האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

תעמולה מיסיונרית ב – האם ישעיה נג אכן מתאר את ישוע?

צוות האתר

צוות האתר

שיתוף ב print
הדפס מאמר
על הגדרת "עבד ה'" - מיהו אותו עבד המדובר עליו בישעיהו בסוף פרק נ"ב ובפרק נ"ג? קטעים נבחרים מספרו של משה בןן דוד, "על פתחה של רומי"

 

תעמולה מיסיונרית ב – האם ישעיה נג אכן מתאר את ישוע?

משה בן דוד ואיתן ג.

על הגדרת "עבד ה'" – מיהו אותו עבד המדובר עליו בישעיהו בסוף פרק נ"ב ובפרק נ"ג?
קטעים נבחרים מספרו של משה בן דוד, "על פתחה של רומי"

לשון יחיד ורבים בפרק ישעיהו נג' וכישלונה הלשוני של הפרשנות המשיחית

יהודים משיחים מתעקשים לומר כי הפרק נ"ג (53) של ספר ישעיהו הנביא מדבר על היחיד, ולכן לא יתכן כי המדובר בעם ישראל. וכיצד אפשר שהפרק ידבר על עם שלם כשהו מדבר כולו על עבד אחד?

התשובה פשוטה ומובנת מאליה: הנביא בלשונו הפואטית, מדבר על העם כעל היחיד. הוא קורא לו "עבדי יעקב" (ראה להלן) שזהו לשון יחיד בלשונו של הנביא ישעיהו. הוא עובר מלשון רבים ליחיד בדברו על עם ישראל אפילו באותו פסוק "אתם עדי נאום ה' ועבדי אשר בחרתי" (פרק מ"ג פסוק י'). אף בפרק נ"ד: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח… וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאיתי נאום ה'".

הנביא ישעיהו פתח בלשון יחיד על עם ישראל ואחר כך המשיך בלשון רבים. כיוון שאין פסוקים אלו שנויים במחלוקת בין הפרשנים הנוצרים והיהודים, הרי ברור שזהו לשונו של הנביא.

ברור שניתן לדבר על עם ישראל בלשון יחיד כפי שאנו רואים בתורה "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט פסוק ב) אולם, ברור שלא ניתן לדבר על אדם אחד יחידי בלשון רבים.

והנה בפרק נ"ג בישעיהו פסוק ח': "מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו"- אף כאן הנביא ישעיהו עובר מלשון יחיד ללשון רבים. שכן המילה 'למו' משמעותה 'להם', ובמקום שהנביא יכתוב מפשע עמי נגע 'לו' שאז ורק אז יהיה מובנו על העבד היחיד, הוא כותב את המילה 'למו' שמשמע שהעבד הוא רבים.

הרי זו סתירה מפורשת לפרשנות המשיחית על הפרק שכן לא ניתן לדבר על אדם יחידי בלשון רבים כלל, לכן האפשרות שישו הוא העבד המדובר בפרק איננה קיימת.

עבד ה' – עם ישראל

על מנת לגלות מיהו העבד המדובר בפרק, עלינו לזכור את הכלל: פסוקים באור מסבירים פסוקים בחשכה.

אם פרק נג' איננו מגלה את זהותו של העבד בשל היותו 'שירה נבואית פואטית סתומה', הרי שהפרקים שלפניו חושפים את זהות העבד, שכן אין ישעיהו נ"ג הפרק היחידי בספר, כך מספר לנו הנביא ישעיהו בתשעה מהפרקים המקדימים את פרק נ"ג.

1. "ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי" (פרק מ"א פסוק ח')

2. "אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך" (פרק מ"א פסוק ט')

3. "אתם עדי נאם ה' ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה" (פרק מ"ג פסוק י')

4. "ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו" (פרק מ"ד פסוק א')

5. " כה אמר ה' עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו" (פרק מ"ד פסוק ב')

6. "זכר אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני" (פרק מ"ד פסוק כא')

7. "למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני" (פרק מ"ה פסוק ד')

8. " צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוהו עד קצה הארץ אמרו גאל ה' עבדו יעקב" (פרק מ"ח פסוק כ')

9. "שמעו איים אלי והקשיבו לאומים ה' מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (פרק מ"ט פסוק א')

10. "עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (פרק מ"ט פסוק ג')

הרי פסוקים מפורשים מפרק מ"א ועד פרק מ"ט כי העבד המדובר בכל הפרקים שלפני ישעיהו נ"ג הוא "עבדי יעקב", הוא העבד היחידי המוזכר שוב ושוב בכל הפרקים הקודמים לפרק נ"ג. מהפרקים שמיד אחרי ישעיהו נ"ג, כלומר פרקים נ"ד עד ס"ו, היינו עד סוף ספרו של ישעיהו הנביא, ניתן ללמוד כי ישנם "עבדים" לה'" בלשון רבים, כפי שמעיד גם הפסוק השלישי למעלה (אתם עדי…).

אותו "עבדי יעקב" המופיע מספר פעמים רב בפרקים שלפני ישעיהו נ"ג, הם אותם העבדים לה' בלשון רבים המופיעים אחרי ישעיהו נ"ג.

הנביא ישעיהו אף מפרט מהו הקריטריון להיות עבד לה', ואלו הם הפסוקים המורים על כך: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתי נאום ה'" (ישעיהו פרק נד' פסוק יז'). (עבדי ה" המופיע בפסוק זה נאמר בלשון רבים).

פסוק זה אינו שנויי במחלוקת, הוא נאמר על "כנסת ישראל" הנמשלת ל"עניה סערה" ו- ל"רני עקרה" בתחילת פרק נד'. הלשון בפסוק "זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם" היא בלשון רבים ולא יחיד, עם שלם – "עבדי יעקב".

(…) "והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על ה' קדוש ישראל באמת" (ישעיהו י', כ'). וזוהי המשמעות של הפסוק (שמות 19 5-6): "ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".

הנביא ישעיהו במהלך דברי נבואתו מגדיר בדיוק מופלא מיהו "עבדי יעקב". הגדרתו זו מתחלה מפרק מ' עד סוף הספר. הוא אף מגדיר את הבשורה אותה צריך "עבדי יעקב" לבשר לעולם- את אחדות ה' המוחלטת.

"אתם עדי נאום ה' ועבדי אשר אם בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה", "אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם ה' ואני אל" (ישעיהו מ"ג י'-י"ב).

(…) הנביא ישעיהו אף הוא לא המציא הגדרה זו, היא נובעת ישירות מהתורה: "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתים מארץ מצרים אני ה' אלהיכם" (ויקרא כ"ה נ"ה), "לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני ה' אלהיכם", "את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו אני ה'", "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט ב') (כ"ו א', ב').

בפסוק זה האחרון אנו רואים כי ההתייחסות לעם ישראל היא בלשון יחיד "ויחן שם ישראל". עם ישראל עבדיו של ה' על פי הגדרת התורה בעצמה: "עבדי הם אשר הוצאתי ממצרים". בכלל כל עשרת הדברות נאמרו לעם ישראל בלשון יחיד: "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (שמות י"ט ב') וכו'.

מכאן שאין שום שאלה מדוע בפרק נ"ג בישעיהו הפרק מדבר בלשון יחיד, מפני שהתנ"ך מרבה לעשות זאת בשפתו ובהתייחסותו לעם ישראל, בדיוק כפי שגם התורה בספר שמות כותבת "ויחן" בלשון יחיד.

הערה:
עיוות קטן בתרגום התנ"ך משנה הרבה מאמיתותו

ישנם יהודים משיחיים רבים דוברי אנגלית המשתמשים בתרגומי התנ"ך הידועים כ"תרגום של המלך ג'יימס (King James Version) ותרגום ה- NIV; שם, תרגמו את המילה "עבדי" בעברית ל"Servant" באנגלית – שפירושו משרת. אין זה נכון לתרגם כך, שכן התרגום המדויק הוא: Slave המדגיש את היותו נתון תחת מרותו של האל באופן טוטאלי, הרבה יותר ממשרת, שכן העבד קנוי בעצמו וגופו לאדון, ולא רק מעשה ידיו כפי שהמילה משרת יכולה להתפרש. משרת יכול להיות אף שכיר יום ובודאי איננו קנוי בגופו למעביד מכאן שעצם המונח עבד סותר את אמונת המשיחיים.

הבה נזכיר שהיהודים המשיחיים אינם מאמינים שהמשיח הינו עבד. הם מאמינים שהוא "האלפא והאומגה", "האלף והתו" (חזון יוחנן 8,1 – 6,21). כלומר היה מתמיד, עוד לפני בריאת העולם, ויהיה אף אחריו, וכן היותם שלוש שהם אחד, ואחד שהוא שלוש, הם שווים לחלוטין.

אם כן, כבר בפסוק ראשון – "הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד" (ישעיהו נ"ב י"ג) – ישנה בעיה לכאורה עם אמונתם. שכן כיצד ניתן בכלל לכנות את המשיח בשם "עבד"? וכי יש אלוהות עבד הנתונה תחת האלוהות אדון? הכיצד אלוהים יהיה עבד של עצמו?

ועד הערה (שאינה מתוך הספר):
ישעיה נ"ג במקורות נוצריים:

כך מפרש ה-Moody`s The Wycliffe Bible Commentary:

"בישעיה 6-52:1, אלוקים מעביר את החלטתו הנחושה להשיב את ישראל מגלותם…"מדובר שם על גלות בבל.

ישעיה 52:3: "למרות הכל, הם (ישראל) ישובו מהשביה בבבל."

ישעיה 52:5: "אלוקי ישראל מבטיח להפיל את בבל בכדי להוכיח את ריבונותו."

ישעיה 3-54:1: "זמן יגיעה… כאשר מאמיני אלוקים יהיו הרבה יותר במספר ממה שהיו לפני גלות (בבל)."

The Wycliffe Bible Commentary, עמ' 648-646, שיקגו, הוצאת Moody, 1962.

ישעיה 54:1: "עקרה:… חורבן ירושלים היה הגט בין אלוקים ועמו (50:1); הגלות, מסמלת את העקרות. בעולה (עיין 62:4): זאת היא העקרה ועזובה, מנותקת מבעלה, לגלות בבל.

The Interpreter’s Bible, כרך 5, עמ' 632, נאשוויל, הוצאת Abingdon, 1956.

ישעיה 53-54: "שיבת העם מהגלות מראה כי אלוקים היה איתו גם בחושך."

The Collegeville Bible Commentary, עמ' 466, קולג'וויל, הוצאת The Liturgical, 1989.

"הואיל ופרקים 55-40 (שכוללים את ישעיה נ"ג) סוקרים את גלות בבל…"

The New Bible Commentary: Revised, עמ' 619, גרנד רפיד, הוצאת William B. Eederman, 1970.

ראה גם: (The New Oxford Annotated Bible (New Revised Standard Version

The New Jerusalem Bible

Jerome Biblical Commentary

(Morna D. Kooker, Jesus and the Servant" (London: S.P.C.K., 1959

ואם ישעיה 52 וישעיה 54 מתייחסים לגלות בבל, האם נשמע הגיוני כי ישעיה 53 מתייחס למשהו אחר?!? מעניין לראות כי היהודים המשיחיים מתעלמים מהקשר הפרקים.

חוליו וסבלותיו של עבד ה' – ישעיהו נ"ג (חלק ב')

אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מכה אלהים ומעונה" – ישעיהו נ"ג פסוק ד'.

פסוק זה מובא בברית החדשה, בבשורה על פי מתי (8,16-17): "ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר "חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם".

טענת הברית החדשה תמוהה מאוד האם הרופא המרפא מחלה ניתן לומר עליו "ומכאבינו סבלם"? האם זהו מובנו האמיתי של "חלינו הוא נשא"?

