דורון לדוין

ד"ר לפיזיקה

הפיזיקאי דורון לדוין: בחירה חפשית ברמה הקוונטית

תאריך: 09/02/17

הפיזיקאי דורון לדוין: בחירה חפשית ברמה הקוונטית חלק מתוך סקירה של בעז מזרחי באתר מהות החיים על התיאוריה של לדוין הניסוי שטרף את הקלפים בנג'מין ליבט הי …

ההיסטריה של המחר – סקירה על ספרו של יובל נח הררי ד

תאריך: 11/12/16

בחלק הזה מסתמך הררי על הנקודות שפורטו בחלקים הקודמים, ולפעמים מקצין אותן עוד יותר. לכן יהיו נושאים שנידרש אליהם מחדש.