מתי ליסולה

פרופ' לביוטכנולוגיה

כופר: מסעו של מדען אחד – מדרויניזם לאמונה בתכנון

תאריך: 14/08/18
מחבר :צוות האתר

מתי ליסולה, פרופ' לביו טכנולוגיה, תחום העיסוק שלו הוא אנזימים ודנ"א, בתחום זה עוסקים רובם של 140 המאמרים שפרסם, הוא רשם שבעה פטנטים, מאמריו מצוטטים למ …