1

ד”ר דוד שפירא: יציאת מצרים כאירוע היסטורי – המשך

כהמשך לריאיון הזה, מתראיין שפירא שוב אצל צייטלין לשני פרקי המשך:

כדאי להבדיל בין החלק ההיסטורי אותו הוא מנסה לבסס, ובין האמירות המוטמעות מנטלית כמו “ברור שלא היה כמו שמתואר”, הנובעות מהלך הרוח ה’מקובל’ בהיכלי האקדמיות, שקשה להתנתק ממנו לגמרי. כל אחד ישפוט מה מוכח ומה לא. משפט הסיכום שלו הוא: “הריאליה של הממלכה החדשה תואמת להפליא לסיפור שבתורה”.

תזכורת: פרויקט השו”ת יציאת מצרים