הרי המשמעות הפשוטה המובנת היא שהוא נשא את החולי בעבורנו, הוא נשא את הסבל והחולאים שהיו עלינו על שכמו, על גביו, בעצמו. האם כאשר ישוע ריפא מצורע, הוא נצטרע בַמקום בעצמו? בוודאי שלא! אף הברית החדשה לא טוענת כך. האם האדם הסובל, ישוע נשא את סבלו? כלומר הוא סובל מעתה את עוצמת סבלו תחתיו? אתה הקורא המאמין תענה על שאלתי, בוודאי שכן! אולם אתה בוודאי לא תוכל לענות כך על ריפוי מצרעת. רק מפני שסבל הוא עניין רוחני ואיננו נראה לעין, אפשר לך לענות לפי האמונה הפרטית שלך, אולם לא מצאנו בברית החדשה שישוע נצטרע מריפויי חולה צרעת, לכן יש להניח כי גם בעניין הסבל הרוחני הדבר כן.

ההוכחה פשוטה ביותר לכך היא כאשר ישוע גרש את השדים ממרים המגדלית. האם הם עברו אליו? התשובה היא בוודאי שלא! אם כן, כן הוא הדבר גם בעניין הסבל הרוחני.

כשמתי מתאר: "ויגע בידה ותרף ממנה הקדחת ותקם ותשרתם" (8,15), האם הקדחת עברה לישוע והוא כאב את הקדחת וסבלה? האם כאשר גרש ישוע שדים הם עברו אליו והוא סבלם? ישוע ריפא אישה זבת דם שפסקה זיבתה, האם הוא נשא את סבלה ותחלואיה והתחיל לזוב דם במקומה? כשישו ריפא את זרועו היבשה של אחד החולים, האם ידו של ישוע יבשה במקום?

אם לא, כיצד ניתן לומר "אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם"?

לפי תיאור הברית החדשה היה לפסוק בישעיהו להתנסח כך: "אכן חולינו הוא ריפא והוא שם קץ למכאובינו"…

גם אם רוצים לייחס את הפסוק למיתתו על הצלב, לא נתגשם בו הפסוק "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם". ישוע לא יכול היה לסבול את סבלם הממשי הפיזי של כל בני האדם במשך כל ימות עולם, שכן בני אדם סובלים הרבה יותר משלוש שעות סבל על הצלב. אין כאן תמורה שווה והפסוק לא יכזב, וחייב הוא להתמלא כפשוטו.

העם היהודי, להבדיל, אכן סבל את סבלו של העולם כולו. לא סבלו של איש אחד במשך שלש שעות ביום שישי אחד מתואר כאן בנביא, אלא סבלם של מיליוני בני אדם במשך כל ימות עולם, סבלו האמיתי של העם היהודי הנושא את חטאת העולם כולו.

זהו תיאור כולל של ההנהגה האלקית כלפי אומה שלמה, וכפרת עולם שלם תוך תיאור גלובלי של משך כל ימות עולם.

ישוע סבל מהשעה השישית עד השעה התשיעית לפי תיאור הברית החדשה ואף הובל למותו בביזיון על ידי החיילים הרומאים. אין זה עולה בקנה אחד עם הגלויות, מסעות הצלב, עלילות דם, אינקוויזיציה, רדיפות, שואה, פוגרומים, גזרות רצח, שיתוף פעולה נגד זכות קיומו של העם היהודי, השמדות אנטישמיות במהלך ההיסטוריה כולה של העם היהודי כולו – הסובל האמיתי הנושא את חטאו, אולם בעיקר את חטאת העולם כולו, הוא וסבלותיו הם המתוארים בישעיהו נ"ג.

אכן העם היהודי מבוזה ומושפל על ידי אומות העולם. אומות העולם אינם מחשיבים את סבלו במאומה ואף סבורים כי הוא, עם ישראל, נגוע בחטאיו, מוכה אלוקים ומעונה בעוונותיו. אין הדבר כן. אומות העולם עתידים לגלות לתדהמתם כי "עבדי יעקב" מחולל מפשעיהם ומדכא מעוונותיהם.

"נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו" – פסוק ג'.

הרי לפי סיפורי הברית החדשה ישוע לא היה חולני. באיזה חולי היה ידוע? ישוע איננו איש מכאובות. כל ימיו לא היה איש מכאובות. אף אם בירושלים לפני מותו בעת הוצאתו להורג עונה קשות על ידי החיילים הרומאים, אין זה הופך אותו "לאיש מכאובות", ואף לא "לידוע חולי", מפני שתואר זה של "ידוע חולי" ניתן רק לאיש אשר כל ימיו באופן ממושך חי עם מכאובות ועם חולי ידוע לכול.

"כמסתר פנים ממנו" המופיע בפסוק משמע, שמכיוון שהוא היה נבזה ולא נחשב לכן הסתיר את פניו מאתנו.

אולם ישוע לא היה כנוע הוא החשיב את עצמו וכך הורה להחשיב אותו כמשיח, הוא ביזה וקילל את הפרושים והסופרים, ארגן מרד של מוכסים וחטאים נגד הסמכות של חכמי ישראל, בנותנו את מפתחות השמים הנמצאים בידיו, לפי דעתו החשובה, לשמעון -כיפא, להתיר את האסור ולאסור את המותר.

ישוע הראה את פניו יפה מאוד בבתי כנסת ובמקדש על מנת ללמד את שיטתו, ולא נתקיים בו "כמסתר פנים ממנו". הוא הפך שלחנות בבית המקדש, הקהיל מהומות ועורר פרובוקציות רבות, חולל "נסים" על פי תאור הבשורות, והתכבד בהם כ"בן האל" היחידי בעיני הבורים, משהחשיב את עצמו לבן האלקים וכך הורה לאנשיו להתייחס אליו. האם לזאת יקרא "נבזה"? האם לזאת יקרא "חדל אישים"? הרי ישוע היה איש עם אופי אם אכן הוא חולל את המהומות עליהם מספרת הברית החדשה.

"וכמסתר פנים ממנו"- הרי אם ישוע הסתיר את פניו מההנהגה היהודית היה זה מפני שהוא בז לה בלבו ובגלויי באמירותיו המלאות טענות וקלישאות כנגדה. לא לזה התכוון הנביא ישעיהו בכתבו "וכמסתר פנים ממנו". המסתיר פנים בפרק, מסתירם לא מתוך עזות מצח אלא מתוך כניעה וחוסר אונים מחמת בזיונו ונבזותו בעיניהם. הוא משפיל את עיניו ומסתיר את פניו.

כל הנאמר לעיל הנו כאשר מסתמכים על תיאורי הברית החדשה בעצמה בלבד.

עם ישראל החשיב את ישו לנזק גדול ולא יתכן לומר "נבזה ולא חשבנוהו". המנהיגות חששה ממנו מפני הפיכה והסתה למרד נגד הסמכות של הסופרים והפרושים, וזאת על פי תיאור הבשורות בעצמם. האם לזאת יקרא "נבזה ולא חשבנוהו"? הוא אמנם נחשב מאוד. הוא נחשב למסוכן למסית ולמדיח. הוא לא חי בשולי החברה בביזיון ובבושת פנים "והסתיר את פניו" "כלא נחשב", כל זאת שלא כפי שמתאר בפסוק ג' שבישעיהו נ"ג.

תדהמתם של אומות העולם לעתיד לבוא

נשוב לפסוק הבא: "כן יזה גויים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו" (פרק נ"ב פסוק ט"ו). בפרק זה ישנו תיאור של תדהמה, של קפיצת יד לפה, ישנו משהו שמלכי האומות לא יודעים, שכאשר הם ידעוהו באחרית הימים הם יקפצו את פיהם בתדהמה.

על פי אמונת המשיחיים כבר קרא הדבר והתגשם בעת התגלותו של ישוע ואחר כך כשקיבלוהו אומות העולם. את אשר לא סופר להם על ידי ישוע , אלא ישו סיפר עבור עם ישראל, דווקא הם, אומות העולם כן ראו, ואת אשר לא שמעו אומות העולם באוזניהם, אלא עם ישראל שמע, דווקא הם, אומות העולם התבוננו, ולא עם ישראל. כך מפרשים המשיחיים את הפסוק הזה.

אולם אם מתבוננים בפסוקי התנ"ך, מוצאים אנו, שוב ושוב, את רעיון התדהמה חוזר ונשנה, כך שנוכל לברר את סיבתה האמיתית של התדהמה. אומות העולם יגיעו אלינו לעם ישראל באחרית הימים הם יתבטלו אלינו ויבאו לקבל את חסותנו. מדוע איפה הם יעשו זאת אם הם צדקו ואנו טעינו? וכך מעידים הנביאים:
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות יראו גויים ויבושו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה", "ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרותיהם אל ה' אלהינו יפחדו ויראו ממך" "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" (מיכה ז' ט"ו, ט"ז כ').

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך" (ישעיהו פרק ס' פסוקים א', ב' ). "והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך וקראו לך עיר ה' ציון קדוש ישראל" (פסוק י"ד). "וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו" (ס"ו פסוק יד'). "ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" (ס"א פסוק ט'). "וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך" (ס"ב פסוק ב'). "וקראו להם עם הקדש גאולי ה' ולך ייקרא דרושה עיר לא נעזבה" (ס"ב פסוק י"ב). "לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעיתה אחישנה" (ס' פסוק יט').

ולסיום דברי הנביא זכריה: "ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים ולחלות את פני ה' כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות העמים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם" (ח' פסוק כ'- כ"ג).

מדוע יבאו הגויים אלינו אל העם היהודי להחזיק בכנף בגדו של איש יהודי? הלוא אומות העולם מחזיקים באמת הצרופה? הרי לנו לכאורה אין מה להציע? מדוע אין אנו אמורים ללכת אליהם לשמוע על ישוע למשל? מדוע לעתיד לבא לא עם ישראל יקפצו את פיהם בתדהמה רבה, אלא אומות העולם הם הפוערים את פיהם? לפי הפסוקים הנ"ל נוכל לומר שקפיצת הפה של מלכי אומות העולם אשר תהייה לעתיד לבא, יהיה על ענינו של העבד האמיתי כפי שאומר הנביא ישעיהו בפרק נ"ג.

"עבדי יעקב" העבד האמיתי יתגלה לעתיד לבוא, ולכשתתגלה לפתע האמת הצרופה אשר איננה ידועה למלכי אומות העולם בדורנו זה עתה, מלכי אומות העולם "יראו" "ויתבוננו" כי הם האמינו ב"עבד" הלא נכון, ובשמו של אותו עבד בו הם האמינו הם טבחו ורצחו, הרגו והשמידו העלילו ושנאו את "עבדי יעקב", עבד ה' האמיתי אשר הם כל כך חרפו.

לפתע הם יגלו כי הם אומות העולם ומלכיהם כולם קיימים במהלך כל ההיסטוריה האנושית רק בזכותו של "עבדי יעקב", וכי העולם כולו קיים רק בזכות סבלו ורק בגללו נתכפר לעולם כולו.

"עבדי יעקב" הוא השה האמיתי נושא חטאת העולם ובזכותו העולם נגאל. עם ישראל הובל על ידי האומות כצאן לטבח וכרחל לפני גוזזיה נאלמה לא יפתח פיו, חרף בזיונם ולגלוגם של אומות העולם ומלכיהם. עתידים האומות לגלות כי "עבדי יעקב" הוא השה בעדרו של משה במדבר, אשר ברח ממדבר האומות לבקש מים מפני הצמא הנורא, לבקש חיים רוחניים נצחיים, אשר נשאו משה על כתפיו בחמלתו, ובזכות זה ראה את מראה הסנה הבוער אשר איננו אוכל. כי "עבדי יעקב" נשא חטאת העולם חרף כל הייסורים שיבואו עליו במהלך ההיסטוריה האנושית על ידי אש השנאה של אומות העולם. הוא איננו אוכל הוא יעמוד במשימה השלמה. הוא איננו כלה.

