נחום רקובר

פרופ' למשפטים

פרופ' נחום רקובר: היחודיות שבחוקי התורה וההשלכות על המשפט העברי בן זמננו

תאריך: 05/07/17

נחום רקובר במאמרו על 'עבדות בזמננו', עומד על היחודיות והרלבנטיות של חוקי העבדים העתיקים שבתורה, לזמננו: עבדות שברוח אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו ה …

מתן תורה בהיסטוריה – התורה עצמה

תאריך: 19/09/16

העדויות ההיסטוריות להתרחשותו של מתן תורה בסיני בשנת ב' תמח'

יחודו של המשפט הישראלי

תאריך: 18/09/16

על יחודו ונצחיותו של המשפט הישראלי והצד המוסרי שבו.