1

אדוארד דוגרטי

פרופ’ להנדסת מחשבים וביואנפורמטיקה