דיויד מנטון

פרופ' לביולוגיה

הביולוג פרופ' מנטון – שולל את האבולוציה

תאריך: 21/05/18
מחבר :צוות האתר

דיויד מנטון, פרופ' לביולוגיה, חיבר פרסומים רבים ואף מרצה נגד קבלת האבולוציה כעובדה (כאן ניתן לראות את ספריו. וראה למשל מאמרו: האם הציפורים התפתחו מדינ …