1

ד”ר דוד שפירא: בני ישראל היו במצרים

ד”ר דוד שפירא בריאיון לאלכס צייטלין: בני ישראל היו במצריים, הריאליה של הטקסט היא של המאה ה14 לפני הספירה, היעדר הכינוי ‘ישראל’ בתעודות מצריות אינו הוכחה, שכן יתכן שה’חבירו’ כלל גם את המצרים.

אגב שפירא אומר שבבראשית יש 26 מלים מצריות הידועות ומאובחנות כבנות התקופה הזו, ומביא עוד ראיות בסגנון.

האמירה שלו שמדובר במסורות שהחזיקו מהמאה ה13 לפני הספירה עד המאה השביעית, לא עומדת בפני שום ביקורת, סיפור שעובר מפה לפה במשך אלף שנים, לא יכול לשמור על אותנטיות של הפרטים ושל המלים, הוא לא יכול להיות מותאם בסגנונו באופן מוחלט למאה ה13 בלי שום סימני איחור של האנשים שסיפרו אותו שנים רבות לאחר מכן. משהו יכול להישאר, אבל לא כל הטקסט כצורתו. הוא מביא כל כך הרבה דוגמאות בסרטון הקצר הזה, שהן בלבד מספיקות להפריך את ה’פתרון’ הזה.

כמו כן הדברים שלו בסוף הריאיון על ספר יהושע כאילו הוא סותר את שופטים או את המציאות, שגויים גם כן, כפי שהראינו הרבה פעמים, ראה למשל כאן: מה באמת אומרים הממצאים הארכיאולוגיים?