האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

תעמולה מיסיונרית ה – תולדות ישוע, מבית דוד, או אוסף טעויות מביכות?

צוות האתר

צוות האתר

שיתוף ב print
הדפס מאמר
האם ספרי היוחסין של ישוע כפי שהם מובאים בבשורה על פי מתי ובבשורה על פי לוקס מוכיחים כי ישוע הוא מזרעו של דוד המלך, יורש כתר המלכות וזכאי לשבת על כיסאם של מלכי בית דוד?

 

תעמולה מיסיונרית ה – תולדות ישוע, מבית דוד, או אוסף טעויות מביכות?

Xמשיחי

האם ספרי היוחסין של ישוע כפי שהם מובאים בבשורה על פי מתי ובבשורה על פי לוקס מוכיחים כי ישוע הוא מזרעו של דוד המלך, יורש כתר המלכות וזכאי לשבת על כיסאם של מלכי בית דוד?
מה השלחותיהן של הקללה בה קולל כוניה המלך?
מיהו קינן בן ארפכשד?
ועוד…

ספר הברית החדשה מתחיל בספר היוחסין של ישוע:
"ספר תולדות ישוע המשיח בן-דוד בן-אברהם; אברהם הוליד את-יצחק ויצחק הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-יהודה ואת-אחיו. ויהודה הוליד את-פרץ ואת-זרח מתמר ופרץ הוליד את-חצרון וחצרון הוליד את-רם. ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד את-נחשון ונחשון הוליד את-שלמון. ושלמון הוליד את-בעז מרחב ובעז הוליד את-עובד מרות ועובד הוליד את-ישי. וישי הוליד את-דוד המלך ודוד המלך הוליד את-שלמה מאשת אוריה. ושלמה הוליד את-רחבעם ורחבעם הוליד את-אביה ואביה הוליד את-אסא. ואסא הוליד את-יהושפט ויהושפט הוליד את-יורם ויורם הוליד את-עזיהו. ועזיהו הוליד את-יותם ויותם הוליד את-אחז ואחז הוליד את-יחזקיהו. ויחזקיהו הוליד את-מנשה ומנשה הוליד את-אמון ואמון הוליד את-יאשיהו. ויאשיהו הוליד את-יכניהו ואת-אחיו לעת גלות בבל. ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניהו את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את-זרבבל. וזרבבל הוליד את-אביהוד ואביהוד הוליד את-אליקים ואליקים הוליד את-עזור. ועזור הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-יכין ויכין הוליד את-אליהוד. ואליהוד הוליד את-אלעזר ואלעזר הוליד את-מתן ומתן הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח." – מתי, פרק א', פסוקים 16-1.

מתי ידע כי המשיח חייב להיות מזרעו של דוד המלך (ישעיהו יא, ירמיהו לג), לכן הוא מתחיל את בשורתו בהכרזה שישוע הוא "בן דוד". אמנם, בשלב מאוחר יותר סותר את עצמו בקביעה כי לישוע אין אב ביולוגי ואמו התעברה כביכול מ"רוח הקודש". שאלה: שושלת היוחסין המובאת במתי מקורה ביוסף, אם יוסף אינו אביו של ישוע, כפי שטוען מתי מהו הקשר המשפחתי בין דוד המלך לבין ישוע? ממילא ברור שישוע לא יכול להיות משיח! יתירה מזו, הטענה כי "רוח הקודש" הוא בעצם "אביו" של ישוע סותרת לחלוטין את כל דברי הנביאים כי המשיח חייב להיות מזרעו של דוד! אם דבריהם של הנביאים (שהמשיח בא מזרעו של דוד) נכונים, אין מקום לטענה שישוע נולד מ"רוח הקודש"!
לסתירה זו, אין ל"משיחיים" תשובה הגיונית. חלקם משתמשים לשם כך בתשובה "מקורית": לדבריהם, יוסף היה "האב המאמץ" של ישוע, בזה מביאים כביכול הוכחה שישוע נחשב בו לבן אמיתי. תשובה זו מגוחכת בגלל שהיא סותרת את חוקי התנ"ך בו לא נמצא כל מקור לאפשרות העברת הייחוס על ידי אימוץ. להיפך, כהן (השייך לשבט לוי) יכול להיות רק מי שאביו כהן. דהיינו; אם כהן אימץ ילד השייך לשבט אחר, ילד זה אינו יכול בשום אופן להיות כהן (ולעבוד בבית המקדש וכו') אלא הוא ממשיך את השתייכותו המקורית לשבט של אביו האמיתי. בנוסף, אין כל מקור לדבר האימוץ מה"ברית החדשה".