זרוע ה'

"מי האמין לשמועתינו וזרוע ה' על מי נגלתה" – נ"ג פסוק א'

לאור הנאמר לעיל הרי ברור כי את הפסוקים הללו אומרים הגויים אומות העולם לעתיד לבוא.

בכל מקום שמופיע הביטוי "זרוע ה'", באיזה הקשר הוא נאמר? התשובה לכך היא כי בכל התנ"ך "זרוע ה'" מובא תמיד בהקשר של גאולת עם ישראל מאומות העולם.

ניתן לראות זאת מתוך ההקשר, המהווה כעין הקדמה לישעיהו נ"ג: "כי נחם ה' עמו גאל ירושלים" (פרק נ"ב פסוק ט'), "חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו" (פסוק י'). כמו כן ביציאת מצרים נאמר: "ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה…" (שמות י"ג, ג').

1. "… למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות י"ג, ט')

2. "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות י"ד, ט')

3. "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ( שמות י"ד, ל"א).

מובן מתוך ההקדמה לפרק נ"ג (היינו פסוקי הפרק נ"ב), שהמדובר בהוצאת עם ישראל מידי הגויים מסבלותיהם באחרית הימים, שכן עם ישראל סבל בעבורם. אולם באחרית הימים עם ישראל כבר לא יסבול עוד את חטאותיהם אלא האומות הם עוונם ישאו, ואלו עם ישראל "ירום ונשא וגבה". רעיון זה מוכח שוב ושוב מכל הנביאים כולם.

אפילו בפרק המהווה הקדמה לישעיהו נ"ג הוא פרק נ"ב (ג'): "כי כה אמר ה' חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו"

פסוק ד': "כי כה אמר אדני ה' מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו"

פס' ה': "ועתה מי לי פה נאום ה' כי לקח עמי חנם משליו יהלילו נאום ה' ותמיד כל היום שמי מנואץ".

בדיוק מהסיבה הזו עם ישראל סובל לא את חטאותיו, אלא "חנם", "באפס עשקו", "לקח עמי חנם".

מספר לנו הנביא (בפרק נ"ב): "לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני מה נאוו על ההרים רגלי המבשר משמיע שלום מבשר טוב". וכך אנו מגיעים לפרק נ"ג, ה' חושף את זרוע קדשו על מנת להציל את עם ישראל מאומות העולם וזהו הרקע המקדים לישעיהו נ"ג, בדיוק פסוק אחד לפני "הנה ישכיל עבדי", הוא הפסוק "כי הלך לפניכם ה' ומאספכם אלהי ישראל".

ה' קוצף על הגויים, עם ישראל נושא חטאת העולם

כיצד התעלמו מכך ראשיה, מנהיגיה ותועמלניה של היהודים המשיחיים? הם קברו את ראשיהם כבנות יענה בתוך האשליה השטחית המוציאה מן ההקשר את פרק נ"ג. בדיוק בגלל ההתעללות בעם ישראל חינם כותב זכריה הנביא: "וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה" (פרק א' פסוק ט"ו)

פרק נ"ג הוא אחד מתוך שרשרת שלמה של פרקים המתחילה מישעיהו מ': "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם דברו על לב ירושלים וקרא אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה"- מדוע לקחה ירושלים כפליים בכל חטאותיה?

והיכן הוא ישוע המכפר חטאים, האין הוא הדרך היחידה לסלוח לחטאים? היש דרך נוספת? ירושלים לקחה גם עבור הגויים! היא נושאת חטאת העולם! זוהי סיבת הנחמה "נחמו נחמו עמי" ולא ישו והצלב, שאין להם שום זכר בין פסוקי התנ"ך וגם לא ברמז!

אף הנביא יחזקאל מתנבא שלעתיד לבא הגויים יישאו את חרפתם בעצמם, ואלו עם ישראל לא ישא את חרפת הגויים יותר "כה אמר ה' אלקים הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת הגויים נשאתם" לכן כה אמר ה' אלקים אני נשאתי את ידי אם לא הגויים אשר לכם מסביב המה כלימתם ישאו" (יחזקאל ל"ו פסוק ז'). "ולא אשמע אליך עוד כלימת הגויים וחרפת עמים לא תשאי עוד וגוייך לא תשכלי עוד נאום ה'" (שם, ל"ו ט"ו).

חלק ג':

היהודים המשיחיים טוענים כי חכמי ישראל הטילו חרם על פרק נ"ג מספר ישעיהו, היות וחששו שמא יגלו היהודים את תוכנו של הפרק המצביע על ישוע כמשיח ישראל.

יהודי משיחי בשם י. ש. אוסטרובסקי, אף הוציא לאור חוברת בשם "הפרק האסור" (הוצאת קרן אחווה משיחית, 1996), העוסקת בעניין נבואה זאת.

בעמוד 22 של אותה חוברת, כותב אוסטרובסקי:

"לכן החליטו מנהיגי ישראל לנדות, כביכול, את הפרק עצמו אשר אינו מוקרא בבית-הכנסת…אשר המסורת גזרה עליו חרם…"

והנה, שוב היהודים המשיחיים גילו את בורותם בכל הקשור ליהדות. אם מדפדפים בתנ"ך אפשר לוודא כי לא עוברים מפרק 52 לפרק 54 אלא קיים ביניהם את הפרק המדובר שעדיין לא נגנז!!

 מהי הפטרה?

המנהג לקרוא הפטרה התחיל בזמנו של אנטיוכוס כאשר גזר על עם ישראל באיסור לימוד התורה. ואז היהודים החלו לקרוא בשבתות בחלק מספרי הנביאים שתוכנם שווה לתוכנם של הפרשיות הנקראות. ישעיה נ"ג לא נקבע להפטרה כי אין דומה לו בתורה. מנהג זה המשיך גם לאחר הגזרה ונקבע כנ"ל הרבה זמן לפני ישוע, כמו שניתן לברר גם עפ"י הבה"ח:

"…ויבאו אל-בית הכנסת ביום השבת וישבו.

ויהי אחר קריאת התורה והנביאים…" (מעשה השליחים 15-14;13)

מי שלא יודע מה היא הפטרה, יכול לחשוב כי לפי טענת היהודים המשיחיים, היהודים קוראים מידי שנה את כל הנביאים כמו שקוראים את חמישה חומשי תורה, ומדלגים אך ורק על ישעיה נ"ג. אך לאמתו של דבר כלול בהפטרות רק 5% מספרי הנביאים לערך.

ישעיה נ"ג במקורות נוצריים

ברור כי צריך לפרש את ישעיה נ"ג בהקשרו עם הפרקים הקודמים לו והבאים אחריו.

וכך מפרש ה-Moody`s The Wycliffe Bible Commentary:

"בישעיה 6-52:1, אלוקים מעביר את החלטתו הנחושה להשיב את ישראל מגלותם…"מדובר שם על גלות בבל.

ישעיה 52:3: "למרות הכל, הם (ישראל) ישובו מהשביה בבבל."

ישעיה 52:5: "אלוקי ישראל מבטיח להפיל את בבל בכדי להוכיח את ריבונותו."

ישעיה 3-54:1: "זמן יגיעה… כאשר מאמיני אלוקים יהיו הרבה יותר במספר ממה שהיו לפני גלות (בבל)."

The Wycliffe Bible Commentary, עמ' 648-646, שיקגו, הוצאת Moody, 1962.

ישעיה 54:1: "עקרה:… חורבן ירושלים היה הגט בין אלוקים ועמו (50:1); הגלות, מסמלת את העקרות. בעולה (עיין 62:4): זאת היא העקרה ועזובה, מנותקת מבעלה, לגלות בבל.

The Interpreter’s Bible, כרך 5, עמ' 632, נאשוויל, הוצאת Abingdon, 1956.

ישעיה 42: "שיבת העם מהגלות מראה כי אלוקים היה איתו גם בחושך."

The Collegeville Bible Commentary, עמ' 466, קולג'וויל, הוצאת The Liturgical, 1989.

"הואיל ופרקים 55-40 (שכוללים את ישעיה נ"ג) סוקרים את גלות בבל…"

The New Bible Commentary: Revised, עמ' 619, גרנד רפיד, הוצאת William B. Eederman, 1970.

ראה גם: The New Oxford Annotated Bible (New Revised Standard Version)

The New Jerusalem Bible

Jerome Biblical Commentary

Morna D. Kooker, Jesus and the Servant" (London: S.P.C.K., 1959)

ובכן, אם נניח כי פירושים אלו אמיתיים, וכי ישעיה 52 וישעיה 54 מתייחסים לגלות בבל, האם נשמע הגיוני כי ישעיה 53 מתייחס למשהו אחר?!? מעניין לראות כי בחיבורו, אוסטרובסקי מתעלם מהקשר הפרקים.

נניח כי ישעיה נ"ג מתייחס למשיח,

האם המתואר שם מתאים לישוע?

"ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה, לא תואר לו ולא הדר ונראהו, ולא מראה ונחמדהו, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע-חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנוהו." (ישעיה נ"ג: 3-1)

אוסטרובסקי, כמו משיחיים רבים, מפרש כי המשיח יהיה "שנוא תכלית שנאה ע"י עם ישראל" (הפרק האסור, עמ' 10), אולם הבה"ח מתארת לנו את ישוע כאדם שכולם מעריכים, וכאדם המוכר לכל כחשוב נחמד, נעים ונבון :

-"ויצא שמעו בכל ארץ סוריה… וילכו אחריו המונים מן-הגליל ומן-עשר הערים

ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן." (מתי 25-24;4)

-"וירד מן-ההר וילך אחריו המון עם רב." (מתי 1;8)

-"ויאספו רבים מהרה עד-אפס מקום לעמוד אף מחוץ לפתח…" (מרקוס 2;2)

-"וישוע סר משם עם תלמידיו אל-יד הים וילכו אחריו המון עם-רב מן הגלילומיהודה. ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו." (מרקוס 8-7;3)

-"והוא היה מלמד בבתי כנסיותיהם ויהללוהו כולם." (לוקס 15;4)

– ואף כשהביאוהו להורג: "וילכו אחריו המון עם-רב והמון נשים והנה ספדות ומקוננות עליו." (לוקס 27;23)

"איש מכאובות וידוע חולי" מילים אלו מתייחסות לאיש הנאבק ביסוריו בתמידות, לאיש חולה כל הזמן. ובאף מקום בספר הבה"ח ישוע לא מתואר כאדם שסבל נאנח וכדו'. סבלו היחיד היה צליבתו שנמשכה מספר שעות בודדות – וצליבה אינה מחלה כלל.

"נגש והוא נענה, ולא יפתח פיו, כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו."(ישעיה נ"ג 7) שאלה עולה מיד בקריאת פסוק זה: מדוע ישוע לא נשאר שקט כמו שנאמר בפסוק? והתשובה חייבת להיות, שישוע דבר גם דבר אפילו בחציפות, וא"כ הפסוקים אינם תואמים לאיש הנכון:

-"בשעה ההיא אמר ישוע אל-המון העם כעל-פריץ יצאתם בחרבות ובמקלות לתפשני…" (מתי 55;26)

-"ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו. וגם אם-אשאל לא-תשיבו דבר ולא תשלחוני." (לוקס 68-67;22)

-"וישאל אותו פילטוס האתה מלך היהודים ויען ויאמר אליו אתה אמרת." (מרקוס 15;2) (בשינוי גרסאות אפשר לעיין ביוחנן 23-19;18 וגם 37-33)

-אף כשצלבו אותו זעק: "ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני" (מתי 47;28)

"ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו." (ישעיה נ"ג 9)

"ויתן את רשעים קברו" לא נתגשם עם ישוע כי הוא נקבר בקברו של אחד מחסידיו שהיה נחשב ל"איש טוב וצדיק" (לוקס 50;23)

"ואת עשיר במותיו" גם לא מוזכר בבה"ח כי אם "שני פריצים" (מתי 38;27), או "אנשי בליעל" (לוקס 32;23).

