האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

יהושפט נבו

ד"ר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

הרב דניאל נשיא: כבוד והערכה

תאריך: 16/10/23
מחבר :צוות האתר

במה יכול האדם להתהלל ולהתגאות? כישורים בידי שמיים 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים', שנאמר (דברים י, יב) "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וג …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ראש חודש כסליו: זריזים מקדימים לניפוץ מיתוסים

תאריך: 01/12/22
מחבר :צוות האתר

מלחמת האור והחושך כאן כדי להישאר. כמדי שנה בשנה, מתחרים כלי התקשורת השונים, על מנפץ המיתוסים הטוב ביותר, שזוכה לבמה מהודרת לכבוד חג החנוכה, זה שמראה ש …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

"תיקוני" לשון של מבקרי מקרא – סקירת ספרות

תאריך: 05/10/21
מחבר :צוות האתר

התלמיד התמים, בבואו אל ספרי הלימוד ומבואות למקרא, ימצא בהם שפע של אזכורים ל'תיקוני לשון', נוסחאות חילופיות, המגובים בשמותיהם של חוקרים שונים. כמובן שא …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

"עידן חדש – התנפצות טיעון העד"

תאריך: 06/10/20
מחבר :צוות האתר

אחת הצפרדעים בביצה הפייסבוקית, שמדי פעם מבליח עם פיליטון חצי מקורי, הוא עידן חדש. הפעם הוא מתיימר 'לנפץ' את טיעון העד, והוא בהחלט מצליח לשכנע את המשוכ …

image_printלחץ לגירסת הדפסה
הליצן

פרופסור, מבקר מקרא, ופוסק הלכה

תאריך: 03/06/19
מחבר :צוות האתר

לא, אין המדובר בשלשה אנשים שהתכנסו לדיון ביניהם, אלא באיש אחד שלקח על עצמו את שלל התפקידים האנדרוגיניים הללו. דוד גולינקין, נשיא מכון שכטר בדימוס , הו …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ב"צ לוריא על תיאוריות ביקורת המקרא

תאריך: 02/05/18
מחבר :צוות האתר

חוקר א"י, ב"צ לוריא, במאמרו:  מחקר המקרא בימינו אנו (בית מקרא קו'), נותן מושג כללי על תיאוריות ביקורת המקרא הקלאסיות, ומראה כיצד אינן מבוססות אלא על ד …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

עוד על 'מחקריו' של יגאל בן נון

תאריך: 15/04/18
מחבר :צוות האתר

קשה להאמין שיש מי שמתייחס ליגאל בן נון ברצינות, אבל לכבוד חג הפסח הרים גם יונתן כהן את הכפפונת, והתייחס לחיבוריו של בן נון במאמר באתר מידה, להלן חלק מ …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

דרכי פירוש בתורה ובנביאים ב

תאריך: 14/01/18
מחבר :צוות האתר

לחלק ראשון חילופי נוסח במקור חילופי נוסח בין מקורות מקבילים, סודות? או לשון בני אדם? הרשב"א בתשובה (ח"א יב) נשאל על סבת הדברים השנויים בתורה בשני גירס …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

מארק ברטלר לומד לקרוא

תאריך: 10/01/18
מחבר :צוות האתר

(התייחסות לחמשת הפרקים הראשונים בספר). פרופ' מארק ברטלר, בספרו: "לקרוא את התנ"ך", מתיימר להציע קריאה חדשה בתנ"ך, "קריאה כיהודי וכלומד", כפי הכותרת של …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ד"ר יהושפט נבו: התורה וחמורבי, אין השפעה, יש יתרון מוסרי

תאריך: 14/06/17
מחבר :צוות האתר

בספרם של יהושפט נבו ויוסף ניצן 'צהר למקרא' (מופת תשס"ד), בא המאמר: ארץ ישראל ושכנותיה, חוקי חמורבי – השוואה לחוקי התורה. בו מראים המחברים את ההבדל התה …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

קיומו ותפוצתו של ספר התורה

תאריך: 13/06/17
מחבר :צוות האתר

שאלה: נניח שמשה רבינו נתן ספר תורה לעם ישראל ביום מותו, האם זה אומר שהספר היה נפוץ בעם, אולי היה ספר אחד מונח במשכן הרבה שנים, ובזמן מסויים מישהו שינה …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ממלכת דוד ושלמה בארכיאולוגיה – אריה בורנשטיין

תאריך: 30/05/17
מחבר :צוות האתר

המאמר נדפס בטללי אורות ח ומופיע באתר דעת.  האם נפרדו דרכי הארכיאולוגיה ומקורות התנ"ך? על הויכוח ה"חדש" על ממלכת דוד ושלמה  אריה בורנשטיין   א. סי …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

יובל נח הררי על ההיסטוריה של היהדות

תאריך: 17/05/17
מחבר :צוות האתר

במסגרת קורס להיסטוריה עולמית, מעביר הררי את ההרצאה: מבא להיסטוריה יהודית, המדובר במסמך מביש מבחינה לוגית ומבחינה היסטורית, במאמר זה נדגיש את הנקודות ה …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

