יוסף קליין

ד"ר

שמות וכינויים כפולים לאנשים ומקומות במקרא ובמדרש חכמים

תאריך: 11/09/17

ד"ר ארי יצחק שבט במאמרו 'תופעת השמות הכפולים והכינויים לאישים ומקומות בתנ״ך', מסביר את הנושא בהסבר רציונלי ופשוט. הקדמה – התופעה והסבריה אחת מהשאלות ה …

התורה הטבע והחיים יג – פרופ' קופל על ההלכה כשפה

תאריך: 04/06/17

במאמר מיוחד ויוצא דופן, שפורסם בתכלת 46, מגדיר פרופ' משה קופל, מומחה למדעי המחשב, את היהדות ואת ההלכה העכשוית כשפה חיה שממנה נגזרות ההחלטות המוסריות ו …

פרופ' א"ש יהודה: תיאור מצרים בתורה, בן זמן המאורעות

תאריך: 04/06/17

סקירה על מחקריו מאת ד"ר אלכסנדר קליין. קליין טוען שאין אישור ארכיאולוגי לעצם המאורעות של יציאת מצרים, משום שאלו לא הוזכרו במפורש, אבל לאור מחקרו של יה …

טו זמן כתיבת התורה 3. תנאי החיים והתרבות

תאריך: 06/02/17

הספרות התנכי"ת מתארת את תנאי החיים והתרבות, גם זה תחום מציאותי שיש לנו ידיעות לגביו. נוכל להשוות את המתואר בתנ"ך, למה שידוע לנו.

הוכחה לסדר ספרי התורה דרך כריית מידע – ד"ר יוסף קליין

תאריך: 01/02/17

הוכחה לסדר ספרי התורה דרך כריית מידע – ד"ר יוסף קליין ד"ר יוסף קליין מאוניב' בר אילן, חקר את התופעה של פסוקים הפותחים באות ו', הממצא העיקרי הוא שישנה …

"ראשית ישראל" – מאפיהו, על שיטות העבודה המפוקפקות של מכחישי ההיסטוריה א

תאריך: 26/12/16

"ראשית ישראל" – מאפיהו, על שיטות העבודה המפוקפקות של מכחישי ההיסטוריה א

כו. מסתרי האגדה

תאריך: 24/11/16

דברים הנראים חסרי מקור, ואף מקוממים, יכולים להיראות אחר העיון כמסקנות מפתיעות שהקדימו את המחקר באלפי שנה.

ביקורת המקרא הולהויזנית 11. טעויות והטעיות היסטוריות

תאריך: 06/07/16

כשם שטעו החוקרים האירופיים בהבנת דרכי הכתיבה והסגנון השמיים [ראה מאמר קודם], כך גם טעו בהבנת כל אורח החיים היהודי