"על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו" גם משפט זה אינו תואם את המסופר אודות ישוע בבה"ח.

קודם כל, ישוע היה אלים כלפי בני אדם, הוא נכנס לבית המקדש "ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כולם… ויהפוך שולחנותיהם" (יוחנן 15;2). ישוע היה אלים כלפי בעלי חיים כאשר גרם למותם של עדר חזירים (מרקוס 13-12;5). ישוע היה אלים אף כלפי צומח כאשר קילל עץ-תאנים שלא ייתן יותר פירות (מתי 20-19;21).

ישוע גם רימה את מאמיניו, הוא הבטיח להם "כי יש מן-העומדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו מלכות האלהים באה בגבורה." (מרקוס 1;9)

ועוד הבטחה שאמר לפני כ-2000 שנה: "הנני בא מהר…" (חזון יוחנן 7,12,20;22).

"וה' חפץ דכאו, החלי, אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה' בידו יצלח." (ישעיה נ"ג 10)

"יראה זרע": המילה זרע מצביעה על ילדים ממש וכידוע ישוע לא היה לו. לכן אוסטרובסקי חייב למצאו פרוש מתאים ומקשקש אודות "זרע רוחני" (עמ' 25), אולם אם היה צודק למה הכתוב לא השתמש במונח "בנים" כידוע כי תלמידים ג"כ נקראים בנים בתנ"ך.

"יאריך ימים": דבר ראשון, אם ישוע הינו האלוהים, נשמע מוזר כי לאלוהים צריך לאחל אריכות ימים!

דבר שני, אם הוא רק בנאדם, לפי המסופר הוא מת בגיל צעיר – 33 בערך – ההיפך מאריכות ימים!

ואם נחזור לפסוק 8: "…כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו." מדוע ישעיהו מתייחס לעבד הזה בלשון רבים?

כידוע ש"למו" פירושו "להם"…

מיותר לציין כי ישעיהו אינו מתאר את המשיח כ"עבד" באף אחד מן הפרקים, מה שאין כן לגבי עם ישראל (פרק מ"א פסוקים ח', ט'פרק מ"ד פסוקים א', ב', כ"אפרק מ"ה, ד'מ"ח, כ'מ"ט, ג'….)

ללימוד בהרחבה מתוך ספר "על פתחה של רומי" לחצו כאן

0 0 vote
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
320 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
אלירן
אלירן
7 months ago

היי, אני קראתי את כל המלל וחשבתי לעצמי.
תגידו אתם לא עייפים לנסות להפריך נבואות שמובנות היטב?
למה להוציא את דברי אלוהים מהקשרו? אין מצב ושום סיכוי שהפסוק הזה יכול להיות על עם ישראל. תסלחו לי אבל כואב לי על החטא הנורא שאתם עושים, מקווה שאלוהים יסלח לכם על זה שאתם מוציאים את דבריו מהקשרם בצורה כזאת.
היטב ניבא הנביא ישעיהו עליכם,
״ וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי יַעַן כִּי נִגַּשׁ הָעָם הַזֶּה בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה.״

אלירן
אלירן
6 months ago

הסיכוי שבן אדם אחד משלים 10 פסוקים בפרק אחד לאחד הוא נדיר, וזאת ההוכחה החותכת.
שום דבר שתנסו להגיד לא יעזור לכם, אנשים לא עוורים ובטח שלא טיפשים.
להגיד שישעיהו נג יכול לדבר על כל אדם רק מסביר על הבורות והחוסר אובייקטביות שלכם. לא סתם כל התנך הנביאים מבקרים את העם שלנו לרעה, זה רק בגלל אנשים כמוכם.

אלירן
אלירן
6 months ago

אנטישמיות? יפה שאתה מנסים להסיט נגדי שאני בעצמי מבקר את העם שלי, לנביאים מותר ולי אסור? אז גם ישעיהו אנטישמי? בטח תגיד שלא. זה רק מראה על הצביעות שלכם.

ולא ישעיהו לא מדבר על כל אדם, לא כל אדם מרפה חולים ונושא מחלות, על זה ישעיהו מדבר וזה החוסר בקיעות שלכם בתנ״ך שבעצם אתם אמורים להיות בקיעים בו ולא לנסות לשקר על עם שלם.

אלירן
אלירן
6 months ago

הנצרות אנטישמית? בוא נחזור רגע לספר דברים ונראה מה אלוהים אומר אם לא נלך בדרכו. ״ וּבַגּוֹיִם הָהֵם לֹא תַרְגִּיעַ, וְלֹא-יִהְיֶה מָנוֹחַ לְכַף-רַגְלֶךָ; וְנָתַן יְהוָה לְךָ שָׁם לֵב רַגָּז, וְכִלְיוֹן עֵינַיִם וְדַאֲבוֹן נָפֶשׁ. סו וְהָיוּ חַיֶּיךָ, תְּלֻאִים לְךָ מִנֶּגֶד; וּפָחַדְתָּ לַיְלָה וְיוֹמָם, וְלֹא תַאֲמִין בְּחַיֶּיךָ. סז בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי-יִתֵּן עֶרֶב, וּבָעֶרֶב תֹּאמַר מִי-יִתֵּן בֹּקֶר–מִפַּחַד לְבָבְךָ אֲשֶׁר תִּפְחָד, וּמִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה.״ ועכשיו בוא נלך לברית החדשה לאיגרת אל הרומים. מצפוני מעיד עמדי ברוח הקדש: 2 גדול צערי ולבי דואב תמיד, 3 עד כי הייתי מוכן להיות מנדה מן המשיח למען אחי, שהם בני עמי, עצמי ובשרי, 4 בני ישראל; אשר… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אז בו נראה איך ישעיהו ביקר את העם. ״ הֵן לֹא-קָצְרָה יַד-יְהוָה, מֵהוֹשִׁיעַ; וְלֹא-כָבְדָה אָזְנוֹ, מִשְּׁמוֹעַ. ב כִּי אִם-עֲו‍ֹנֹתֵיכֶם, הָיוּ מַבְדִּלִים, בֵּינֵכֶם, לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם; וְחַטֹּאותֵיכֶם, הִסְתִּירוּ פָנִים מִכֶּם–מִשְּׁמוֹעַ. ג כִּי כַפֵּיכֶם נְגֹאֲלוּ בַדָּם, וְאֶצְבְּעוֹתֵיכֶם בֶּעָו‍ֹן; שִׂפְתוֹתֵיכֶם, דִּבְּרוּ-שֶׁקֶר–לְשׁוֹנְכֶם, עַוְלָה תֶהְגֶּה. ד אֵין-קֹרֵא בְצֶדֶק, וְאֵין נִשְׁפָּט בֶּאֱמוּנָה; בָּטוֹחַ עַל-תֹּהוּ וְדַבֶּר-שָׁוְא, הָרוֹ עָמָל וְהוֹלֵיד אָוֶן. ה בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ, וְקוּרֵי עַכָּבִישׁ יֶאֱרֹגוּ; הָאֹכֵל מִבֵּיצֵיהֶם יָמוּת, וְהַזּוּרֶה תִּבָּקַע אֶפְעֶה. ו קוּרֵיהֶם לֹא-יִהְיוּ לְבֶגֶד, וְלֹא יִתְכַּסּוּ בְּמַעֲשֵׂיהֶם; מַעֲשֵׂיהֶם, מַעֲשֵׂי-אָוֶן, וּפֹעַל חָמָס, בְּכַפֵּיהֶם. ז רַגְלֵיהֶם, לָרַע יָרֻצוּ, וִימַהֲרוּ, לִשְׁפֹּךְ דָּם נָקִי; מַחְשְׁבֹתֵיהֶם, מַחְשְׁבוֹת אָוֶן–שֹׁד וָשֶׁבֶר, בִּמְסִלּוֹתָם. ח דֶּרֶךְ שָׁלוֹם לֹא יָדָעוּ, וְאֵין מִשְׁפָּט בְּמַעְגְּלוֹתָם; נְתִיבוֹתֵיהֶם, עִקְּשׁוּ… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אם אתה אומר שהלכנו לפי דברי התורה אז למה אלוהים הגלה אותנו ל2000 שנה?
כמו שהוא הבטיח שזה מה שיקרה אם לא נלך אחריו?
תמיד יש בסוף דברי נחמה, אבל זאת נחמה על העתיד שנחזור לארץ למשל, אנחנו חטאנו לו והוא הגלה אותנו. זאת עובדה כתובה.

דרך אגב בספר דניאל ״זה שאסור לקרוא בו לפי הרבנים״
כתוב במפורש שהמשיח יבוא לפני חורבן בית שני ואז ירושליים תיחרב לפני שהוא יגיע. עובדה כתובה.

פשוט תפסיקו לשקר על העם שלי. אני יודע שהאמת כואבת אבל זה המצב וזה מה שהיה וצריך לדעת להתמודד אם זה ולא לנסות להתחנק מאחריות.

אלירן
אלירן
6 months ago

הנבואה נכתבה בגלות בבל. עד כאן? דניאל התפלל לאלוהים כי גלות בבל היתה אמורה להסתיים תוך 70 שנה. עד כאן? המלאך גבריאל נשלח אליו ואמר לו. בִּתְחִלַּת תַּחֲנוּנֶיךָ יָצָא דָבָר, וַאֲנִי בָּאתִי לְהַגִּיד–כִּי חֲמוּדוֹת, אָתָּה; וּבִין, בַּדָּבָר, וְהָבֵן, בַּמַּרְאֶה. כד שָׁבֻעִים שִׁבְעִים נֶחְתַּךְ עַל-עַמְּךָ וְעַל-עִיר קָדְשֶׁךָ, לְכַלֵּא הַפֶּשַׁע ולחתם (וּלְהָתֵם) חטאות (חַטָּאת) וּלְכַפֵּר עָו‍ֹן, וּלְהָבִיא, צֶדֶק עֹלָמִים; וְלַחְתֹּם חָזוֹן וְנָבִיא, וְלִמְשֹׁחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים. כה וְתֵדַע וְתַשְׂכֵּל מִן-מֹצָא דָבָר, לְהָשִׁיב וְלִבְנוֹת יְרוּשָׁלִַם עַד-מָשִׁיחַ נָגִיד–שָׁבֻעִים, שִׁבְעָה; וְשָׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם, תָּשׁוּב וְנִבְנְתָה רְחוֹב וְחָרוּץ, וּבְצוֹק, הָעִתִּים. כו וְאַחֲרֵי הַשָּׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם, יִכָּרֵת מָשִׁיחַ וְאֵין לוֹ; וְהָעִיר וְהַקֹּדֶשׁ יַשְׁחִית עַם נָגִיד הַבָּא, וְקִצּוֹ בַשֶּׁטֶף,… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל כתוב במפורשות מה ה״משיח הזה יבוא לעשות,
ולחתם (וּלְהָתֵם) חטאות (חַטָּאת) וּלְכַפֵּר עָו‍ֹן, וּלְהָבִיא, צֶדֶק עֹלָמִים; וְלַחְתֹּם חָזוֹן וְנָבִיא, וְלִמְשֹׁחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים
חבל שאתה מדלג על הדברים החשובים יותר.
נו, עדיין אובייקטיבים?

דרך אגב. בתגובה הקודמת שאמרתי שספר דניאל אסור לקריאה לפי הרבנים אמרת שזה סילוף נוצרי. אבל עכשיו אתה מודה בזה. אתה בעצמך אומר שהוא מטמא ידיים.