גם לוקס (בפרק ג', פסוקים 38-23) מביא את ייחוסו של ישוע:
"וישוע היה כבן שלשים שנה בהחלו את עבדתו ויחשבהו לבן יוסף בן עלי; בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף; בן מתתיהו בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי; בן מחת בן מתתיהו בן שמעי בן יוסף בן יודה; בן יוחנן בן רישא בן זרבבל בן שאלתיאל בן נרי; בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמודם בן ער; בן ישוע בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי; בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים; בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד; בן ישי בן עובד בן בועז בן שלמון בן נחשון; בן עמינדב בן ארני בן חצרון בן פרץ בן יהודה; בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור; בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח; בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן; בן אנוש בן שת בן אדם בן אלוקים."

 אם נעיין בשני שושלות היוחסין כפי שהן מופיעות במתי ובלוקס, נגלה שהן סותרות אחת את השנייה לחלוטין. על מנת להתמודד עם בעיה קשה זו מנסים ה"משיחיים" לטעון שמתי מדבר על תולדות יוסף, ולוקס על תולדות מרים – אמו של ישוע (ישנם פלגים נוצריים אחרים הטוענים את ההיפך). תשובה זו לא מתקבלת מכמה סיבות:

 • אין שום בסיס ראיתי מדברי לוקס שהוא מדבר על מרים. להיפך, לוקס כותב בפירוש שהוא מביא את שושלת ייחסו של יוסף ("יוסף בן עלי"). שמה של מרים לא מוזכר כלל בפרק ג' בלוקס.
 • ניסיונם של ה"משיחיים" לייחס את מרים לדוד המלך אינו מועיל להם, אין כל מקור בתנ"ך על ידו ניווכח שייחוס נמשך אחרי האם. בתנ"ך כולו הייחוס נמשך אחר האב: ספר במדבר (א, יח): "ויתילדו על משפחתם לבית אבותם". אלוקים מבטיח לדוד המלך ששושלת מלכותו ממנה ייצא המשיח תעבור מבן לבן: "לא יכרת לך איש מלפני ישב על כסא בית-ישראל." (מלכים א,ח,כה) וכך גם נאמר בירמיהו הנביא:
  1. (ירמיהו לג, יז)
  2. "מהיות לו בן מלך על כסאו." (ירמיהו לג, כא)
  מכל הנ"ל, מוכח בעליל כי לפי התנ"ך אין שום מקום לסדר יוחסין דרך האם.
 • גם אם נסכים לנקודת ההנחה ששושלת יוחסין יכולה לעבור אף דרך האם, לא יועיל דבר להוכיח את משיחיותו של ישוע ולו מהסיבה כי על פי התורה משיח חייב להיות מצאצאיו של דוד רק דרך בנו שלמה המלך ולא דרך בן אחר ("נתן בן דוד"). וכך ה' אמר לדוד המלך: "הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם" (דברי הימים א כב, ט-י). כך נאמר במקומות נוספים בתנ"ך (שמואל ב ז,16-12; דברי הימים א יז, 14-11; כח, 7-4; כט, 1; דברי הימים ב ז, 18-17). לעומת זאת, בלוקס פרק ג' שושלת היוחסין אינה עוברת דרך שלמה, אלא דרך נתן בן דוד. כלומר שהשושלת כמו שהיא מופיעה שם אינה יכולה להיות השושלת של המשיח!
 • בעיון נכון בספר הברית החדשה ניווכח כי בשושלת המובאת בספר מתי, מופיעים 27 שמות, כלומר 27 דורות אחרי דוד ועד ישוע. אולם, בפרק ג' בספר לוקס – נראה שמדוד עד ישוע מופיעים… 42 שמות, היינו 42 דורות! פער של 15 דורות, משמעות של כמה מאות שנים! התוצאה: לא נוכל לומר בשום דרך ששושלת אחת היא של יוסף והשניה של מרים. זו טענה מופרכת לחלוטין, יוסף ומרים לא יוכלו להתחתן עם פער של מאות שנים המפרידים ביניהם!

