֹךְ מַהֲלַלְאֵל
עִירָד יֶרֶד
מְחוּיָאֵל חֲנוֹךְ
מְתוּשָׁאֵל מְתוּשֶׁלַח
לֶמֶךְ לֶמֶךְ

 

תשובה: כך חשבו בהחלט כמה חוקרים במאה היט’, אבל מאז התברר שההיסק הזה הוא שגוי.

ראשית בהקשר של שמות ה’, יש לדעת שני דברים חשובים.

1) התברר שחילופי שמות היו דבר מצוי ואלמנטרי בכל ספרות דתית, ומתוך כך הוכיחו שגם במקרא חילופי השמות לא קשורים לתעודות, והם נמצאים גם במה שהוא בהכרח תעודה אחת, כמו: “לדרוש אלהים בימי זכריהו המבין בראות האלהים ובימי דרשו את ה’ הצליחו האלהים” (דברי הימים ב כו). “עלה אלהים בתרועה ה’ בקול שופר” (תהלים מז ו). מקורות רבים לכך הבאנו כאן.

2) אין באמת קורלציה בין כפילויות או מה שנראה ככפילויות, לבין שמות האלהים, ההצגה של הדברים כאילו הם מתמיינים לפי שמות אלהות, היא סיפור, שבנוי על תיקונים וסירוסים של הכתוב, כך בשתי הפרשיות האלו של שושלת קין  ושושלת אנוש, מופיעים שני השמות בשתי הפרשיות, ההצגה שלהם כשייכות לשתי תעודות בעלי שמות אלהיים שונים, היא לאחר השכתוב שנובע מהתיאוריה עצמה.

כיום לא מקובל להבדיל בין המקור J למקור E שחולקו על פי שמות האלהות, ואין שום דרך מקובלת במחקר להצביע על אחת משתי התעודות האלו, מהסיבה שהוכח שהחלוקה מבוססת על דרוש שמבוסס על המערכה.

יש פרשיות ספציפיות שמשתמשות בשם אלהים, כמו פרשת הבריאה, משום שהיא עוסקת בתיאורו של האל כבורא, ואילו הכינוי הוי”ה הוא כינוי של אלהי ישראל, ובא בהקשר של הברית עם האדם. גם כיום בשפה המודרנית, השם אלהים הוא שם כללי, וכולל את כל המאמינים באל, ואילו הכינוי הפרטי, אצל הנוצרים משיחם הוא האל, וכך בדתות אחרות ושונות.

לגבי השמות הדומים בשתי פרשיות היוחסין האלו.

נציג את הסדר כפי שהוא בתורה:

 

אדם

שת            קין          הבל

אנוש        חנוך

קינן           עירד

מהללאל    מחוייאל

ירד          מתושאל

חנוך         למך

מתושלח

למך

2 שמות  מתוך הרשימה זהים, אחרים דומים.

ראשית יש להבין שאין כאן שום קשר לתורת התעודות, זו עוסקת באותו טקסט או אותו סיפור שעבר שינויים קלים ונכנס פעמיים, אבל כאן, הרי אין כאן את אותו סיפור, אלא סיפור שונה ומנוגד.

יש כאן פרשה של אבות האנושות, לעומת הפרשה של בני קין.

וכל אחת מהשושלות האלו, וגם חלק גדול מהפרטים בתוך השושלות האלו, הן דמויות מפורסמות ומוכרות בעולם, שיש להם משמעות ומיקום.

חנוך בן קין בנה עיר שנקראה כשמו חנוך, ללמך היה שתי נשים ובניו היו אבי יושבי אהל ומקנה, ואבי כל תופש כינור ועוגב, ולוטש כל נחושת וברזל (ששמו תוולקן הגיע עד המיתולוגיה היוונית), וכן בת בשם נעמה (המוכרת לנו מן המיתולוגיה הכנענית). לעומת זאת בעשרת הדורות שמאדם ועד נח חיו כולם מאות שנים, וחנוך שבדור השביעי – לקח אותו אלהים, אחרי שהתהלך את האלהים. זה מקביל למלך השביעי ברשימת המלכים הבבלית (אנמנדורנקי) שהיה מקורב לאלים. וכמובן גם אורך החיים של מאות שנים מקביל לרשימה הבבלית של המלכים שמלכו לפני המבול.

זה לא אותו סיפור, אלא שני סיפורים שונים מאד.

זה מעלה את ה’טעות’ כביכול של אי שימת הלב לזהות השמות, הרבה לאחור בסולם ההיסטורי, לטעות בזה אפשר היה רק לפני שהוצמדו השמות לסיפורים. והסיפורים האלו באו תמיד עם שמות, שכן אין שום משמעות לספר שאל פלוני המציא את לטישת הברזל מבלי שיודעים את שמו (וכאמור שמו של תובל קין נמצא גם במיתולוגיה היוונית), וכן ברשימות המלכים הבבלית תמיד יש שמות ופרטים ומספר שנים ארוך של חיים.

