דניאל פרידמן

פרופ' למשפטים

פסיכולוגיה אבולוציונית כאופיום להמונים

תאריך: 23/04/18

עסקנו מספר פעמים בשאלת הערך של הפסיכולוגיה האבולוציונית, הראינו כיצד אינה תורמת מאומה מבחינה לוגית, והיא טאוטולוגיה ומהתלה גרידא. כעת נתמקד בנזקים שהי …

מאין הופיעה יכולת הדיבור?

תאריך: 18/02/18

בעיני מי ששבוי במיתוסים המודרניים, אין בכלל שאלה, תחום ה'מחקר' מכונה "האבולוציה של השפה", ניתן למצוא הרבה פרסומים תחת הכותרת הזו הכוללת כביכול את התשו …

פרופ' דניאל פרידמן: חוקי החמלה יחודיים לתורת ישראל

תאריך: 05/07/17

מתוך דבריו של פרופ' דניאל פרידמן שר המשפטים לשעבר, במאמרו 'וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים'. יציאת מצרים נזכרת פעמיים בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן: בדיבר …

יובל נח הררי על ההיסטוריה של היהדות

תאריך: 17/05/17

במסגרת קורס להיסטוריה עולמית, מעביר הררי את ההרצאה: מבא להיסטוריה יהודית, המדובר במסמך מביש מבחינה לוגית ומבחינה היסטורית, במאמר זה נדגיש את הנקודות ה …