אלירן
אלירן
6 months ago

תשאל את התלמוד, כי שם כתוב ש40 שנה לפני החורבן לשון הזהורית שאמורה להיצבע ללבן בסוף יום בכיפורים לא הלבינה וזה אומר שחטאי העם לא מכופרים יותר דרך הקורבן של יום הכיפורים.
אתה זוכר מה קרה עוד 40 שנה לפני החורבן. במקרה ״ישו״ נצלב.

בקשר לשלום וכל מה שאמרת זה הסבר ארוך אז אני אשלח לך סרטון אם אתה רוצה תראה ואם אתה רוצה אל תראה זה בידיים שלך.
https://youtu.be/I8ShzpywuFw

אלירן
אלירן
6 months ago

ואי סרטון ממש בוגר. רק מראה כמה אתם ״אובייקטיבים״ תודה שאתה מראה את זה גם לגולשים שלך.

ומה זה משנה 35 או 40 התלמוד לא מדוייק בהרבה דברים
ויש שם מלא סתירות גם ככה.

אלירן
אלירן
6 months ago

יפה שאתה מנסה להכניס לי לפה דברים שלא אמרתי, מה זה אחד מהשיטות שלכם? לשקר על העם? אתה בעצמך הודית שספר דניאל מטמא ידיים. לא ניסיתי להוכיח שעם ישראל חטא דרך התלמוד זה דבר שהמצאת ואתה לא תמצא שום תגובה או ציטות שלי אומר את זה. ״ישו״ מת כי זה מה שהיה עליו לעשות לפי הנבואות והוא הלך מרצונו אל הצלב בשביל כולם. וכן התלמוד לא מדוייק ובכל זאת זה מה שכתוב שם ש40 שנה לפני שחרב בית המקדש לשון הזהורית הפסיק להפוך ללבן. דרך אגב, מעניין למה הרבנים לא הסכימו להכניס את אחד מספרי חנוך לתנך. מעניין מה יש… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

ישו כיוון אותנו לנבואה בתהילים בגלל זה הוא צעק את זה.
למנצח, על-אילת השחר; מזמור לדוד.
ב אלי אלי, למה עזבתני; רחוק מישועתי, דברי שאגתי.
ג אלהי–אקרא יומם, ולא תענה; ולילה, ולא-דמיה לי.
אתה יכול להמשיך לקרוא אם באלך.
אבל הוא לא ניסה להגן על עצמו, להיפך פשוט סתם את פיו

בוא אני אגיד לך עוד משהו על התלמוד, כתוב שם גם שישו היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה מה שיוצר סטירה מטורפת, כי הוא חי 200 שנה לפני ישו
אז אתה מבין כמה התלמוד לא מדוייק?

אלירן
אלירן
6 months ago

לא נכון. זאת נבואה עליו בגלל זה הוא צעק את זה, לכוון אותנו לשם. כתוב שם שיהיו לו חורים בידיים.

ראה פה.
https://youtu.be/83NeQOrS6q0

מניין לי שזה ספר יותר מדוייק מהתלמוד? היסטוריה וגיאוגרפיה הייתי קורא לזה.

אריה
אריה
6 months ago

השגיאה הזאת של תרגום כ"ארו" בתור חור מבוססת על טעות בתרגום לאנגלית שבוצעה ב KJV ב1611.

כארו זה שברו כמו "שִׁוִּיתִי עַד-בֹּקֶר כָּאֲרִי כֵּן יְשַׁבֵּר כָּל-עַצְמוֹתָי מִיּוֹם עַד-לַיְלָה תַּשְׁלִימֵנִי"

אלירן
אלירן
6 months ago

חשוב לי לציין שאני אוהב את עמי ואני מוכן למות למענם.
ומה שאני אומר זה מדאגה לאחיי היקרים ומזהיר אותם משקרנים כמוכם. אולי זה אתם שאיבדתם את הדרך שלכם. אנשים ספציפים. אם תשים לב טוב לא הכללתי את כל העם אלה רק אתכם שאתם בלי בושה משקרים אותם.

אחיי היקרים בני עמי באהבה אני אומר לכם לכו תחקרו בעצמכם, תשמעו דעות מגוונות יותר ממה שאתם רואים פה.
כי מה שהם כותבים הוא לא אובייקטיבי בשום מובן.

אלירן
אלירן
6 months ago

זה יפה שזה מה שאתה חושב, אבל אתה רחוק מלהגיד משהו אובייקטיבי, רק עוור לא יראה מה אתם מנסים לעשות. בשואה עצמה היו יהודים משיחיים שנרצחו ותבדוק את זה בעצמך אז אם זה מה שאתם חושבים אז יש פה סתירה. כי יהודים משיחיים הלכו גם כצאן לטווח בדיוק כמו שאר היהודים. אתה רוצה להיות אובייקטיבי? אל תגיד נוצרים. כי אנחנו הולכים נטו על פי הברית החדשה. אז אם אתם אובייקטיבים בואו תביאו אנטישמיות מהברית החדשה. למה אתם לא עושים את זה? כי אתם מפחדים לחשוף את את השקר שלכם שהברית החדשה אנטישמית אז אתם אומרים ״נוצרים״ למרות שזה רחוק מלהיות… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

מה שאתם עושים זה פשוט. אתם משקרים. אף אחד לא חושב שהשואה זה היה דבר טוב, ברור שהשואה היה דבר רע ונוראי. אבל אם אתה מסתכל על הכתובים אתה רואה שזה מה שאלוהים הבטיח אם לא נלך בדרכו. אז האם אתה מסוגל לכנות את אלוהים אנטישמי? ברור שלא. אבל אין ספק שזה בא הישר מתוך התנך שלנו ואף אחד לא יביא על דעתו שזה מה שמגיע לנו, אלה זה מה שאלוהים אומר מפורשות בספר דברים. שאני הייתי בתוך הדת הייתי הולך לשיעורי תורה והרב אמר לי ״שמליון וחצי ילדים שנרצחו בשואה הם גלגולים קודמים של אנשים שדיברו בבית כנסת״ האם… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

והנה אתם שוב חוזרים כמו תוקי על מה שאמרתם, ואני אמרתי מה שיש לי להגיד בתגובה שלפני, גם רבנים לא חסר להם כמו שציינתי שהם אומרים שבגלל שאנשים דברו בבית כנסת מתו מליון וחצי ילדים. אז תסלח לי שאני לא מכבד את החוסר אובייקטביות שלכם.

אלירן
אלירן
6 months ago

ישעיהו נג אומר הכל. אתה יכול לעצום עיניים אבל עובדה זאת עובדה. ותזכור שלמעלה אף אחד לא יהיה איתך, זה יהיה רק אתה מול אלוהים וגם לא יהיה לך את מי להאשים
אני פה סיימתי. תהנה מהתרנגולת שלך.

אלירן
אלירן
6 months ago

מליון יהודים יכולים לשאת מחלות של כולם? ואת החטאים של כולם? או שזה מישהו מיוחד מזרע אלוהים? כתוב בתנך כמה פעמים שכולם חוטאים ״כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״ נראלך שאלוהים יכול להביא לבן אדם חוטא לשאת חטאים של אחרים? זה כמו לנסות לנקות לכלוך אם מגבת מלוכלכת יותר. הבן אדם הזה יהיה מישהו מזרע אלוהים. בן אדם שאין בו חטא, וזה מישהו שרק אלוהים יכול לעשות. אז הנה עניתי לך ואני יודע שלא תשתכנע ואני לא עושה את זה בשביל להסביר לכם כי הבנתי שאין אם מי לדבר. אלה אם אנשים שרוצים להפיל את עמם… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אתה בטוח שאין?
אז מעניין מה אומרת הנבואה הזאת.
״מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד מִי אָסַף רוּחַ בְּחָפְנָיו מִי צָרַר מַיִם בַּשִּׂמְלָה מִי הֵקִים כָּל אַפְסֵי אָרֶץ מַה שְּׁמוֹ וּמַה שֶּׁם בְּנוֹ כִּי תֵדָע. ״

אתה מקשיב לכל מני פירושים שנכתבו מאות שנים אחרי שהוא מת אז אני לא מתפלא עלייך.

אלירן
אלירן
6 months ago

חידה של שלמה שנכתבה ברוח הקודש? אז אתה בעצם אומר כאן שזאת כן נבואה, כי היא נכתבה ברוח הקודש.

בתהילים ב׳ גם מצויין.
״ וַאֲנִי, נָסַכְתִּי מַלְכִּי: עַל-צִיּוֹן, הַר-קָדְשִׁי.
ז אֲסַפְּרָה, אֶל-חֹק: יְהוָה, אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה–אֲנִי, הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ.
ח שְׁאַל מִמֶּנִּי–וְאֶתְּנָה גוֹיִם, נַחֲלָתֶךָ; וַאֲחֻזָּתְךָ, אַפְסֵי-אָרֶץ.״

כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם. (ישעיהו ט’ ה’)

אתה פשוט משקר על העם שלך, חבל.

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל אלוהים הוא כל יכול, עובדה.
הוא נתן ילד לשרה, לאמא של שמשון אז גם הוא יביא ילד לעלמא בתולה שינקה את עמו מחטיאם הגיוני ביותר.

זה יפה שזה מה שאתה חושב, אבל אתה תסכים איתי רבנים גדולים יותר ממך חשבו בדיוק אותו הדבר. ואם אתה לא מאמין אני פשוט אראה לך.
https://igod.co.il/amp/%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94/%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%95/

אלירן
אלירן
6 months ago

וַיהוָה פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יְהוָה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר.

לי זה נראה שהוא פשוט נתן לה ילד ברחמה.

בדיוק כמו לישו.

שמתחיל כבר השלב שאני מפסיק להבין בן אדם זה אומר שכבר אין לו מה להגיד והוא מנסה לערבב משפטים. אם הכל היה לי ברור לא הייתי פותח דיון איתך על זה. אבל אתה כל כך לא מובן שאני אומר עזוב. תחיה בשקר ותעזוב את עמי.

אלירן
אלירן
6 months ago

אפשר להגיד אותו הדבר על שמשון. אפשר להגיד שהיא לא היתה עקרה ושהיא נאפה ולא היה נס. אבל האם אתה תסתור את דברי אלוהים? טוב עלייך אני באמת לא מתפלא,, שמתי לב שאתה מסוגל לזה. חוץ מזה הברית החדשה מאוד אובייקטיבית. אם יוסף באמת חשב שהיא נאפה אז זה כתוב. לא כתוב רק דברים טובים על ישו. כתוב גם שכולם חשבו שהוא בן אדם טוב אבל לא משיח. לא כתוב שכולם חשבו שהוא המשיח. לא מהללים אותו כל הזמן. זאת אובייקטביות. וזה מה שיפה שם שהכל אובייקטיבי ומפורט. אבל התנ״ך אומר לנו במפורש שזה הוא. והדברים האלה הם עובדה. שום… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אתה בא לעשות לי רגשי מצפון על רצח העם שלי, לא ילך לך אדוני. יש לעשות הבדל בין אותם נוצרים לבין הברית החדשה. הברית החדשה רק מהללת את עם ישראל.

אלירן
אלירן
6 months ago

בנתיים אתה מציג את חוסר הידע שלך ואת סילוף נבואות התנך. מה אתה חושב שלפי התגובות מישהו קונה את מה שאתם אומרים? באיזה הגיון בדיוק?
ומי זה רצחתם סקלתם וצלבתם? אני צלבתי את עמי? אז גם ישעיהו והנביאים האחרים צלבו את העם שלהם וסקלו אותם בגלל שהם ביקר אותם? מה שאתם עושים זה חוסר מידע ושקר מוחלט, הרי לא למדתם בתורה שאסור לשקר?
תלוי את מי שואלים. כי פעם שמעתי רב שאמר שמותר לשקר כדי להחזיר בתשובה. אז אולי זה מה שאתם מנסים לעשות.

