בני גזונדהייט

ד"ר לרפואה ולביואתיקה

פרוייקט השו"ת – יציאת מצרים

תאריך: 17/04/19

כמדי שנה בפרוס הפסח אנו נתקלים שוב באותן השאלות, השנה ניתן גם את כל התשובות, בהקשר של יציאת מצרים.   אלעד: לפני שאתם מספרים על יציאת מצרים, למה א …

ד"ר בני גזונדהייט: ארכיאולוגיה ויציאת מצרים

תאריך: 04/02/18

ד"ר בני גזונדהייט, איש מדע מפורסם וגם מתמחה במחשבת ישראל, עוסק בנושא יציאת מצרים בארכיאולוגיה: "זכר ליציאת מצרים" – ארכיאולוגיה ויציאת מצרים [1] / בני …

מי חיבר את ספר תהלים ומתי?

תאריך: 04/01/17

במבט ראשון ספר תהלים, שהינו אוסף מזמורים העוסקים בנושאים מופשטים, אינו יכול לשמש נקודת משען היסטורית.

ביקורת המקרא הולהויזנית 5. – סימני אחידות

תאריך: 06/07/16

הוכחות רבות ומכריעות ישנן לאחידות הפרשיות בתורה. דוקא הפרשיות שדימו המבקרים למצוא בהם סימני מקורות שונים, מוכיחות על עצמן כי הן אחידות ומתוכננות להפלי …