ולכן יש לתת אל הדעת, שקירבה בשמות, יכולה להיות מוסברת יותר מאשר בדרך של טעות גרידא שחלה עוד לפני סיפור הסיפורים האלו עצמם. כשם שכשאנו מתבוננים בשושלת חסידית, ורואים כי יש בה כמה שמות שחוזרים על עצמם, וכך גם בשושלות של מלכים מפורסמים מימי הביניים, יתכן שכך גם ברשימות האלו. יש סיבות משותפות שגורמים לאוצר שמות מצומצם. לשמות האלו יש משמעות.

את השם חנוך אנו מכירים מעוד מקום במקרא: חנוך בן ראובן. עליו העירו המפרשים כי מכיון שהוא בכור בכורו של יעקב, הוא כביכול חונך את העם. גם כאן חנוך של קין מגיע בזמן, הוא בכור בכורו של אדם הראשון, הוא חונך את האנושות. ויש משערים כי גם חנוך של הדורות הראשונים, מייצג שלב מסויים, למרות ששת הוא הבן השלישי, הגיע זרעו להיות חביב האלהים, וחנך בזה מצב חדש.

הצירוף של שני הלמכים, גם הוא אינו מקרי, שניהם הם הדור האחרון, שושלת קין הידועה לנו נקטעת בלמך נכד נין קין, שמעשיו וענינו תוארו בהרחבה, (י”א עקב היותו הדור השביעי), שצאצאיו לכאורה הושמדו במבול. וכן שושלת מאדם ועד נח מסתיימת בלמך שמת לפני המבול הוא וכל זרעו (מלבד נח כמובן). לשם כך נפנה אל משמעות המלה למך בהמשך.

שת אמנם ניתן “תחת הבל” כפי שאמרה חוה, אבל הוא בעצם גם תחת קין, כי קין קולל והושמד. ולכן יתכן שאנוש רצה לבטא את ‘קניתי איש את ה’ בזרע שלו, במקום קין, בדמות “קינן”, יש כאן בעצם “אנוש” שהוא מקביל ל”אדם”, כאילו נסיון נוסף להביא ילדים לעולם מבלי שיהרגו זה את זה, אנוש שהוא “אדם השני” (מגלה את בורא עולם – בימיו הוחל לקרוא בשם ה’) מוליד את “קינן” בכורו, וראה זה פלא – הנסיון הצליח, האנושות מתקיימת ומתחילה מחדש מבלי להרוג באופן ישיר. ההוראה המקורית של קין הוא “לתת צורה- לעצב”. כשנולד ילד יש לומר עליו “קניתי איש את ה'”, כך פתחה חוה את קריירת ההולדה שלה, ובדומה לזה גם אנוש, ולא בלי כוונה.

כעת שני הלמכים נמצאים בעמדה שוה, זה שביעי לאדם הראשון, וזה שביעי לאדם השני. התורה באה להשוות כדרכה, השביעי לאדם הראשון הביא לעולם את נח, והשביעי לקין הצליח להרוג ילד לפצעו ואדם לחבורתו, ולכן נאה מאד הסיום לענין קין ושבעת דורותיו “כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה”.

(וחשוב להדגיש כי הכינויים האלו, לא בהכרח הכינוי בהם נתכנו האישים האלו בחייהם, כדרך הרבה שמות קדמונים, שכינו את האדם על שם המאורעות בחייו).

אבל האמת היא שמבחינה היסטורית דורות אנוש מאוחרים לדורות קין, הם תגובה וריאקציה. וגם בתורה פרשת יוחסי קין קדומה יותר. אפשר להסביר את הדברים בהרבה דרכים, אבל הנקודה הבולטת ביותר היא שבנו של חנוך בונה העיר, נקרא עירד, (יש מפרשים על פי הערבית שגם עירד הוא סוג של בניה, מובא אצל קאסוטו עמ’ 156, ולפי זה חנוך ועירד הם זוג, שני שלבים בתולדות הבניה המפוארת של משפחת קין). לעומת זאת באותו הזמן שקין היה מתפלל וזכני לגדל בנים ובני בנים עוסקים בבניית ערים, נולד במשפחת שת קינן, קין החדש שאמור לכוין לרצון ה’.