אלירן
אלירן
6 months ago

המחשבה שלך מעוותת לגמרי כי הברית החדשה הוא ספר יהודי והוא הבשורה לגויים בדיוק כמו שאלוהים הבטיח ומי שרצח יהודים הוא עשה חטא גדול ועבר על חוקי אלוהים גם בברית החדשה. זה בדיוק כמו שבן אדם יהודי נואף או רוצח. אבל אלוהים אסר על זה אז הוא עבר על חוקי אלוהים. אותו הדבר זה הברית החדשה. אם רצחת או עשית רע למישהו, במיוחד ליהודי אתה חטאת זה ההבדל וזאת הבורות שלך בגלל זה אמרתי להבדיל בין הנוצרים באותה תקופה לבין הבשורה, אבל לדבר איתך זה כמו לדבר לקיר. אני מבין שליבך מלא שנאה וקשה לך להבין דברים כה עמוקים אבל… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אז בוא תמצא לי פסוק בברית החדשה שמצדיק רצח יהודים מה שאתה אומר. יאללה אני מחכה.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

יצחק היה מזרעו של אברהם, אברהם היה אביו הביולוגי.
גם אצל סיפורי שמשון מחבר ספר שופטים מדגיש בפנינו שהמלאך רק ניבא אל ודיבר עם אמא של שמשון:
וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ מָנוֹחַ אַחֲרֵי אִשְׁתּוֹ וַיָּבֹא אֶל-הָאִישׁ וַיֹּאמֶר לוֹ הַאַתָּה הָאִישׁ אֲשֶׁר-דִּבַּרְתָּ אֶל-הָאִשָּׁה וַיֹּאמֶר אָנִי.

בתולה שמתעברת לקוחה ישירות מסיפור החיים של בודהא לא מהיהדות. זה משהו שהוא זר ליהדות ולראייה העובדה שהבשורה המוקדמת על פי מארק לא מזכירה את הפרט הזה.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

אלירן, אני יודע ואני אעזור גם לך לדעת. זו חידה מתוך דברי אגור בין יקה מספר משלי פרק ל'. אותו פרק שנאמר בו ""דֶּרֶךְ-אֳנִיָּה בְלֶב-יָם– וְדֶרֶךְ גֶּבֶר בְּעַלְמָה". "מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד" – הקב"ה במכת בכורות וגם בהתערבות אליהו עם נביאי הבעל- יסוד האש. "מִי אָסַף רוּחַ בְּחָפְנָיו" – הקב"ה בתפילת חנה- יסוד אויר. "מִי צָרַר מַיִם בַּשִּׂמְלָה" – הקב"ה בחציית הירדן – יסוד מים. "מי הקים כל אפסי ארץ" – הקב"ה בספר איוב ובתפילת חנה – יסוד אדמה. "מה שם בנו" – זהו שלמה המלך לו אנו חבים את רוב ספר משלי. אני לא מקשיב לפירושים, אני קורא פירושים… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

איפה בדיוק מצויין בתנך שאלוהים צרר מים בשמלה?

וגם כתוב בסוף ״כי תדע״ למה לזה אין לך פירוש?
אני אגיד לך למה? כי זה אומר שזה משהו שאנחנו נדע בעתיד, וזה אומר שזאת נבואה

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל כתוב כי תדע. זה אומר שאתה תדע בעתיד, אני מבקש ממך להיות הכי אוביקטיבי אז מי צרר מים בשמלה?

אלירן
אלירן
6 months ago

כמה חרטוטים. אותי אתה לא יכול לערבב אדוני, דיברתי אם אריה.

אלירן
אלירן
6 months ago

אני לא מכריח אף אחד לקבל. אבל לסלף את התנך בצורה שאתם עושים, אל תדאג שכרך איתך.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

הפוך אלירן. אנחנו משתמשים בפשוטו של מקרא. כל מה שאתה עושה לעומת זאת הוא לצטט דּוֹגְמוֹת. אם אתה לא מודע לזה שאתה מצטט דּוֹגְמוֹת ולא את פשוטו של מקרא אז או שאין לך רגישות לטקסט המקראי או שאתה מסלף במזיד.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

ממש בפשוטו. מה אני אגיד לך בוא תן דוגמה מה זה פשוטו של מקרא?

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

1) וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם, הִתְקַדָּשׁוּ: כִּי מָחָר, יַעֲשֶׂה יְהוָה בְּקִרְבְּכֶם–נִפְלָאוֹת …. וּכְבוֹא נֹשְׂאֵי הָאָרוֹן, עַד-הַיַּרְדֵּן, וְרַגְלֵי הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי הָאָרוֹן, נִטְבְּלוּ בִּקְצֵה הַמָּיִם; וְהַיַּרְדֵּן, מָלֵא עַל-כָּל-גְּדוֹתָיו, כֹּל, יְמֵי קָצִיר
ה' הוא אדון גם על המים

2) 'כי' זאת מילה להדגשה בפנייה כגון :"ויאמר לא כי צחקת".
איגור בן יקה שואל את הקורא או המאזין האם הוא יודע את פתרון החידה, שכבמעין מחווה לספר משלי פתרונה הוא שלמה המלך החכם מכל אדם שחיבר את מרבית ספר משלי.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

אבל זה עדיין לא עונה על השאלה. הגיוני שהרגליים שלהם ירטבו אבל פה נשאל שאלה אחרת. מי צרר מים בשמלה?

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

השמלה היא גובה הקרסול.
מימי הירדן המלא על גדותיו נצררו, נאספו אל גובה השמלה.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

אבל זה היה מאות שנים אחרי וגם לא מצויין שהם היו אם שמלות, אתה רק משער.
אבל פה כתוב בפירוש כי תדע, זאת אומרת אתה תדע בעתיד מי הוא ומי בנו.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

עם לא אם.
כי – זאת מילת הדגש בפניה.
כי תדע זאת לא נבואה אלא פניה לשומע לפתור את החידה. משלי הוא מספרי החוכמה לא מספרי הנבואה. ופתרון החידה המלא כבר ניתן לך על-ידי.

אגב שלמה המלך החכם באדם כבר אמר לגביך:
לֹא־נָאוָה לְנָבָל שְׂפַת־יֶתֶר.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

אפילו שניכם לא מסוגלים להחליט מה זה אומר. כל אחד אומר שזה משהו אחר.

אתה בטח לא יותר מבין מחזל נכון?
מעניין איך חזל פירשו את הנבואה הזאת?
דרך אגב הטיעונים שלך הם רק מהשנים האחרונות, פעם יחסו את זה למשיח, פתאום זה התחיל להזכיר לכם יותר מדי את ״ישו הנוצרי״ אז החלטתם שאתם דורכים על כל דבר נבואי בתנך ומכחישים את המשיח שלכם.

ראה פה. https://igod.co.il/amp/%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94/%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%95/

אלירן
אלירן
6 months ago

למה אתה שואל? כי קשה לך לעמוד בעובדות?

אלירן
אלירן
6 months ago

זה בטח מה שאתה אומר תמיד שאין לך תשובות לשאלות.
אבל יפה, אהבתי את כמות הזמן שאתה יכול לערבב בן אדם. מעניין כמה שנאה פנימית וקנאה למסורות בני אדם צריך בשביל זה.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

שנינו אומרים לך את אותו דבר בדיוק במילים קצת שונות. בינתיים לא סתרת שום טיעון שלנו. מבחינתנו פתרנו לך את הקושיה.

אריה
אריה
6 months ago

הפעם אני מתקן אותכם ולא את אלירן. ישו חי במאה השנייה לפני הספירה והיה תלמידו של יהושע בן פרחיה. כשיהושע בן פרחיה ברח לארץ מצרים מאימת רדיפות השלטון היה ישו מתלמידיו שנלוו אליו. השהות במצרים גרמה לישו לסטות מדרך הישר ומדברי תורה ורבו נידה אותו. נאמר שלאחר זמן מה יהושע בן-פרחיה הסכים להסיר את נידויו וישו נפגש עימו אבל בינתיים ישו החטיא רבים ועסק בכשפים ובמאגיה של ארץ מצרים. וכך למרות מאמציו והשתדלותו של יהושע בן-פרחיה להסיר את נידויו של תלמידו לשעבר ולמרות תחנוניו של ישו לא נמצא פתח הלכתי משפטי להסיר את נידויו. ישנה מחלוקת אמיתית בינינו לבינם באיזו… Read more »

אריה
אריה
6 months ago

הדמות כפי שהיא מתוארת בבשורות כמו כן המשפט הם תיאורים בלתי אמינים שלא עולים בקנה אחד עם המציאות ההיסטורית של אותה תקופה, זה בתוספת לעיון באגרות פול מראה שבכלל לא בטוח שבכלל התקיים משפט.

ישו האמיתי חי במאה השניה לפני הספירה תקופה בה אלפי יהודים צדיקים נצלבו על קידוש השם בידי תרבות רומא הרשעה. קיימת מחלוקת קשה בינינו לבינם וקבלת אמת היא בידינו.

אריה
אריה
6 months ago

אני כנראה יותר קיצוני ממך בנושא.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

תוכי לא תוקי. הקשבתי המון לרבנים ואני לא מכיר שום רב שאמר אי-פעם משהו כזה. זה נשמע כמו רבנים בדימיון הנוצרי הגרמני איפה שהרבה פעמים שהם ממחיזים את הפיסיון של יוחנן הם מציגים את היהודים בתור דמויות עם אף מעוקל ועם קרניים.

בלה
בלה
6 months ago
Reply to  אלירן

כן? אתם בטוח שאתם לא נוצרים? מעניין מאוד, כי הנה האיתן בר שלכם מופיע בכל רחבי הרשת מרצה בכנסים של נוצרים אוונגליסטים ומסביר איך הוא מתכוון לנצר את היהודים.
מרוב שאתם לא נוצרים אתם כנראה מופיעים בכנסי נצרות ומצגים את הפעולה המסיונרית שלכם כ"אוונגליזם". בטח הרי ידוע שאוונגלסיטים הם לא פלג בנצרות.

https://www.youtube.com/watch?v=ynnjGKwVTjg

ידידי, מתי תבין שמרמים אותך?!?

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  בלה

בלה, יכול מאוד להיות שאלירן הוא שם בדוי לא של יהודי שנלכד ברשת המיסיון אלא של אחד המסיונרים יכול להיות אפילו ממוצא לא יהודי שמקבל כסף רב עבור ביצוע מיסיון. יש לו שגיאות כתיב אקראיות מאוד לא אופייניות לצבר, שעושה רושם שמתקן שגיאות במעבד תמלילים כלשהו אחראי להם. אלו שגיאות כתיב אבל לא שגיאות הקלדה. יכול מאוד להיות שלא מרמים אותו, אלא שהוא שופך בכוונה את התינוק עם המים כמו שהאנגלים נוהגים לומר. בסופו של דבר הקהילה היהודית משיחית בארץ בנויה כמעין פירמידה שבראשה מנהיגי הקהילות שהם מיליונרים ומרויחים סכומי עתק מחו"ל. בתחתית הפירמידה נמצאים סתם יהודים תמימים ומסכנים שנלכדו… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

אז אני מבטיח לך שאני יהודי אמיתי לחלוטין. אתה צריך ללמוד לסמוך על אנשים שרוצים בטובתך.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  בלה

אף אחד לא מרמה אותי וגם לא אותך. ישוע הוא של כולם, לא רק של הנוצרים, הוא של היהודים בראשונה.
למעשה אין דבר יותר יהודי ממנו.
״נתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ״

אלירן
אלירן
6 months ago

אז אתה לא מבין את התנך שלך צר לי.
לפי הנבואות המשיח חייב להיות אלוהי, עכשיו זה לא אומר שיש שני אלוהים, אלה אלוהים אחד אבל לפי הנבואות הוא יהיה בשר ודם, ולפי הנבואות הוא יהיה מזרע אלוהים אז המשיח חייב להיות אם האופי של אלוהים. ראה לדוגמה:
ה הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם-יְהוָה, וַהֲקִמֹתִי לְדָוִד צֶמַח צַדִּיק; וּמָלַךְ מֶלֶךְ וְהִשְׂכִּיל, וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ. ו בְּיָמָיו תִּוָּשַׁע יְהוּדָה, וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכֹּן לָבֶטַח; וְזֶה-שְּׁמוֹ אֲשֶׁר-יִקְרְאוֹ, יְהוָה צִדְקֵנוּ. {פ}

אלירן
אלירן
6 months ago

אתה יכול להמשיך לשקר על עצמך. זאת עובדה

בלה
בלה
6 months ago
Reply to  אלירן

אלירן – אבי המסיון שלך איתן מופיע בכנס וטוען שהוא עושה אוונגליזם. מה זה אוונגליזם לכל הרוחות?!? נצרות. תתעורר! הם משקרים לך! זו נצרות בחסות של יהדות! אני מתחנן אליך – אל תאמין ותבחן אותם! תקרא ספרות מחקר על הנצרות, דבר עם פילוסופים יהודים, דבר עם אנשים (כמוני, אגב) שלמדו את החומר הנוצרי באמת ובתמים ועלו על השקרים שלהם! חבל עליך…

בכאב רב..

