דוד דישון

היסטוריון

נאורות, נאציזם, ופוסט מודרניזם, מה הקשר?

תאריך: 29/04/20

הקשר, לדידו של פרופ' זאב בכלר, נעוץ בתורתו של גרמני מפורסם אחד: עמנואל קאנט, בכתבה שפורסמה בגלילאו ב2005, בשני חלקים, פורס בכלר את ההקשר הרחב בהשתלשלו …

עדי אביר על ספר דברים

תאריך: 31/01/19

המגיב אליעזר, כאן, מעתיק קטע מדברי עדי אביר, מיודעינו מכל הסילופים והשגיאות שבמאמריו הקודמים, וכך כותב אליעזר: מן העניין להביא כאן חלק מעבודתו של עדי …

הדרך לאמונה: פשוט, או דרך הספקנות?

תאריך: 22/02/18

סקירה על שני ספרים חדשים (יחסית) בנושאי בסיס האמונה, בעלי גישות מנוגדות. בשוק הספרים העברי, אין הרבה ספרים העוסקים בצורה רצינית ביסודות האמונה מול ההש …

הבקורת הנמוכה 1

תאריך: 19/09/16

על 'מדע' התיקונים ללשון המקרא

כח שימוש לרעה במורכבות הנתונים

תאריך: 31/07/16

ביקורת המקרא מרבה להשתמש בטיעונים הנראים לכאורה אובייקטיביים, איך ייתכן שיש שלש סיפורים של ירידת האבות למצרים, האם אין מדובר באותו סיפור?

ביקורת המקרא הולהויזנית 8. קביעת זמן המקורות

תאריך: 06/07/16

קביעת זמן המקורות נעשה על סמך הנחות משוללות יסוד