1

שילובה של המטפיזיקה בפילוסופיה המודרנית – פרופ’ עמיהוד גלעד

שילובה של המטפיזיקה בפילוסופיה המודרנית – פרופ’ עמיהוד גלעד

פרופ’ עמיהוד גלעד מאוניב’ חיפה, לשעבר ראש החוג לפילוסופיה, פיתח את תורת הפאננמנטליזם, העוסקת בהגדרה פילוסופית מדעית ברורה לתחום הרוחני – המטאפיזי, גלעד שולל את המטריאליזם, ומציג גישה חדשה להגדרת הדברים. אחת הטענות המרכזיות שלו היא שהנפש היא מציאות רחבה הרבה יותר מהחלק שמתגלה במפגש עם הגוף. וכך גם האל הוא מושג רחב, שהעולם הפיזי הוא רק גילוי קטן של קיומו.

כאן ניתן לקרוא קטע מספרו, זה האתר שלו. להלן ריאיון בו הוא מסביר חלק מרעיונותיו לד”ר חגי כנען.