אהרן מאיר

ארכיאולוג, פרופ' באוניב' ב"א

ד"ר יצחק מייטליס: כשהארכאולוגיה אינה פוגשת את ההיסטוריה

תאריך: 07/01/20

הארכיאולוג ד"ר יצחק מייטליס, במאמר חדש (מתוך 'על אתר' כ) על אי־ התאמות בין המקורות ההיסטוריים החוץ ־מקראיים למחקר הארכאולוגי: סוגיית אי־ ההתאמה בין הת …

כרונולוגיה מצרית ותיארוך יצי"מ לפי פרופ' מיכלסון

תאריך: 01/09/19

המתמטיקאי פרופ' דניאל מיכלסון ממכון וייצמן, מציג כרונולוגיה מקיפה, המזהה את רוב האירועים העיקריים שבמקרא בהיסטוריה ובארכיאולוגיה המקובלות. הוא כתב חיב …

הליצן

פרופסור, מבקר מקרא, ופוסק הלכה

תאריך: 03/06/19

לא, אין המדובר בשלשה אנשים שהתכנסו לדיון ביניהם, אלא באיש אחד שלקח על עצמו את שלל התפקידים האנדרוגיניים הללו. דוד גולינקין, נשיא מכון שכטר בדימוס , הו …

מה הוא "העולם הבא"? ביאור לפי הפשט

תאריך: 03/02/19

הרב אלאור כהן, מבאר את המונח 'עולם הבא' בדברי חז"ל. ·         הקדמה יש מחלוקת מפורסמת, מהו 'העולם הבא'? יש הסוברים שהעולם הבא הוא עולם הנשמות, קרי: גן …

הרב חיים נבון: הסיבות להבדלים בהלכה בין הגבר לאשה

תאריך: 01/10/18

הרב חיים נבון, מתלמידיו של הרב ליכטנשטיין, כותב על מעמד האשה בהלכה. מתוך ספרו 'גשר בנות יעקב' קטעים מתוך פרק ב', מאמר חשוב ובסיסי המציג גישה רציונלית …

פמיניזם ויהדות

תאריך: 11/07/18

אחי הגולש היקר, אם יש את נפשך לדעת משהו על פמיניזם ויהדות, שלא מתוך אפולוגטיקה שמטרתה להגן על היהדות או להגן על הפמיניזם, כוף אזנך כאפרכסת וכלך לך אצל …

מה יוצא מלדבר על ערכים? מוסר ליברלי, ומוסר נוצרי

תאריך: 22/06/18

התנועה הליברלית והגופים המזוהים עמה, מרבים לדבר על מוסר וערכים, כשהערך הראשון הוא כמובן ערך הליברליות, אך יחד עמו משתמשים בארסנל שלם של ערכים. כפי שרא …

ד"ר בני גזונדהייט: ארכיאולוגיה ויציאת מצרים

תאריך: 04/02/18

ד"ר בני גזונדהייט, איש מדע מפורסם וגם מתמחה במחשבת ישראל, עוסק בנושא יציאת מצרים בארכיאולוגיה: "זכר ליציאת מצרים" – ארכיאולוגיה ויציאת מצרים [1] / בני …

דרכי פירוש בתורה ובנביאים ב

תאריך: 14/01/18

לחלק ראשון חילופי נוסח במקור חילופי נוסח בין מקורות מקבילים, סודות? או לשון בני אדם? הרשב"א בתשובה (ח"א יב) נשאל על סבת הדברים השנויים בתורה בשני גירס …

לשיטתן של דרשות חז"ל ג

תאריך: 01/01/18

שיטת הלימוד של חכמינו המלבי"ם, שנראה כמנסה להפוך את האסמכתות לדרשות גמורות, והלוי שנראה כמנסה להפוך את הדרשות לאסמכתות בעלמא, מביאים אותנו יחדיו להתבו …

נס וטבע ביציאת מצרים

תאריך: 10/07/17

נס וטבע ביציאת מצרים עשרת המכות שימשו כר נרחב להסברים שבאו לעמוד על תכונתן. ואכן יש ענין רב בהבנת המאורעות והתרחשותם, כיצד היו נראים, מה היינו חשים לו …

ד"ר יהושע ברמן: סתירות? ביקורת המקרא לא פותרת שום בעיה

תאריך: 27/06/17

(מתוך: בעיני אלהים ואדם, בלי ההערות) הערת המעתיק: הכותב מציע גם פרשנויות חוקיות המנוגדות למסורת ולהלכה, כסוג של פתרון בדרך הפשט, ויתכן שהיו תקופות בימ …

הנבואה ד 2: עם ישראל לאורך ההיסטוריה – ההבטחות

תאריך: 15/05/17

המשך רשימת התכונות מהמאמר הקודם, שלשת התכונות האחרונות של עם ישראל, הן בעצם סוג של הבטחות: 5) גולה מארצו ושב אליה פעמיים. 6)  בולט בהישגיו. 7)  דבק בד …

