אליהו בן אמוזג

פילוסוף ומקובל

בן אמוזג: מוצא האנושות על פי התורה

תאריך: 13/09/17

הפילוסוף של הדת, אליהו בן אמוזג, כותב על מוצא האנושות על פי התורה, מתוך ספרו 'ישראל והאנושות': מתוך בורות, או מתוך גאוה, בקשו כל הגזעים למשוך את סדר י …

התורה כתכנית העולם ד: התכנית בהיסטוריה

תאריך: 26/04/17

לחלקים הקודמים של המאמר: התורה כתכנית העולם א: רעיון התכנית התורה כתכנית העולם ב: התכנית והסדר של חלקי התורה התורה כתכנית העולם ג: התהליכים ההיסטוריים …