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  בלה

בלה, לא תשמע את איתן בר אי-פעם אומר מילה רעה על רומי הרשעה. מבחינתו זה היה בר-כוכבא מי שהיה לוחם אכזר ברברי וצמא דם ולא הרומים של אנדריאנוס. מבחינתו אלפי ורבבות היהודים שנצלבו למוות כל עוד לא קוראים להם ישו היו סה"כ פושעים ושודדים. מבחינתו חורבן ירושלים ובית-המקדש בשנת 70 לספירה היו עונש על צליבת ישו וטיטוס הוא לא צורר אלא ממלא רצון האל ודמות חיובית ונערצת. הסוד השמור היטב של הנצרות הוא שבמרכז הנצרות לא נמצאת האהבה לישו אלא השנאה ליהודים. שבמרכז הנצרות האהבה היא לא לאלוהי משה שהוציא את ישראל ממצרים ושמתואר בנצרות כרשע ואכזר ותורתו הקדושה שניתנה… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  בלה

שלא תבין לא נכון, עצם זה שבאמת חקרתי ימים כלילות הגעתי למסכנה הזאת שישוע הוא המשיח, אבל זה לא רק המחקר, זאת ההרגשה בפני עצמה, זה משהו שאף פעם לא תבינו כל עוד תדחו אותו.

אלירן
אלירן
6 months ago

נראלי שאתם די מפחדים שיגלו שהוא המשיח אז אתם די דורכים על הנבואות ועל הדרך גם על חז״ל. אבל האמת תמיד חזקה יותר, אתם יכולים להילחם בבני אדם, אבל באלוהים אתם לא תוכלו להילחם.

אלירן
אלירן
6 months ago

הנה טיעון, לפי דניאל ט׳ המשיח מת לפני חורבן בית שני.

יפה שאתה בוחר להתעלם מהטיעון הזה. רק מראה כמה התרחקתם מהמקורות,
אני ממליץ לך לקרוא את הספרים של דוד פלוסר, פרופסור יהודי בעל שם עולמי. ותראה כמה התרחקת מהמקורות,

יש מלא הוכחות למשיח, אבל אתם בחרתם להתעלם מהם, זה כבר בעיה שלכם.

אלירן
אלירן
6 months ago

יפה שזה מה שאתה חושב, אך כל אחד שיקרא בדניאל ט׳ יבין מיד שהמשיח ימות לפני חורבן בית שני.
ישוע בעצמו ניבא שבית המקדש יחרב.

https://igod.co.il/amp/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%98/
אני יודע שאתם לא מתים על זה שאני משתף את igod אבל מה לעשות שאתם פשוט לא יכולים לעמוד בטיעונים שלהם.

אני יודע מה דוד פלוסר כתב, אבל חבל שאתה מתחמק מהדברים שהוא כתב על השחיטות של מנהיגי הדת בתקופת בית שני, או שאת זה לא קראת או שאתה בוחר לעצום עיניים.

אלירן
אלירן
6 months ago

יפה שאתה לא מתייחס לקישור, הרי שם נמצאות כל הטיעונים נגד. זה יפה לבוא ולהגיד שאני לא עניתי לטיעונים, הרי אתה בוחר להציג את זה כך. ואני שואל את עצמי, ממה אתם בורחים? תכנסו לקישור ותנסו לענות על הטיעונים, אף אחד לא אמר שאין עוד פרשנויות לפסוק. אבל השאלה, מה יותר הגיוני? שהוגלאנו מארצנו ל2000 שנה אחרי שנכרת משיח כי היינו צדיקים? לא. זה כי אלוהים הבטיח שזה מה שיקרה אם לא נלך אחריו. זה כי אין יותר הקרבת קורבנות אחרי בית שני? כי המשיח בא ״לחתום חטאת״ ו ״לכפר עוון״. פסוק מאוד ברור. ועוד כתוב ״וחתום חזון ונביא״. ועוד… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

קודם כל זה יפה שהתייחסת, אבל זה לא אומר שאתה צודק אם אין לך בעיה להתייחס לקישור אז תתייחס ואל תברח. אני מסכים שהפסוק נתון לפירושים כדי להצדיק את התרגום ל”המשיח”, אך אין זאת אומרת שהתרגום הזה שגוי. נהפוך הוא, הפסוק מדבר על מותו של המשיח, לכן הפירוש המשיחי שלנו מוצדק (ראה פרטים נוספים על כך בהמשך בפרק 4.19). פירוש פשוט יכול להיות משיח או המשיח השורה התחתונה היא שהפסוק הזה מנבא על מותו המכפר של המשיח, וניתן לסלוח למאמינים המשיחיים שביקשו להדגיש את המשמעות הזאת בצורה ברורה יותר מאשר הייתה כוונת דניאל, כי דניאל דיבר על לא אחר מאשר… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

ישוע כן נמשח לפני שנצלב. אתה בתור בן אדם חכם אמור לדעת את זה. אתה יכול להמשיך להגיד שלא עניתי על שאלותך, זה משהו שקל להגיד, מבחינתי עניתי. בוא תראה איך מצודת דוד פירשו את זה: שבועים שבעים" – שבעים שמטות שנים נגזר על עמך וגו' ר"ל המקום גזר שתהיה חורבן בית השני בכלות שבעים שמטות מחורבן הראשון והם במספר שנים ארבע מאות ותשעים וכן היה כי בכלות ע' שנה מחורבן בית הראשון נבנה השני ועמד ת"כ שנה הרי בין הכל ת"ץ שנה "לכלא הפשע" – בחורבן בית השני ובקושי הגולה יכלה הפשע ויתמו החטאות כי ימורק הכל ויכופר העון… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

בוא נראה מה התנך אומר: "וידבר ה' אל משה לאמר. ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים. וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין. ועשית אותו שמן משחת קודש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קודש יהיה. ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת. ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת. ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו. וקדשת אותם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש. ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אותם לכהן לי. ואל בני ישראל… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

משיחה בשמן: כלי המשכן, כוהנים גדולים ומלכים בפרשתנו מצוּוה משה למשוח את אהרון ובניו: " וְהִלְבַּשְׁתָּ אֹתָם אֶת-אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת-בָּנָיו אִתּוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֹתָם וּמִלֵּאתָ אֶת-יָדָם וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם וְכִהֲנוּ לִי " (כח:מא). פעולת המשיחה היא בשמן, כפי שכתוב בהמשך: " וְלָקַחְתָּ אֶת-שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְיָצַקְתָּ עַל-רֹאשׁוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֹתוֹ " (כט:ז). וכך עושה משה: " וַיִּצֹק מִשֶּמֶן הַמִּשְׁחָה עַל רֹאשׁ אַהֲרֹן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ לְקַדְּשׁוֹ " (ויק' ח:יב). הציווי על הכנת שמן המשחה נזכר בראשית הפרשה הבאה. משה רבנו צוּוה לקחת בשמים ושמן זית זך ולעשות מהם שמן על מנת למשוח בו גם את המשכן ואת כליו (ל: כב-ל), וכך עשה: " וַיְהִי בְּיוֹם… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אז אני אצטט לך כמה דברים כי כנראה לא הבנת. ״ אצל מלכים, המשיחה היא לשושלת, ולכן רק את המלך הראשון בשושלת מושחים ולא את יורשיו. אמנם כשיש ערעור על ירושת המלוכה, אזי מושחים גם את האחד שערערו על מלכותו (הוריות יא ע"ב), כדוגמת שלמה המלך שנמשח בעקבות מרד אדוניה (מל"א א:לד, לט), ועוד דוגמאות במקרא.״ ״ ד:ג-ה). שאול המלך שנמשח מכונה "משיח ה'" (שמו"א כד:ו), וגם דוד המלך שנמשח מכונה " מְשִׁיחַ ה' " ( שמו"ב יט:כב), ועוד.״ האם שאול הוא המשיח המובטח? לא. ״ לדברי הרמב"ן, מדובר בסוג של משיחה רוחנית, אף שיכול היה להסביר כדרכו שגם ישעיהו… Read more »

אריה
אריה
6 months ago

צוות האתר, זה לא הוא שהטיף, אלו מחברי ועורכי הברית החדשה שהטיפו לשנאת היהודים. סביר מאוד להניח שמדובר בתיאורים שרובם המוחלט פיקטיבים של דמות שברובה המוחלט היא פיקטיבית.
תנו לו לנוח על משכבו בשלום, הברית החדשה התעללה בו מספיק.

אריה
אריה
6 months ago

כמו טיעוניו גם שיטתו בנויה על בסיס רעוע. ישו שנודה על ידי רבו ופנה להחטאת רבים ולמאגיה של ארץ מצרים פעל בתקופת החשמונאים בימי יוחנן הורקנוס בשליש האחרון של המאה השניה לפני הספירה. כ-150 שנה לפני הזמן בו ממקמת אותו הברית החדשה. הבשורות בברית החדשה נכתבו על-ידי פגאנים שמעולם לא פגשו אותו.

אריה
אריה
6 months ago

בשום מקום במקרא לא כתוב שהמשיח צריך לכפר על העם. המשיח צריך לעשות הרבה דברים, כמו לקבץ את נדחי ישראל, לבנות את בית-המקדש, ליצור עולם אוטופי בו לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וכו'.
אבל לכפר על העם הוא לא אחד מהם, ועל אחת כמה וכמה לא בתור קורבן פסח.
אלו תפיסות עולם של עובדי עבודה זרה שמכירים את היהדות אך ורק מבחוץ ואך ורק היכרות פולקלוריסטית.

אריה
אריה
6 months ago

זה מעבר לזה שאין שום ערובה שהוא המשיח אלא שיש עשרות אינדקציות והוכחות מהכתובים ומההיסטוריה שהוא לא היה המשיח. זאת עבודה זרה.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

מסקנה לא מסכנה.
חס ושלום.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

לדעתי אתה פשוט מתענג על אפלת ארץ מצרים ורומי ועל מנעמיהם.

