1

ד”ר דוד שפירא על מזבח הר עיבל

ריאיון מאד מעניין של ד”ר דוד שפירא אצל אלכס הבלתי נלאה

הוא מקביל את מזבח הר עיבל לסגנון בניה מצרי, ובכלל על הקשר של הלויים למצרים על פי הקבלות שמיות וקשרים לתרבות אחנתון.