התורה כתכנית העולם ב: התכנית והסדר של חלקי התורה

תאריך: 26/04/17

לחלק ראשון: התורה כתכנית העולם א: רעיון התכנית ספר התורה הוא עולם מלא, מלא בעושר של תכנים, ובהשפעה על תחומים רבים, חברתיים, מדיניים, דתיים, מוסריים, ו …

נשמה או אורגניזם ז – גלגול נשמות

תאריך: 29/03/17

האמונה בגלגול נשמות היא עתיקת יומין כמעט כמו האמונה בהישארות הנפש, הירודוטוס כותב כי המצרים הם הראשונים שהגו את תורת הגלגולים (היסטוריה ב 123), אפלטון …

מדוע אנו לא עוסקים בשאלות החשובות באמת?

תאריך: 16/03/17

מדוע אנו לא עוסקים בשאלות החשובות באמת? לאברי גלעד יש הסבר: ״הטלוויזיה היא המנוע המרכזי בחורבן המין האנושי״. בריאיון לבן קמינסקי, אומר גלעד: אתה כבר 3 …

תודעה ו"רוח הקדש"

תאריך: 22/02/17

תודעה ונבואה ביהדות במסורת היהודית תודעה ונבואה אינן אלא שתי נקודות על רצף אחד, כל נפש המכוונת את עצמה לקלוט את הרצון האלהי, תודעתה 'מתברכת' ויש בה בח …

כו. מסתרי האגדה

תאריך: 24/11/16

דברים הנראים חסרי מקור, ואף מקוממים, יכולים להיראות אחר העיון כמסקנות מפתיעות שהקדימו את המחקר באלפי שנה.

כה. מקורות האגדה סגנונה ודרכיה

תאריך: 24/11/16

דומה שאי אפשר להבין את האגדות מבלי לעמוד על המקורות מהם הן נובעות. הנטייה הטבעית של הקורא היא לייחס את המאמר לאותו תלמיד או אמורא שאמרו, ולחשוב עליו ב …

כא מחקר הדרשות

תאריך: 24/11/16

עיון קל על פני אלפי דרשות חז"ל הפזורות בתלמודים ובמדרשי ההלכה, מלמדנו שאין אנו מבינים שום בסיס לדרשות האלו, אין אנו מצליחים להבין מדוע ו' מרבה עכו"ם, …

כ רובד הרמז במקרא

תאריך: 24/11/16

המושג "רמז" בייחס לפירוש התורה, מעלה אסוציאציה של גימטריות, דרשת כתרי אותיות, וכיוצא באלו פרשנויות בלתי מבוססות. הייתכן "רמז" ריאלי, או שזו סתירה פנימ …

יז. סמכותו של התלמוד

תאריך: 24/11/16

דברינו עד כאן נגעו בניסוח ההלכה בימי הבית השני ולאחריו, אך בדורות שלאחר מכן חלו שני שינויים מכריעים בהלכה: הראשון הוא כתיבת תורה שבעל פה, והשני חתימת …

יג. מקומו של ההגיון בהלכה

תאריך: 24/11/16

שאלה המטרידה רבים היא, מהו מקומו של ההגיון האנושי בהלכה? האם התורה יכולה להיות נגד ההגיון? האם פוסק הלכה יכול להכריע בספקותיו על סמך ההגיון שלו?

ג. השתלשלותה של תורה שבעל פה

תאריך: 13/11/16

תורה שבעל פה מורכבת כפי שראינו במאמר הקודם, ממסורת הלכתית, וממסורת של כללי הכרעה. אם בזמן נתינת התורה הגיעו מקבליה להבנה מלאה של החוקים אותם קיבלו

נפש ונשמה בחז"ל

תאריך: 10/11/16

הכינויים "נפש" "רוח" "נשמה" במקורות הקדמונים לא תמיד נאמרו בדווקא, שלשתם יכולים להתחלף זה בזה

הבקורת הנמוכה 1

תאריך: 19/09/16

על 'מדע' התיקונים ללשון המקרא

התורה בימי בית ראשון

תאריך: 19/09/16

האמנם אין התורה מוזכרת מספיק בנביאים?

ט הדור השני של ההתנחלות

תאריך: 14/09/16

הממצאים הארכיאולוגיים הקשורים בדור השני, שאחר מלחמות הכיבוש.

כו אנכרוניזמים?

תאריך: 31/07/16

כאנכרוניזמים הוכרו זה מכבר כמה מושגים וביטויים הנמצאים בתורה, שנראים לפי ההשקפה הפשוטה כשייכים רק לתקופה מאוחרת יותר. אך האם הנחות אלו עומדות בפני הבק …