ידוע שהשמות נקראו גם על שם מאורעות התקופה, כמו שייחסו לאותו אדם שבימיו נפלגה הארץ את הכינוי “פלג”. אם נסתכל על התקופה הרי שמהללאל ומחוייאל הם בני אותו דור, ולכן סביר שהם מייצגים את התפשטות עבודת ה’ שחלה באותו דור. מנין לי? הבלשנים פירשו את “מחוייאל” על פי הלשון הקדומה במובן של חוזה האל, מתושאל – איש האל. ולמך מקביל לLumakku הוא סוג מסויים של כהנים. השמות האלו מייצגים שלש דרגות או תקופות בעבודת האל. השמות האלו אומרים שגם בני קין נכנסו למסלול הדומה לבני שת אנוש, גם הם הביאו אנשים ששמם מסתיים ב”אל” כהנים ועובדי האל, וגם הם סיימו בלמך.

עוד יש להעיר לגבי ירד ועירד, שאפשר באמת שהסיבה לשניהם משותפת, שניהם באו לייצג אותו רעיון (יש מדרשים ופירושים שונים הקשורים לסוגים של ירידות), אלא שבשמו של עירד תושב העיר החדשה שילבו גם את המונח “עיר”. יש פירוש ע”פ הלשון הקדומה ש”ירד” פירושו עבד, ואולי גם כאן הכוונה עבד האל.

ראיתי מי שמפרש שהשם “מהללאל” של בני שת, ניתן כהתרסה כנגד “מחויאל” של בני קין שהוא לשון מחייה והתרסה כלפי האל. וכן חושב אותו מפרש כי “מתושאל” של בני קין הוא גם התרסה כנגד אל, לשון מוות.

ויש פירוש אחר: מחוייאל – האל מחה אותו, מהלל אל – ניצל מגורל זה. מתו שאל – דורש אל המתים. מתו שלח – ההיפך בדיוק, (אולי בגלל זה זכה לימי מתושלח).

בעניני שמות בכלל, היה הרגל של שמות כפולים ודומים. דוקא בימי קדם, אנו מוצאים באותה משפחה כפל וריאציות: יבל ויובל (ד כ) שבא וסבא (י ז) סבתה וסבתכא (שם) מדן מדין (כה ב) עיפה עפר (כה ד) דישון דישן (לו כא).

לסיכום: השמות הקדמונים מבטאים רעיונות, והתורה מונה אותם בכדי ללמדנו את היחס לפעליהם של הקבוצות השונות. לא דבר ריק הוא. ומכיון שכך בודאי לא מופקע שבאמת הרעיונות הללו נכפלו בקבוצות המקבילות והכביכול מתחרות, ואפילו אם אין אלו אלא רעיונות וכינויים לאנשים שבימי חייהם נקראו אחרת, או קצת אחרת, אין זה קשור בשום צורה לרעיון של תעודות, שלא באמת מסביר את הכתוב.

ובאופן כללי לענין הכפילויות, במציאות ישנם דברים כפולים. ולא משילוב של תעודות, אלא משום שכך טבעו של עולם, ולפעמים משום שיש סיבות משותפות.

הנה דוגמא למשל:

לוח זמנים א’:                                                        לוח זמנים ב’

כיבוש סיני והחזרתו 1956                            כיבוש סיני ב’ 1967 החזרתו ב’ 1981

ניצחון פרס בסקרים 1977                            ניצחון פרס בסקרים ב’ 1996

ניצחון פרס בסקרים ג’ 2004

פיסגת קמפ דיויד 1981                                           פיסגת קמפ דיויד ב’ 2003

אסון קריסת הבית על החיילים בצור 1981                     אסון צור ב’ 1990

מלחמת לבנון 1983                                                מלחמת לבנון ב’ 2008

אינתיפאדה 1997                                      אינתיפאדה ב’ 2002

מלחמת המפרץ 1991                                             מלחמת המפרץ ב’ 2003

אסון צאלים 1992                                       אסון צאלים ב’ 1997

הסכם אוסלו 1993                                     הסכם אוסלו ב’ 1995

במלחמת יום הכפורים היה קרב קשה וארוך על קניטרה בסוריה, ועל קנטרה שבמצרים. האמנם שני קרבות או שמא שתי תעודות?

וכלום אנו יכולים שלא לציין את הכובש המערב אירופי שעמד לנצח את רוסיה הגדולה, אלא ששכח את המצביא הגדול של רוסיה, “גנרל חורף”, המצביא שהרג רבבות מחייליו והביא אותו לתבוסה בסופו של דבר. ההיה זה היטלר או נפוליון, או שמא שניהם?

וראה בהרחבה הרצאתו של ר.א. פריקמן.

על יצירת ‘כפילויות’ כביכול בתורה, ראה: שימוש לרעה במורכבות הנתונים

יש באתר עוד עשרות מאמרים בנושא, לע”ע ראה גם כאן על כפילויות בתורה, וכאן על ניתוחים ביקורתיים שגוים

 

5 1 vote
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Inline Feedbacks
View all comments
נוריאל
נוריאל
1 year ago

נפלא!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x