נביאים אחרונים כמסמכים היסטוריים

תאריך: 10/05/17
מחבר :צוות האתר

נעמוד כאן בקצרה על המקבילות ההיסטוריות והארכיאולוגיות המאמתות את הפרטים ההיסטוריים שבספרי הנביאים. ישעיהו בפברואר 2018 נתגלתה בחפירות עיר דוד בקירבת מ …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

התגשמות הנבואות שבנביאים אחרונים א: מעמוס ועד צפניה

תאריך: 26/04/17
מחבר :צוות האתר

אמונת ישראל מושתת על נבואת משה, נבואת משה הם דברי ה' חרותים באצבע אלהים על ספר התורה, והמכתב מכתב אלהים הוא. נבואת משה מדברת בצורה ברורה ומפורשת, היא …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

התגשמות הנבואות שבנביאים אחרונים ב: מירמיהו ועד יחזקאל

תאריך: 26/04/17
מחבר :צוות האתר

תיאור התגשמות הנבואות בנביאים אחרונים לחלק ראשון: התגשמות הנבואות שבנביאים אחרונים א: מעמוס ועד צפניה ירמיהו ישיבת הכובשים בירושלים "ויאמר ה’ אלי מצפו …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

קדמות דברים א

תאריך: 05/04/17
מחבר :צוות האתר

את קדמותו של דברים יחד עם כל התורה, הוכחנו בהוכחות מכריעות ב'זמן כתיבת התורה', התיעוד בנביאים, ושאר המאמרים העוסקים באופן כללי בביקורת המקרא, ובמאמר: …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

כא3 התיעוד בנביאים – רשימות משוות

תאריך: 29/03/17
מחבר :צוות האתר

כהמשך למאמר הקודם: התיעוד בנביאים בחומשי דעת מקרא שע"י הוצאת מוסד הרב קוק, באו רשימות של מקבילות בין התורה לבין דברי הנביאים. הרשימות מקיפות מאד, וכול …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

קדמותו ואמינותו של דברי הימים

תאריך: 15/02/17
מחבר :צוות האתר

קדמותו ואמינותו של דברי הימים דברי הימים ספר דברי הימים, היה הראשון שזכה להיות מטרה לחץ ולהויזן ותלמידיו באופן בוטה וגורף: "תוצאה של שימור כל השרידים …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

וליקובסקי – תיארוך יציאת מצרים ועדויות מצריות

תאריך: 25/01/17
מחבר :צוות האתר

וליקובסקי – תיארוך יציאת מצרים ועדויות מצריות בחיפוש אחר חוליית קשר בין תולדות מצרים וישראל*     מרד ומנוסה   השתדלתי למצוא במקורות המצ …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

מי חיבר את ספר תהלים ומתי?

תאריך: 04/01/17
מחבר :צוות האתר

במבט ראשון ספר תהלים, שהינו אוסף מזמורים העוסקים בנושאים מופשטים, אינו יכול לשמש נקודת משען היסטורית. אך לא כן הם הדברים, ניתן להוכיח שספר תהלים נתחבר …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

אבותינו א: אברהם ואליהו – הבנאי והרופא

תאריך: 29/11/16
מחבר :צוות האתר

אל תוך ישימון רוחני פורצים בסערה שני הלוחמים הגדולים: אברהם העברי, ואליהו התשבי. המצביאים הענקים האלו אינם יודעים מנוחה, נודדים כסופה ממקום למקום, מן …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

מתן תורה בהיסטוריה – התורה עצמה

תאריך: 19/09/16
מחבר :צוות האתר

העדויות ההיסטוריות להתרחשותו של מתן תורה בסיני בשנת ב' תמח'

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ההיסטוריות של המונותואיזם בישראל

תאריך: 19/09/16
מחבר :צוות האתר

הוכחות היסטוריות להיותו של המונותואיזם הבסיס הראשוני לאמונת ישראל משחר ימיה

image_printלחץ לגירסת הדפסה

יחודו של המשפט הישראלי

תאריך: 18/09/16
מחבר :צוות האתר

על יחודו ונצחיותו של המשפט הישראלי והצד המוסרי שבו.

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ר.א פרידמן – מי כתב את התנ"ך?

תאריך: 31/07/16
מחבר :צוות האתר

ריצארד אליוט פרידמן 'מי כתב את התנ"ך', 1987. תרגום לעברית: זמורה ביתן 1995. פרופ' פרידמן מאוניב' סאן דייגו, זכה להתחכך בחוקרי מקרא מפורסמים, שאת רעיונ …

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ביקורת המקרא בעיני חוקרים ישראלים בדורות האחרונים

תאריך: 28/07/16
מחבר :צוות האתר

הבקורת בישראל גם היא ממשיכה את השיטה של הפרחת השערות מבלי לנסות להוכיח אותן או את ההנחות שעליהן הן מסתמכות.

image_printלחץ לגירסת הדפסה

ביקורת המקרא הוילהויזנית 12. ממחקר לדרשנות.

תאריך: 06/07/16
מחבר :צוות האתר

מסתבר שעם הזמן, יצרה לה אסכולת בקורת המקרא שיטת מדרש מיוחדת לדרוש את הכתובים. לאחר שהותרה הרצועה ו'הוכח' כי ספור התנ"ך מסתיר מאחוריו את רוב ההיסטוריה, …