יונתן כהן

ד"ר

תושבע"פ – על תולדותיו של סכסוך מר בין השערות לעובדות

תאריך: 14/07/20

ההוכחות ההיסטוריות המוצקות לקדמות תורה שבעל פה, חשובות לא רק לחזק את אמיתות הידיעה המסורתית על התושבע"פ, אלא גם להראות, כיצד החשיבה המחקרית לא תואמת א …

קרקס הדוקטורים – גולן ברושי ואיתן בר, גילו את המשיח ורוצים שנצטרף

תאריך: 17/05/20

גוי ויהודי היו שכנים שנים רבות, יום אחד כרת הגוי את עץ הברוש שבחצרו, שייפו השחיזו ותקנו, ועשה ממנו צלב גדול. כחלוף שבוע שואל הגוי את שכנו היהודי: הן ש …

עשרת הדברות – רלבנטיות בזמננו יותר מתמיד

תאריך: 24/01/19

ד״ר נדב ברמן שיפמן, עמית פוסט-דוקטורט, אוניברסיטת ייל, מפרסם בשבת שלום גליון 1096 (פרשת יתרו, תשע"ט, מובא באתר של ד"ר לאה מזור): עשרת הדברות: קוד אתי …

נמוך נמוך: דוד סלע על הביקורת הנמוכה

תאריך: 16/10/18

נשלח אלי מאמרו של דוד סלע, העוסק כביכול בביקורת המקרא. סלע, ממנהלי הקבוצה 'חרדים ואתאיסטים', ומיוצרי הסדרה 'מתן תורה היה או לא היה', כבר פירסם באתרינו …

יגאל בן נון: הפיכת הבורות לאידיאולוגיה

תאריך: 30/08/18

כמה פעמים נגענו בערכם המחקרי של סיפורי יגאל בן נון, בהם הראינו כי אין בין ספריו לבין מחקר ולא כלום, הוא מספר סיפורים גרידא. כעת נצטט מעט מהתיאור שלו ע …

עוד על 'מחקריו' של יגאל בן נון

תאריך: 15/04/18

קשה להאמין שיש מי שמתייחס ליגאל בן נון ברצינות, אבל לכבוד חג הפסח הרים גם יונתן כהן את הכפפונת, והתייחס לחיבוריו של בן נון במאמר באתר מידה, להלן חלק מ …

ד"ר בני גזונדהייט: ארכיאולוגיה ויציאת מצרים

תאריך: 04/02/18

ד"ר בני גזונדהייט, איש מדע מפורסם וגם מתמחה במחשבת ישראל, עוסק בנושא יציאת מצרים בארכיאולוגיה: "זכר ליציאת מצרים" – ארכיאולוגיה ויציאת מצרים [1] / בני …

לשיטתן של דרשות חז"ל ו

תאריך: 01/01/18

רבי עקיבא ובני דורו רבי עקיבא לא חידש את הדרשות וכלליהם, אבל הוא חידש את נעוריהם בכך שהוציא וקבע דינים והלכות משיקולים בסגנון של דרשות, אפשר שבדינים ש …

אגדה – מחקר מול פרשנות

תאריך: 25/12/17

מחקר האגדה, ופרשנותה, שני קטבים הם. הקטבים האלו ניצבים על הנחות קדומות, ואינם יכולים להיפגש זה בזה. פרשנות האגדה היא ראשית כל מסבירה אותה, המחקר שופט …

ס' שמות כעובדה היסטורית: ג ספרי התורה הבאים משתמשים בשמות שהיה לפניהם

תאריך: 28/11/17

להדגמת אמינות ואמיתות המסורת, ולסתירת הרעיונות המחלקים את התורה לחלקים שונים לפי תקופות שונות קדומות ומאוחרות, באים בזה כמה מאמרים המפרטים את הנתונים …

ד"ר אפרים זאנד: מבנים בטקסט המקראי

תאריך: 16/08/17

בהמשך למאמרים: מרטין בובר על הפרשנות החדשה המבטלת את תורת התעודות, וכן: סימני אחידות, בראשית ושמות כיחידה מתוכננת אחת, ד"ר יונתן גרוסמן לאחדות בראשית, …

פרופ' קויפמן: ס' יהושע נתחבר בזמן המאורעות ומשקף מציאות

תאריך: 24/07/17

פרופ' יחזקאל קויפמן, מגדולי חוקרי המקרא בדור הקודם, עוסק בקדמות ספר יהושע, חלק מתוך דבריו בנושא. מתוך ספרו תולדות האמונה הישראלית כרך שני. (לגבי התקדמ …

נס וטבע ביציאת מצרים

תאריך: 10/07/17

נס וטבע ביציאת מצרים עשרת המכות שימשו כר נרחב להסברים שבאו לעמוד על תכונתן. ואכן יש ענין רב בהבנת המאורעות והתרחשותם, כיצד היו נראים, מה היינו חשים לו …

הארכיאולוג דוד ענבר על האבות במצרים

תאריך: 28/06/17

דוד ענבר, ד"ר ללימודי ארץ ישראל, ארכיאולוג במקצועו, היה אדם מעניין ומרתק (וגם לוחם גיבור), בספריו ומאמריו הוא דוגל בתיארוך חילופי לאירועי התנ"ך, ומביא …