וכך כותב מתי, אחר שהביא את כל הייחוס של ישוע: "והנה כל הדורות מאברהם עד-דוד ארבעה עשר דורות, ומדוד עד גלות בבל ארבעה עשר דורות, ומגלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דורות." (מתי א, 17). בזאת נגלה לעיננו מספר בעיות נוספות:

 1. בקבוצה השנייה אמורה להיות – על פי התנ"ך – 18 דורות. אך מתי השמיט 4 דורות:
  א. "ויורם הוליד את-עזיהו": ביניהם חסרים אחזיהו, יואש ואמציה. (דברי הימים א: פרק ג', 12-11)
  ב. "ויאשיהו הוליד את-יכניהו": בין יאשיהו ליכניהו חסר יהויקים (דברי הימים א: פרק ג' פסוק 15) [אגב, גלות בבל לא התחילה בימי יאשיהו ("ויאשיהו הוליד את-יכניהו ואת-אחיו לעת גלות בבל") אלא בימי יכניה עצמו.]
 2. בקבוצה השלישית יש גם רק 13 דורות!!! הבה נחשב
 3. בעיה נוספת היא שישוע מתייחס לדוד דרך יכוניהו (כוניהו), שעליו נגזר כי לא יהיה מזרעו יושב על כס המלכות:
  הַעֶצֶב נִבְזֶה נָפוּץ, הָאִישׁ הַזֶּה כָּנְיָהוּ, אִם-כְּלִי, אֵין חֵפֶץ בּוֹ; מַדּוּעַ הוּטְלוּ, הוּא וְזַרְעוֹ, וְהֻשְׁלְכוּ, עַל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא-יָדָעוּ. אֶרֶץ אֶרֶץ, אָרֶץ–שִׁמְעִי, דְּבַר-יְהוָה. כֹּה אָמַר יְהוָה, כִּתְבוּ אֶת-הָאִישׁ הַזֶּה עֲרִירִי–גֶּבֶר, לֹא-יִצְלַח בְּיָמָיו: כִּי לֹא יִצְלַח מִזַּרְעוֹ, אִישׁ יֹשֵׁב עַל-כִּסֵּא דָוִד, וּמֹשֵׁל עוֹד, בִּיהוּדָה. (ירמיהו כ"ב, 28-30)

עוד טעות שאפשר לראות אצל לוקס :
"שלח בן קינן בן ארפכשד": מיהו קינן? לפי התנ"ך שלח הוא בנו של ארפכשד ולא נכדו!

ואלו רק חלק מהבעיות של שושלת היוחסין של ישוע כפי שמופיעה בספר הברית החדשה. אילו מתי ולוקס ידעו את עצת פאולוס/שאול, לא היו מסתבכים:

"אבל תרחק מן-השאלות התפלות ומלימודי תולדות…" (טיטוס ג', 9)

ראה עוד: על נסים והתגלות בדתות.

0 0 vote
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Inline Feedbacks
View all comments
איש פלוני
איש פלוני
1 year ago

ספר הברית מאת יעקב צורישדי, עובר קטע קטע בברית החדשה ומקשה עליו.

https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=179071&width=-17&scroll=0&udid=15881853548658642&pagenum=1

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x