אריה
אריה
6 months ago
Reply to  אלירן

הדּוֹגְמוֹת של הזרם הנוצרי משיחי הן דּוֹגְמוֹת שמבוססות על הדּוֹגְמוֹת של אבות הכנסיה הקתולית ושל מחוללי הרפורמציה הפרוטסטנטים. הן רחוקות שנות אור מהיהדות. נוצרי משיחי שכופר בדוגמות הקתוליות או הרפורמציות בנוגע לטיבו של ישו או לפרשנות הברית החדשה והתנ"ך צפוי לחרם ואפילו למשפט בידי נוצרים בעמדות אדמיניסטרטיביות בכירות מחו"ל. מקרה מפורסם הוא החרם שהוטל על קיבוץ יד לשמונה. אם אין דבר יותר יהודי מישו אז כדאי להשאר ביהדות ויהדות לומדים מהיהודים. אני מסכים איתך שהרבה מהאימרות של ישו שמובאות בבשורות הן למעשה יהודיות. מי שרוצה להכיר את השורשים היהודיים של הנצרות של יעקב אחי ישו, של יוחנן המטביל ,של רבן… Read more »

אריה
אריה
6 months ago

אם נאמץ את מתודולגיית האסוציאטיביות של המיסיון אז הפסוק הזה יכול לתאר גם את התרנגולת שאכלתי היום לארוחת צהריים.

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  אריה

התרנגולת שלך נושאת כאבים ומחלות של בני אדם? כי אם לא אז ישעיהו לא מדבר עליה.

אלירן
אלירן
6 months ago

איפה זה כתוב בתורה? תביא פסוק. יא חכם שכמוך.

אריה
אריה
6 months ago

לפני שהתרנגולת הצדיקה הפכה לארוחת צהרים היא הטילה ביצים לחביתה אבל היא האריכה ימים וראתה צאצאים רוחניים.

——————————————————————————
בַּעֲו‍ֹן בִּצְעוֹ קָצַפְתִּי וְאַכֵּהוּ, הַסְתֵּר וְאֶקְצֹף; וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב, בְּדֶרֶךְ לִבּוֹ

אלירן
אלירן
6 months ago

איך הגעת למסכנה הזאת אם מותר לי לשאול?
אתה יודע שאפילו אין את המילה תרנגולת בכל התנך?

אריה
אריה
6 months ago

מסקנה לא מסכנה. אלירן אני בכנות מציע לך להתקשר לטלפון *9234. אנשים רעים עשו עליך מניפולציות ואתה נמצא בורטיגו מוחלט. יש בטלפון הזה אנשים שיוכלו לסייע לך.

קקק
קקק
6 months ago
Reply to  אריה

אלירן מה אתה חושב על הצדיק יסוד העולם הרב ברלנד שליט"א?
שכידוע רדפו אותו רבות והכל רק כדי שיכפר על העם, ביצע ניסים מפה ועד מרוקו.
אפילו החיה מתים וריפא חולים.
אתה מוזמן לקרוא פה:
https://www.knowingfaith.co.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8

לאחר מכן!
https://www.shuvubanimint.com/category/art-and-stories/
ולאחר מכן!
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.5990135

אבל תחשוב שאתה חלק מהחסידים שלו, וכל המתנגדים שלו כבר עבר די הרבה זמן מאז שזוכרים את הרב ברלנד.
ואז תוכל להתאים אליו את מרבית הנבואות אפילו כאלה שישו לא הצליח כמו פרקי יחזקאל עם הכניסה לארץ. והמון חדשיםץ
וכלפי דניאל תוכל לפרש שמדובר על המלך הרגיל, או כלפי יוון כידוע.

אלירן
אלירן
6 months ago

מילה נרדפת נוספת לתרנגול היא 'שכוי', המופיעה פעם אחת בתנ"ך, בספר איוב: "מִי־שָׁת בַּטֻּחוֹת חָכְמָה, אוֹ מִי־נָתַן לַשֶּׂכְוִי בִינָֽה?" (לח 36). על משמעות המילה יש מחלוקת. חלק טוענים שזהו איבר בגוף, בהקבלה ל'טוחות' שפירושה כנראה כליות. התרגום לארמית קובע ששכוי הוא תרנגול בר, והמשמעות הזו התקבלה גם בתלמוד, והתרחבה לתרנגול בכלל. בתפילת השחר נכתב: "ברוך הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום לבין לילה". בלשון חכמים מופיעה גם צורת הנקבה: שכווייה. תראה את התשובה של הרב חנן שוקרון על התרנגולת שלך: נוסח הברכה בתפילה הוא: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר נָתַן (נ"א: הנותן) לַשֶּׂכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין… Read more »

בלה
בלה
6 months ago
Reply to  אלירן

אלירן – כל טיעון הנבואה שלך הוא מביך ולא יותר מזה. קצת שימוש בשכל והכל נופל. יש לך הוכחה שישו מתאים לתיאור הנבואות??? בטח – אתה סומך על השליחים. יש לך הוכחה שהם לא תיארו את ישו לפי הנבואות בכוונה? בטח שהוא "תואם" (עוד שניה אפריך גם את השטות הזו) כי יכלו לתאר אותו כתואם… הוא עצמו יכל להתנהג גם בחלק מהדברים כתואם (למה אתה חושב שהוא נכנס על חמור?!?) בכל מקרה, הכל חוזר לעדות 4 השקרנים שלך. הלאה – האם יש לך הוכחה שהוא בכלל תואם למה שכתוב? לחלק כן ולחלק לא. נניח הוא לא היה "יודע חולי"… פה… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago
Reply to  בלה

אני לא מבין למה אתה מנסה לחתור, אבל ישוע תואם בצורה מופלאת לתיאור הזה. עבד ה' מתואר במילים: (ישעיהו נג ג): "נבזה וחדל אישים, איש מכאבות וידוע חלי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו" נִבְזֶה = אדם שמבזים ומקללים אותו. וַחֲדַל אִישִׁים = אדם החדל, כלומר מפסיק להתקיים בליבם של האנשים – אנשים לא חושבים עליו. אִישׁ מַכְאֹבוֹת = אשר סבל עינויים וכאב רב. ידע = הכיר מקרוב; וִידוּעַ חֹלִי = אדם שהמחלות מכירות אותו היטב, או שהוא מכיר היטב את כל המחלות, או שכולם יודעים שהוא חולה. וּכְמַסְתֵּר פָּנִים מִמֶּנּוּ = כאחד כזה אשר הסתיר זהותו האמיתי מאיתנו, לא… Read more »

Last edited 6 months ago by אלירן
אלירן
אלירן
6 months ago

אבל בהמשך הפרק כתוב על אותו אחד שהוא מרפא מחלות וכאבים. האם כולם יכולים לרפא מחלות וכאבים?

על זה נאמר:
״ וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה רָאִיתִי אֶת הָעָם הַזֶּה וְהִנֵּה עַם קְשֵׁה עֹרֶף הוּא:״

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל כתוב על בן אדם אחד שהוא ישא עליו את המחלות והכאבים, לא מסתדר אם מה שאתה אומר.

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל הבאתי דוגמא מהתלמוד שהם בעצמם מודים שתלמידי ישוע היו מרפאים ואחד מהם רצה לרפא רב כלשהו ודודו סירב והרב ההוא מת. אם כך יש מקור שהוא אנטי ״נוצרי״ שמסכים שלתלמידיו היו את הסמכות לרפא. אז זה לא מסתדר אם מה שאתם אומרים.

אלירן
אלירן
6 months ago

אז אם הוא היה רופא למה כתבו חז״ל להתרפאות ולא לטפל בו? ולמה לא ציינו שהוא היה רופא? סלח לי אבל זה ברור כשמש. אם כך, אז למה רבי אליעזר לא הלך לרופא אחר? בתלמוד ירושלמי[5] מסופר שנחש נשך את רבי אלעזר בן דמה וכי אדם בשם "יעקב איש כפר סמאי" רצה לרפאותו. דודו של רבי אלעזר, רבי ישמעאל, אסר עליו להתרפאות על ידו. רבי אלעזר רצה להביא ראיה שמותר, אולם לא הספיק עד שמת. ועליו אמר רבי ישמעאל: "אשריך בן דמה שיצאת בשלום מן העולם ולא פרצתה גדירן של חכמים. דכתיב[6] "ופורץ גדר ישכנו נחש". סיפור זה מופיע בתלמוד… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל באותה תקופה לא היה תרופה נגד הכשת נחשים. מתי הפך התרופה לנפוצה? רק במאה ה2 לספירה. תריאק הוא תרכיב אנטיטוקסיני (antitoxin; נוגדן באורגניזם הפועל כנגד רעלן), שהופק מארס נחשים ועקרבים בצירוף מרכיבים שונים מעולם החי, הצומח והמחצב. הוא שימש כתרופה לטיפול בהרעלות, בהכשות ובעקיצות, וכן לריפוי מחלות שונות. השימוש בתריאק הפך לנפוץ בעקבות מרשמים שכתב קלאודיוס גלנוס, רופא מפורסם בן המאה השנייה לסה"נ. בתחילה שימש החומר כנוגד רעלים, ועם חלוף הזמן התרחבו שימושיו לטיפול במגוון מצבים רפואיים[1]. אבל לפי ויקיפדיה יעקב איש כפר סכניא חי במאה הראשונה, אז אם אתה אומר שהוא היה רופא שיכול לטפל העקישת נחשים אז… Read more »

אלירן
אלירן
6 months ago

אז אתה מאמין בכישופים, אז אתה מאמין שדרך כישופים באים ניסים ולא דרך אלוהים?

אלירן
אלירן
6 months ago

למה סיפורי המקרא כגון, חציית ים סוף, עמוד ענן ועמוד האש, אליהו עולה השמימה, דג אוכל את יונה הנביא, איך זה מסתמך בשבילך אם המציאות אם לא אמונה?

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל ישוע בעצמו כן ניבא והוכיח את עצמו, עובדה.
אז אתה בעצם אומר שדניאל היה נביא שקר?
כי הוא חזה שהמשיח יבוא לפני החורבן בית שני.
מעניין שמה שאתה בוחר הוא דבר אלוהים בשבילך ומה שאתה לא בוחר הוא לא דבר אלוהים.

אז תחליט , או שאתה מאמין בתנך או שלא, כי זה לא ברור בכלל. אין דבר כזה להאמין רק בחלק מהתנך ובחלק אחר לא להאמין.

אלירן
אלירן
6 months ago

אתה מצחיק, דניאל כתב את הנבוא בגלות בבל, אז ברור שהוא התכוון לחורבן שאחרי בבית שני.
ואתה לא יכול להגיד שזה עדיין לא מתממש כי הוא כתב בדיוק מתי זה יקרה. הנבואה התגשמה כבר לפני 2000 .שנה בדיוק מטורף.

״ וְאַחֲרֵי הַשָּׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם יִכָּרֵת מָשִׁיחַ וְאֵין לוֹ וְהָעִיר וְהַקֹּדֶשׁ יַשְׁחִית עַם נָגִיד הַבָּא וְקִצּוֹ בַשֶּׁטֶף וְעַד קֵץ מִלְחָמָה נֶחֱרֶצֶת שֹׁמֵמוֹת. ״

אבל אתה בוחר להתעלם מזה, אבל בסדר.

אלירן
אלירן
6 months ago

אבל כתוב כמה בשנים כמה זמן מאז שתיבנה ירושליים בשלמותה זה יקרה, אז הנבואה כבר התממשה מזמן.

אלירן
אלירן
6 months ago

זה כתוב אדוני, אם אתה בוחר להתעלם מזה זאת בעיה שלך מול אלוהים.

רפאל
רפאל
6 months ago
Reply to  אלירן

אלירן בהמשך כתוב "צדק עולמים", מה זה צדק עולמים והאם המשיח שלך קיים את זה?
בנוסף תראה לי עוד מקום בתנך כשמתארים זמן מסוים צריך לחבר שני מספרים שונים.

אלירן
אלירן
6 months ago

דרך אגב, אם תקרא את הברית החדשה אתה תראה שהוא ניבא הרבה, אני לא אפרט לך כאן, כך את הזמן ותקרא יום אחד.

אלירן
אלירן
6 months ago

אכן המשיח אמור לדבר את דברי אלוהים, וכך עשה.