יא2 התורה שבעל פה ומסורת מצרים

תאריך: 27/06/17

חז"ל גילו בקיאות רבה בהיסטוריה ובמיתולוגיה של מצרים, לא מתוך חפירות ארכיאולוגיות כמובן, אלא רק מתוך ידע שעבר בעם מדור לדור מזמן המאורעות (חלק מהנתונים …

פרופ' וידנפלד: ביקורת המקרא הולהויזנית הופרכה לחלוטין

תאריך: 06/06/17

משנתו של יוליוס ולהאוזן הערכה חדשה במלאת מאה שנה להופעת חיבורו: ״אקדמות לדברי ימי ישראל״ פרופ' משה ויינפלד האוניברסיטה העברית בירושלים (נדפס במקור: שנ …

המצוות כמכשיר לדבקות – יוסף יצחק ליפשיץ

תאריך: 04/06/17

במאמרו המעניין "התיאולוגיה של הדבקות", שהתפרסם בתכלת גליון 30, מתאר ליפשיץ את הרעיון של המצוות כגשר בין האדם לאל (מצורף חלק מהמאמר). הקורא בכתר מלכות, …

ד"ר יונתן כהן: לקדמות ס' בראשית

תאריך: 04/06/17

סקירה קצרה של ד"ר יונתן כהן באתר מידה: פרשת ויחי מסיימת ספר בראשית • הספר שפותח את התנ"ך מאפיין באלמנטים ייחודיים וקדמוניים • ד"ר יונתן כהן מנצל את הה …

ההיסטוריה של האנושות ע"פ התורה ז: ימי בראשית וההיסטוריה של ארץ ישראל

תאריך: 16/05/17

התורה פותחת בסיפור אדם הראשון בגן עדן, והסיפור הזה נכון גם במובנו הפשוט: אבות המין האנושי היו במקום על פני כדור הארץ שהיה בו מכל טוב, שפע מים ועצי פרי …

ההיסטוריה של האנושות ע"פ התורה ו: תולדות אנשי הסגולה בימי קדם

תאריך: 16/05/17

הידיעות שבידינו מאפשרות לנו לדעת קצת יותר על השינויים שחלו במין האנושי. מחקר השמות האנושיים מראה שהאלים לא ליוו את האנושות מאז ומעולם, שכן הקבוצה הראש …

התגשמות הנבואות שבנביאים אחרונים א: מעמוס ועד צפניה

תאריך: 26/04/17

אמונת ישראל מושתת על נבואת משה, נבואת משה הם דברי ה' חרותים באצבע אלהים על ספר התורה, והמכתב מכתב אלהים הוא. נבואת משה מדברת בצורה ברורה ומפורשת, היא …

נשמה או אורגניזם ז – גלגול נשמות

תאריך: 29/03/17

האמונה בגלגול נשמות היא עתיקת יומין כמעט כמו האמונה בהישארות הנפש, הירודוטוס כותב כי המצרים הם הראשונים שהגו את תורת הגלגולים (היסטוריה ב 123), אפלטון …

תודעה ו"רוח הקדש"

תאריך: 22/02/17

תודעה ונבואה ביהדות במסורת היהודית תודעה ונבואה אינן אלא שתי נקודות על רצף אחד, כל נפש המכוונת את עצמה לקלוט את הרצון האלהי, תודעתה 'מתברכת' ויש בה בח …

יגאל בן נון – קיצור תולדות ה'

תאריך: 06/02/17

יגאל בן נון – קיצור תולדות ה' ספרו של בן נון, חוזר ב180 מעלות, לתיאוריות של המאה ה19, אלא שבניגוד להוגים המקוריים של התיאוריות הללו, אין הוא רואה צורך …

יג זמן כתיבת התורה 1. המציאות המדינית

תאריך: 06/02/17

הספרות התנכי"ת מתארת את המצב המדיני, זהו תחום מציאותי שיש לנו די הרבה ידיעות לגביו. אנו יכולים להשוות את המציאות המתוארת בתנ"ך ולבדוק האם היא אמינה בע …

מי חיבר את ספר תהלים ומתי?

תאריך: 04/01/17

במבט ראשון ספר תהלים, שהינו אוסף מזמורים העוסקים בנושאים מופשטים, אינו יכול לשמש נקודת משען היסטורית.

כו. מסתרי האגדה

תאריך: 24/11/16

דברים הנראים חסרי מקור, ואף מקוממים, יכולים להיראות אחר העיון כמסקנות מפתיעות שהקדימו את המחקר באלפי שנה.

כד. "משל היה"

תאריך: 24/11/16

לעיל הראינו מספר מקורות על כך שהאגדות הן משלים. הביטוי "משל" הוא קצת רחב, אך כאן נפרט דוגמאות רבות בהן קבעו הפרשנים כי האגדה, המעשה המסופר כאן.

י. המסורת בישראל

תאריך: 20/11/16

כשבאים לברר את דרכי המסורות שהגיעו אלינו מפי חכמינו, ישנו עוד ענף שלם בו אפשר לראות ולהיווכח במהימנות המסורת – האגדה. אם נשים לבנו למסורות האגדה שאנו …