פרופ' מרצבך: האם השגחה פרטית היא התערבות בסטטיסטיקה?

לחץ לגירסת הדפסה