לאחדות פרשת מכות מצרים, ופרשת מכת ברד

לחץ לגירסת הדפסהסלע קיומה של תורת התעודות, היא הטענה לחלוקת ספר בראשית ותחילת שמות, למקורות שונים. מדוע? משום שעצם ההבחנה בין לשון תורת כהנים לבין בראשית, או דברים, אין בה בכדי לשלול את אותנטיות התורה. טבעי ומתבקש, שסיפורי האבות יבואו בלשון סיפורית, שנאום משה יבא ברטוריקה יחודית של נאומי משה, ואילו החוקים, חוקי הפולחן, הקדושה, …

לאחדות פרשת מכות מצרים, ופרשת מכת ברד לקריאה »